KONE

Kone byggde deras värdegrund tillsammans med sina 60 000 medarbetare

KONE Oyj är en av världens ledande tillverkare av hissar och rulltrappor och är en pionjär inom att bygga gemenskapskultur. Företagets värderingar spelar en grundläggande roll i vardagen och styr både det dagliga arbetet och verksamhetens utveckling.

KONE arbetar idag efter ett omfattande kulturutvecklingsprogram som fokuserar på att konsultera personalen och lyfta fram vardagliga historier och berättelser. Som en del av den aktiva kulturutvecklingen uppdaterades också organisationens värderingar.

Head of Culture Journey på KONE, Lotta Vuoristo, gläder sig nu över hur väl de nya värderingarna har rotat sig i organisationens dagliga liv.

”Vi har verkligen värderingar som reflekterar våra medarbetares röster och som vår personal verkligen kommer ihåg.​ Jag tror att de uppdaterade värderingarna har tagits emot så pass väl eftersom de har byggts med hjälp av termer som är viktiga och specifika för vår personal, och som de brukar använda när de talar om sitt arbete på KONE.”

Med tanke på att den globala organisationen består av 60 000 medarbetare, så tar inte Lotta den snabba förankringen av de nya värderingarna för givet.

”Värderingarna har tagits emot otroligt bra, och den feedback vi har fått har varit genomgående positiv.​ Många säger att de inte ens kommer ihåg hur våra gamla värderingar såg ut.” Lotta anser också att resultaten känns extra bra med tanke på att de nya värderingarna lanserades för bara ett år sedan.

”Vi har jobbat hårt för att se till att våra värderingar är skapade på ett sätt som resonerar med oss som jobbar på företaget.” 

”Under tiden har vi också förändrat vår strategi och genomgått ett bokslut. Kommunikationsprocessen som är byggd kring de nya värderingarna har helt klart varit mycket framgångsrik. Dessutom har det varit grundläggande att vi har jobbat hårt för att se till att våra värderingar är skapade på ett sätt som resonerar med oss som jobbar på företaget.”

Pandemin skyndade på arbetet att hitta virtuella sätt att stödja kulturutvecklingsarbetet

KONE påbörjade sitt värdegrundsarbete med Lottas team enligt den ursprungliga planen, precis samtidigt som pandemin stoppade resor och kontorspersonal började arbeta på distans.

”Corona slog till samtidigt som vi startade vårt värdearbete. Även utan detta hade det varit omöjligt för oss att på ett bra sätt kunna involvera vår personal från olika länder och platser att arbeta tillsammans, men med pandemin växte behovet av det virtuella tillvägagångssättet ännu mer.”

Howspace var med och stöttade KONE i sin kulturutveckling och sitt värdearbete. I den första fasen samlade man några hundra anställda från hela världen i fokusgrupper.

”Med hjälp av Howspace kunde vi involvera personer från samtliga av våra geografiska områden i vårt värdegrundsarbete.​”

”Dessutom var samtliga av våra 60 000 anställda engagerade i kulturarbete genom traditionella, årliga organisations- och personalnöjdhetsundersökningar”, berättar Lotta.

”Med hjälp av Howspace kunde vi involvera medarbetare från samtliga av våra geografiska områden i vårt värdegrundsarbete.​ I diskussionerna deltog också andra som vi tidigare har arbetat tillsammans med i form av samarbeten och diskussioner, utan att ha behövt rest till samma plats eller arbetat fysiskt tillsammans.​ Alla var väldigt entusiastiska och engagerade.

Det virtuella arbetet samlade kollegor från hela världen

Enligt Lotta var den viktigaste utmaningen för att bygga värdearbete att visa autentiska upplevelser, berättelser och stämningar.​ Ytterligare synpunkter och nyanser efterlystes från frivilliga allt eftersom processen framskred.

”Vi bad folk skicka bilder från sin vardag, men förväntade oss inte att få in särskilt många. Vi blev otroligt överraskade och glada över hur många som var villiga att dela med sig av sin vardag: Några bar masker på arbetsplatsen, medan andra visade bilder av sina barn vid frukostbordet med arbetsdatorn intill. Detta behövde inte godkännas av ledningen, eftersom bilderna endast var avsedda att delas mellan oss kollegor.”

Enligt Lotta bjöd bilderna in till samtal och bevisade att företaget hade en stark gemenskapskultur, vilket blev en utmärk grund för att skapa förbättringar.

”Alla uppmuntrade och stöttade varandra på ett fint sätt. Det är uppenbart att vi redan innan hade en bra grund för engagemang, även om motsvarande erfarenhetsutbyte inte hade varit så utbrett tidigare.”

Samråd med individer ökar jämlikhet och mångfald

”Betydelsen av att lyssna på och involvera personalen kommer att öka ännu mer i framtiden, och spridningen av digitala arbetssätt beror inte bara på en övergående pandemi.​ Enligt den globala trenden är viljan av att uppleva gemenskap och relevans allt vanligare.”

”Virtuella arbetssätt främjar också jämlikhet, eftersom vi inte längre bara använder människor för att skapa analyser, utan också artificiell intelligens som kan vara med och ge stöd vid analyser av diskussioner.​ Jag anser att Howspace verkligen ger varje individ möjligheten att påverka och vara en del av beslutsfattandet.”

Liknande kundberättelser

Se alla

Att leda transformation kräver engagemang och kontinuerlig utveckling av förmåga för förändring

Sofigate är en pionjär inom affärsteknologiskt ledarskap och ett inspirerande exempel på hur involvering av människor i transformation stöder framgång. […]

Läs mer
Delta

Fackförbundet Delta visar vägen mot digital transformation

Sedan Delta upptäckte Howspace har de numer en plattform som kan användas till allt från utbildningar och kurser till nomineringsprocesser och stöd vid möten.

Läs mer
Negotia logo

Negotias resa mot ökad medlemsdemokrati

Negotia hittade Howspace när de sökte efter en ny lärplattform. De upptäckte att Howspace även kunde hjälpa dem med deras demokratiska arbete i organisationen.

Läs mer
Se alla