Howspace för lärande

Bygg engagerande utbildningsprogram med en AI-driven social plattform

Howspace learning

Vad är Howspace för lärande?

Howspace för lärande är en omfattande utbildningsplattform som är designad för att skapa djupa och betydelsefulla inlärningsupplevelser. Plattformen utnyttjar AI-drivna funktioner som stödjer socialt och kohort-baserat lärande, och erbjuder avancerade faciliteringsverktyg.

Med Howspace för lärande kan organisationer hantera och leverera omfattande utbildningar genom en modern, kodfri portal som är lättillgänglig för alla intressenter, vare sig det är frågan om kunder, medlemmar eller volontärer.

Kunder som litar på oss

Fördelar

Så här hjälper Howspace dig att designa effektiva, engagerande utbildningsprogram

Förbättrat socialt lärande

Skapa en samarbetsinriktad utbildningsmiljö som ökar deltagarengagemang, utan komplex användarhantering.

Effektiviserad hantering

Hantera alla inlärningsaktiviteter, kurser och prestationer på en och samma plattform.

Automatiserade processer

Minska manuellt arbete med bland annat automatiserad export av användardata, samt individuellt anpassade rekommendationer.

Skalbart och flexibelt

Dra nytta av befintliga processer – utbildningsprogrammen går lätt att skala upp för att hantera ett stort antal deltagare, med ett modernt och intuitivt användargränssnitt.

Högre engagemang

Uppnå högre deltagarengagemang och stöd för djup inlärning, inklusive förändringar i beteende och attityd

Tillgänglighet

Avancerade tillgänglighetsfunktioner med AI-drivna översättningar för flerspråkiga grupper, samt smidig användning på mobila enheter.

Visuellt tilltalande

Presentera och marknadsför utbildningar effektivt med en visuellt tilltalande portal.

Vill du veta mer?

Användningsområden

Medlemsorganisationer

Skapa värdefulla och engagerande utbildningar och evenemang till medlemmar, volontärer och externa parter, effektivt och enkelt.

Utmaningar:

 • Hantering av deltagargrupper som inte tillhör samma organisation.
 • Skapa engagerande utbildningsprogram.
 • Begränsade resurser för digital utveckling.

Lösningar:

 • Förenkla självregistrering med flexibla inloggningsalternativ.
 • Höj engagemangsnivån genom socialt lärande och facilitering.
 • En allt-i-ett-plattform som är användarvänlig för både användare och administratörer, och minskar manuellt arbete.

Utbildningsleverantörer

Utveckla din verksamhet med skalbara och effektiva utbildningsprogram.

Utmaningar:

 • Nuvarande modell kräver mycket manuellt arbete av facilitatorer.
 • Hantering av deltagarresultat och rapportering.
 • Locka till sig kunder till fysiska möten

Lösningar:

 • Automatisera och förenkla processer med ett allt-i-ett-inlärningssystem.
 • Höj engagemangsnivån genom socialt lärande och facilitering.
 • En flexibel plattform förbättrar djupinlärning med synkrona och asynkrona arbetsmetoder.

Lärande och utveckling

Gör affärskritiska utbildningsprogram som bland annat ledarskapsutbildning, inskolning av nya medarbetare samt kompetensutveckling, skalbart och effektivt.

Utmaningar:

 • Kostsamma program för kohort-baserat lärande.
 • Otillräckliga virtuella utbildningslösningar för moderna affärsbehov.
 • En oorganiserad och underutnyttjad läroinfrastruktur.

Lösningar:

 • Spara tid och pengar genom att minska tiden spenderad på fysiska resor och möten.
 • Skalbara program med förbättrad tillgänglighet för flerspråkiga grupper.
 • Stöd komplexa behov av vidareutbildning med hjälp av AI-drivna lärresultat och analyser.
Howspace learning

Vår lösning: Howspace för Lärande

En faciliteringsplattform med avancerade inlärningsfunktioner designad för att förbättra engagemang och samarbete.

 • En central plats för att hantera utbildningserbjudanden och deltagare
 • Dynamiska arbetsytor byggda för specifika ändamål
 • Helt anpassningsbar till ert varumärke
 • Användarvänlig för både administratörer och deltagare
 • Inbyggd generativ AI för snabbare analyser och meningsskapande

Funktioner

 • Innehållsdelning i alla format
 • Avancerade funktioner för facilitering och dialog
 • Spelifiering: Röstningar, omröstningar, topplistor
 • Uppgifter och prov med bedömning
 • Analyser för att följa resultaten

Howspace HUB

Ett förvaltningssystem för hela utbildningsutbudet

 • Verktyg för att följa med kvalifikationer och fullföljandet av utbildningar
 • Deltagarhantering
 • En visuell portal för att presentera utbildningserbjudandet
 • Ett och samma ställe för att ansöka, anmäla och registrera sig för kurser

Låt oss göra lärandet betydelsefullt!

Om du vill lära dig mer, boka ett möte med en av våra experter.