Plattform för organisationsutveckling och Transformation

Skapa förutsättning för ett modernt samarbete som ger bestående effekt och leder förändringen framåt.

Används av

Fördelar för organisationsutveckling och transformationer

Transformera din organisation genom involvering

Stödjer samarbete i hela organisationen

Möjliggör samarbete i hela organisationen och över avstånd med enkel och säker åtkomst.

Skalbar och engagerande

Upplev högt engagemang och skapa större effekt med ett stort antal deltagare.

Anpassningsbar asynkront och synkront

Skräddarsy arbetsytor för att förbättra synkront och asynkront samarbete i grupp.

Kundberättelser

Kone byggde deras värdegrund tillsammans med sina 60 000 medarbetare

KONE är en pionjär när det gäller att bygga en gemenskapskultur. Howspace stöttade Kone på resan att förnya organisationskulturen.

Läs mer

Wärtsilä Energy engagerade alla nivåer i strategiarbetet

Wärtsilä Energy tog beslutet att involvera hela organisationen i strategiarbetet och anta ännu mer agila arbetsmetoder för att anpassa sig till de förändrade kraven inom energibranschen.

Läs mer

Finska Finansministeriet hittade nya, effektiva arbetssätt

Finska Finansministeriet ställde framgångsrikt om sin verksamhet till distansarbete när omständigheterna krävde det, och upptäckte nyttan i hybridarbete.

Läs mer

Detta säger våra användare

“Virtuella arbetssätt bidrar till jämlikhet när diskussionerna inte bara analyseras av människor utan även av AI. Howspace ger verkligen varje individ möjlighet att vara en del av beslutsprocessen”

Lotta Vuoristo, Head of Culture Journey på KONE Corporations

“Jag har aldrig tidigare stött på ett program som är så enkelt att använda och som stöder asynkront arbete och hela processen från början till slut.”

Santeri Pääkkö, Change Management Specialist på Senate Properties

“De digitala sätten att arbeta ger mer delaktighet och jämlikhet i processen. Allas röster är lika viktiga på en digital plattform. Du kan till och med göra vissa delar anonyma vid behov. Att arbeta med AI-verktyg gör det möjligt att involvera många människor i en dialog i realtid och sammanfatta diskussionen där och då. Det här är en möjlighet för ledare att höra vad människor i deras organisation säger, i en ny skala.”

Elina Aaltolainen, Konsult på Milestone (Arbetar med Aktia Bank)

Allt du behöver för att transformera din organisation

Underlätta organisatorisk transformation, engagemang i stor skala och utveckling av organisationskultur som skapar en bestående effekt.

Facilitera transformation

Facilitera förändringar genom att skapa ett tydligt sammanhang, uppmuntra till deltagande och erbjud en flexibel uppsättning verktyg som följer hela processen.

Involvera alla i strategiprocessen

Skapa en samlingsplats för dialog och beslutsfattande för att upprätthålla nivån av engagemang naturligt, kontinuerligt och transparent.

Skapa genuin dialog på alla nivåer

Bjud in alla till konversationer kring ett gemensamt syfte och tolka dessa diskussioner i stor skala med AI-summeringar i realtid.

Transformera organisationskulturen med nya sätt att arbeta

Etablera nya, effektfulla sätt att arbeta med en inkluderande kultur och ett brett samarbete som fungerar över avstånd och organisationer.

Mallar

Se alla

Co-creating 4D Objectives

This is a practical goal-setting template that utilizes an appreciative inquiry-based 4D-model in the context of a setting company or team-level objectives.
Prova mallen

Business Model Canvas

The Business Model Canvas template helps you get your entire business quickly defined, explained, and visualized.
Prova mallen

Leading a Change Process

Begin the process of creating cultural change in organizations with synchronous workshops, asynchronous integrations, AI sense making, and more.
Prova mallen
Se alla