Digital plattform för transformation – involvera, aktivera och engagera

Facilitera effektiv samverkan på alla nivåer med Howspace plattform.

Du utformar din egen lösning

Kärnan i Howspace är inte vad vi gör, utan vad du gör och hur du gör det.

Till skillnad från många andra plattformar och verktyg behöver du inte lära dig hur du gör saker på vårt sätt för att dra nytta av Howspace. Det finns oändliga möjligheter att utforma ert samarbete efter era behov.

Vi tror att effektiv samverkan uppstår när människor på ett meningsfullt sätt möts kring ett gemensamt syfte att lära sig och att samarbeta med varandra. Med Howspace kan du involvera, lyssna och interagera med alla – var som helst och när som helst.

5 drivkrafter för transformation

Samarbete

Samarbete är kärnan i det dagliga arbetet.

Syfte

Samla medarbetarna kring ett meningsfullt syfte.

Centrerat kring människan

Se till att alla känner sig hörda och värdesatta på arbetsplatsen.

Lärande och utveckling

Skapa förutsättningar för kontinuerligt lärande på jobbet.

Teknik

Stöd en mer inkluderande, smidig och kommunikativ arbetsplats.

Bygg en mer effektiv samverkan i din organisation.

Skapa möjligheter till förändring och se till att allas röster blir hörda, oavsett var eller vem de är.

Lärande och utveckling

Attrahera, behåll, engagera, omskola och transformera dina medarbetare genom att skapa skräddarsydda arbetsytor som stödjer dina L&D-behov.

Utbildning

Samarbeta och dela erfarenheter med ett obegränsat antal deltagare i både synkrona workshops och asynkrona lärprocesser.

Organisationsutveckling

Skapa en genuin dialog och transformation på alla nivåer genom att involvera alla i den strategiska processen.

Offentlig sektor & ideella organisationer

Förena nätverk oavsett storlek genom att bygga utvecklingsresor som fokuserar på engagemang och mänsklig dialog.

Större företag

Skapa möjligheter för deltagande ledarskap där alla kan bidra till strategi, kulturförändring och innovation genom tvärfunktionellt samarbete.

Kundberättelser

Se alla

Howspace förändrade JHL:s medlemsengagemang och möteshantering i grunden

Howspace har spelat en viktig roll för att stödja transformationen av JHL:s nätverks- och deltagarmöjligheter för deras medlemmar. Dessutom har Howspace tillfört välbehövlig förändring och ny praxis till JHL:s mötesledning.

Läs mer

Microsoft-partner Fellowmind skapar en inkluderande datastrategiprocess med Howspace

Fellowmind, Europas ledande Microsoft-partner, utvecklade en inkluderande, lätt anpassningsbar datastrategiprocess för sina kunder med hjälp av Howspace plattform.

Läs mer

Wildfire och ÖoB skapar stark företagskultur med engagemang och dialog

Wildfire hjälpte ÖoB att etablera sin nya värdegrund och stärka den gemensamma företagskulturen genom att använda Howspace plattform för dialog och lärande.

Läs mer
Se alla