Howspace för större företag

Framtidens arbetsplats är samverkande och socialt med engagerade medarbetare.

Används av

En heltäckande plattform för transformation i stor skala

Stöd företagskulturen och transformera interna arbetssätt för att skapa större effekt.

Förhindra att arbetet sker i silos

Styr tvärfunktionellt samarbete i din organisation med ökad transparens och synligare, mer effektiva processer.

Ge alla möjlighet att vara ledare

Ge varje gruppmedlem en röst och engagera dem i beslutsprocesser från början till slut.

Se till att hela företaget arbetar mot samma mål

Skapa öppna och inkluderande utrymmen för att möjliggöra en målstyrd kultur och uppmuntra till större innovation tillsammans.

Ge mer synlighet över hela företaget

Samla alla workshops, möten, intervjuer och brainstormsessioner på en plats där de blir en del av en strategisk resa som dokumenteras och analyseras i realtid.

Fördelar för större organisationer

Så här hjälper Howspace din organisation

Samarbete i stor skala

Underlätta innehållsdelning, aktivt samskapande och samarbete i stor skala. Allt på ett ställe.

Engagerade medarbetare

Engagera alla i organisationen och skapa tvåvägskommunikation för input och tydlighet till och från alla nivåer i stor skala.

Högre transparens

Se till att alla i organisationen är delaktiga i strategin och förstår deras avgörande roll för att uppnå gemensamma mål.

Kundberättelser

Kone byggde deras värdegrund tillsammans med sina 60 000 medarbetare

KONE är en pionjär när det gäller att bygga en gemenskapskultur. Howspace stöttade Kone på resan att förnya organisationskulturen.

Läs mer

Wärtsilä Energy engagerade alla nivåer i strategiarbetet

Wärtsilä Energy tog beslutet att involvera hela organisationen i strategiarbetet och anta ännu mer agila arbetsmetoder för att anpassa sig till de förändrade kraven inom energibranschen.

Läs mer

Wildfire och ÖoB skapar stark företagskultur med engagemang och dialog

Wildfire hjälpte ÖoB att etablera sin nya värdegrund och stärka den gemensamma företagskulturen genom att använda Howspace plattform för dialog och lärande.

Läs mer

Detta säger våra användare

“Howspace kan anpassas efter kundens varumärke och skapar en miljö som känns trygg. Folk inspireras att dela tankar och idéer och ömsesidigt facilitera förändring.”

Lisandro Morón, Senior Manager på Implement Consulting Group

”Howspace är mer intuitivt än en kanal på Teams, i synnerhet när det handlar om att reflektera tillsammans i stora grupper. Men det ersätter inte verktyg som Microsoft Teams, det kompletterar dem.”

Claus-Bernhard Pakleppa, Managing Partner på p4d

“Innan vi använde Howspace var det komplicerat att samarbeta eftersom folk arbetade med olika verktyg och informationen var utspridd på olika ställen. I Howspace finns allt på ett ställe; deltagarna kan se varandras profiler, idéer och företag, och det är lätt att sammansluta och samarbeta med varandra.”

Vitalii Lisovyi, VD på Ukrainian Future Business Incubator

Mallar

Se alla
Mall med SMART:a mål

SMART:a mål

Mallen SMART:a mål hjälper dig att få fokus, tydlighet och motivation till ditt teams målsättningsprocess.
Prova mallen
Mall med aktiveringsfrågor

Check-in, energihöjare, Check-out

Den här mallen erbjuder olika exempel på aktiverande in- och utcheckning, samt energigivande aktiviteter för virtuella och hybrida möten.
Prova mallen

Bedömning och reflektion av lärande

Arbetsytan har två olika modeller för att bedöma och reflektera över lärande: Kirkpatrick och Motorola.
Prova mallen
Se alla