Howspace för större företag

Gör era medarbetare till den viktigaste resursen vid transformation

70+ Global NPS

Howspace är älskat och betrodd av över 600+ kunder i mer än 50 länder.

75%+ Engagemang

Se ett ökat engagemang bland alla medarbetare.

Snabbare beslutsfattande

Med AI och interaktiva widgets kan ni effektivt fatta beslut tillsammans och göra en snabb analys av er situation.

Navigera effektivt i komplexa transformationer

  • Allt på en plats: Skapa en arbetsyta som är utformad för att ge syfte och sammanhang och som möjliggör öppen dialog genom hela transformationsresan.
  • Förenkla processen: Integrera andra verktyg och dokument på en och samma plattform för en tydligare översikt och slipp krångel med att leta efter information i många olika kanaler.
  • Utnyttja AI: Analysera stora mängder data för välgrundade och snabbare beslut.

Hantera förändringsmotstånd

  • Möjliggör öppenhet: Utveckla effektivare metoder för att förmedla företagets riktlinjer och ambitioner, vilket motiverar medarbetarna att engagera sig i att uppnå dessa.
  • Öka medarbetarnas engagemang: Involvera medarbetare vid rätt tidpunkt, bryt ner silos och främja ett bättre samarbete.
  • Underlätta för medarbetarna: Gör det smidigt för medarbetare att delta, oavsett var i världen de befinner sig och på det språk som de önskar.

Bestående resultat

  • Kontinuerlig utveckling hos alla: Utveckla de färdigheter och kompetenser som behövs med hjälp av skräddarsydda och anpassade utbildnings- och utvecklingsprogram direkt i Howspace eller integrera ditt nuvarande LMS med vår Partner API.
  • Mät och upprätthåll engagemang: Samla in viktig data om hur användare interagerar och bidrar, vilket underlättar för dig att följa upp engagemangsnivåer, upptäcka områden med högt intresse och utvärdera effekterna av dina förändringsinitiativ. Detta gör det enklare att stärka engagemanget och förbättra samarbeten.
  • Bli mer flexibel: Få ett enkelt, tillgängligt och flexibelt verktyg som i realtid kan anpassas till alla förändringar i er långsiktiga och kontinuerliga utveckling.

Används av

Gucci logo

Vad säger våra andra kunder?

“Howspace kan anpassas efter kundens varumärke och skapar en miljö som känns trygg. Folk inspireras att dela tankar och idéer och ömsesidigt facilitera förändring.”

Lisandro Morón, Senior Manager på Implement Consulting Group

”Howspace är mer intuitivt än en kanal på Teams, i synnerhet när det handlar om att reflektera tillsammans i stora grupper. Men det ersätter inte verktyg som Microsoft Teams, det kompletterar dem.”

Claus-Bernhard Pakleppa, Managing Partner på p4d

“Innan vi använde Howspace var det komplicerat att samarbeta eftersom folk arbetade med olika verktyg och informationen var utspridd på olika ställen. I Howspace finns allt på ett ställe; deltagarna kan se varandras profiler, idéer och företag, och det är lätt att sammansluta och samarbeta med varandra.”

Vitalii Lisovyi, VD på Ukrainian Future Business Incubator

Kundberättelser

Kone byggde deras värdegrund tillsammans med sina 60 000 medarbetare

KONE är en pionjär när det gäller att bygga en gemenskapskultur. Howspace stöttade Kone på resan att förnya organisationskulturen.

Läs mer

Wärtsilä Energy engagerade alla nivåer i strategiarbetet

Wärtsilä Energy tog beslutet att involvera hela organisationen i strategiarbetet och anta ännu mer agila arbetsmetoder för att anpassa sig till de förändrade kraven inom energibranschen.

Läs mer

Wildfire och ÖoB skapar stark företagskultur med engagemang och dialog

Wildfire hjälpte ÖoB att etablera sin nya värdegrund och stärka den gemensamma företagskulturen genom att använda Howspace plattform för dialog och lärande.

Läs mer