Howspace för community- och nätverksbyggande

Skapa ett kontinuerligt engagemang med dina medarbetare och medlemmar.

Led med en vision och ett syfte som är tydliga för alla

 • Centraliserad hubb: Säkerställ kontinuerligt engagemang för organisationens syfte med en central, öppen och säker plattform.
 • Gränslös kapacitet: Involvera ett obegränsat antal personer inom och utanför organisationen som kan delta och samarbeta var som helst och när som helst.
 • Analys i realtid: Håll dig informerad och fatta datadrivna beslut med tillgång till realtidsanalyser. Övervaka engagemang och deltagande för att maximera effekten av dina initiativ.

Skapa en transparent och säker plats där människor fritt kan dela med sig av bästa praxis, utveckla idéer och lära sig tillsammans

 • Avsiktlig design: Skapa en miljö med innehåll och syfte, så att deltagarna fokuserar på rätt element vid rätt tidpunkt.
 • Sömlös kunskapsdelning: Bryt ner silos och underlätta kunskapsdelning utan ansträngning. Gör det möjligt för dina medarbetare att bidra, diskutera och lära av varandra, så att kunskapsdelningen sker kontinuerligt och i realtid.
 • Värdefulla möten: Genom forum som bygger på Howspace kan medlemmar från hela världen träffa varandra virtuellt, få kollegialt stöd och dela med sig av bästa praxis.

Se till att din organisation är mer delaktig, digital och inkluderande

 • Modern, flexibel verksamhet: Minska kostnaderna och spara tid genom att använda mer flexibla och papperslösa metoder, t.ex. virtuella och/eller hybridmöten, för att snabbare kunna reagera på förändringar.
 • Större representation: Ge varje individ en röst och ett öppet, medvetet utrymme för att göra den hörd.
 • Mer meningsfulla kontakter: Bjud in alla och se till att de kan bidra till rätt saker vid rätt tidpunkt. Det är viktigt att skapa en brusfri plats där människor kan bidra utan hinder.

Tillhandahåll teknik som är enkel att använda och tillgänglig även för dem som inte har så mycket datorvana

 • Intuitivt och lättanvänt: Alla kan delta i diskussioner med grundläggande digitala färdigheter – inget behov av extern teknisk support.
 • Sömlös tillgänglighet: Gör viktig information och innehåll tillgänglig med bara ett klick, vilket eliminerar behovet av domänspecifika konton.
 • Säkert kunskapsarkiv: Lagra organisationens värdefulla information och resurser på ett säkert sätt.

Används av

Detta säger våra kunder

”Jag behöver en miljö där jag kan träffa och kommunicera med medlemmar på distans. Att göra detta asynkront är också mycket viktigt; vi behöver inte vara online samtidigt, men informationen flödar ändå och är tillgänglig. Med andra ord, utan Howspace skulle jag inte ha enkel tillgång till medlemmar och aktivister över hela Finland.”

Sanna Pihakivi, JHL’s expert på yrkesverksamhet, utbildning och vägledning

”Med hjälp av Howspace kunde vi ta fram material som tydligt skiljde sig från allt vi gjort tidigare. Dessutom kunde vi synliggöra våra värderingar i vår verksamhet. Strategiarbetet var ett riktigt bra exempel på det vi alltid strävar efter, nämligen att vara inkluderande, lyssna på våra medlemmar och möta deras behov. Det här kommer verkligen att avspegla sig i vår verksamhet framöver.”

Juha Makkonen, Development Manager på OAJ

”Howspace fyllde sitt syfte perfekt. Att delta online är krävande och kräver mod, men plattformen fungerade mycket bra för oss. Även under den senaste månaden var nästan 70 % av det totala antalet deltagare involverade i Howspace-arbetet.”

Heini Hult-Miekkavaara, Senior Specialist (Career, Training and Competence Services) på YKA.

Customer stories

Fackföreningen OAJ arbetar för inkludering och lyhördhet

Finska Undervisningssektorns Fackorganisation (OAJ) bjöd in alla medlemmar att delta i arbetet att bygga en ny kommunikationsstrategi för unga.

Läs mer

Finlands Läkarförbund använde AI för att forma grundläggande riktlinjer för sjukvården

Finlands Läkarförbund (FMA) använde Howspace för att involvera 20 000 läkare i uppdateringen av hälso- och sjukvårdens grundläggande principer.

Läs mer

Howspace förändrade JHL:s medlemsengagemang och möteshantering i grunden

Howspace har spelat en viktig roll för att stödja transformationen av JHL:s nätverks- och deltagarmöjligheter för deras medlemmar. Dessutom har Howspace tillfört välbehövlig förändring och ny praxis till JHL:s mötesledning.

Läs mer