Vad är Howspace?

Varje dag skapar Howspace möjligheter för organisationer att föra sina medarbetare och medlemmar samman för att lära sig av varandra, samarbeta och tillsammans uppnå satta mål. Tusentals konsulter, facilitatorer, utbildare och specialister inom organisationsutveckling och lärande använder Howspace för att skapa resultat som består.

Howspace för ett effektivt samarbete

Kopplingen mellan individer och organisationer är bruten.

  • 3 av 4 företag har ändrat strukturer för att anpassa sig till nya arbetssätt, men bara 1 av 5 förändringar har lett till mer samarbete.
  • 76 % trivs med att samarbeta och 49 % säger att de behöver samarbeta mer för att prestera bra.
  • 2 av 3 tror inte att deras organisation kommer att förändra arbetssätt och strukturer kring samarbete, men anser att de behöver göra det.


Resultat från en undersökning gjord av Howspace med 3 000 personer anställda för företag i Danmark, Tyskland, Finland, Norge, Sverige, Storbritannien och USA

Det är dags att förändra hur vi samarbetar

Arbetslivet har förändrats och samarbetet behöver en ordentlig omstart. Vi måste gå ifrån den gamla effektivitetsbaserade modellen och mot ett nytt, socialt arbetssätt som fokuserar på gemenskap.

De organisationer som kommer att lyckas bäst är de som för alla närmare varandra kring ett gemensamt syfte och är tydliga i hur individuella insatser bidrar till företagets framgång. Framtidens arbetsliv kräver en ny modell för ledarskap som värdesätter samarbete och inkludering på alla nivåer.

Medarbetare efterfrågar

Bättre koppling till ett tydligt syfte som ger synlig effekt i deras arbete och i organisationen

Inkluderande kultur med utvecklingsmöjligheter och tillväxttänk

Bredare strategier för samverkan som passar för individuella sätt att bidra

Hur allt hänger ihop

Effektiv samverkan uppnås när människor möts kring ett gemensamt syfte för att lära sig och för att samarbeta. Det frigör gruppens potential för gynnsamma lösningar och framsteg mot ett gemensamt strategiskt mål.

Faktaruta om Howspace

76

Medarbetare

i 10

länder runtom i världen

Hybrid arbetsplats

Vi har en hybridarbetsplats

3 kontor

Våra kontor är baserade i Stockholm, Sverige, och Juväskylä & Helsingfors, Finland.

2008

Grundades Howspace

Grundare

Ilkka Mäkitalo & Olli-Pekka Juoperi

30,000+

Akitva användare dagligen

från 700+

organisationer i 50 länder

190+

partnerorganisationer i 30+ länder