Howspace för IT & Management-konsulter

Skapa förutsättningar för att dina kunders transformationer

Används av

En allt-i-ett-plattform för att leda effektiva storskaliga transformationer

För att få en permanent inverkan på kundens kultur och verksamhet krävs det att alla i organisationen är delaktiga. Facilitera organisatoriska transformationer på ett mer flexibelt, samarbetsvänligt, transparent och engagerande sätt med Howspace. Låt alla få uttrycka sina tankar och använd AI för att analysera input i realtid och fatta beslut snabbare. Använd den här formeln för att skala upp ditt företags kapacitet och få en konkurrensfördel.

Få med organisationen

Bjud in alla att bidra och håll intressenter involverade i förändringsresan med hjälp av Howspace. Samla insikter från hela organisationen för att säkerställa allas medgivande och fatta snabbare beslut.

Högre engagemang

Ge alla möjlighet att dela sina synpunkter under gemensamma möten, på sätt som passar dem. Med Howspace kan du engagera alla oavsett var, när eller hur många som deltar.

Sluta flytta runt postit-lappar

Vår AI hjälper dig att samla insikter från konversationer och innehåll i realtid. Med Howspace behöver du inte längre samla information i anteckningsblock och post-its för att gå igenom och analysera manuellt i efterhand.

Få en konkurrensfördel

Det är inte lätt att skala upp ett konsultföretag. Bygg upp dina tjänster på en allt-i-ett lösning som Howspace och gör det möjligt för dig att skräddarsy dina bäst beprövade taktiker för dina kunder.

Lyckas med era transformationsprojekt

Här är några skäl till varför konsulter använder Howspace

Framgångsfaktorn ökar

Med Howspace blir implementeringen mätbart mer framgångsrik och rätt intressenter är involverade i resan i rätt tid. Högre deltagande och engagemang är lika med bättre affärsresultat.

Få större effekt på kortare tid

Med AI och omröstningar i realtid kan du göra en snabbare analys av situationen där alla är delaktiga. Beslutsfattandet blir smidigare, öppnare och mer samarbetsinriktat samtidigt som det skapar större effekt.

Konkurrensfördelar med en skalbar lösning

Bygg dina kundprojekt i Howspace och gör samarbetsmetoder till din konkurrensfördel. Skala upp genom att skapa mallar och anpassa dem enkelt till kundens behov.

Kundberättelser

Wildfire och ÖoB skapar stark företagskultur med engagemang och dialog

Wildfire hjälpte ÖoB att etablera sin nya värdegrund och stärka den gemensamma företagskulturen genom att använda Howspace plattform för dialog och lärande.

Läs mer

Microsoft-partner Fellowmind skapar en inkluderande datastrategiprocess med Howspace

Fellowmind, Europas ledande Microsoft-partner, utvecklade en inkluderande, lätt anpassningsbar datastrategiprocess för sina kunder med hjälp av Howspace plattform.

Läs mer

Implement & Eon hjälpte mer än 200 chefer att utvecklas tillsammans

Howspace hjälpte till att transformera hur det europeiska konsultföretaget Implement samarbetar med sina kunder.

Läs mer

Detta säger våra användare

Howspace används i samskapande, design och genomförande av organisatoriska transformationer och förändring.

“Det digitala arbetssättet ger mer delaktighet och jämlikhet i processen. Allas röst har samma betydelse på en digital plattform. Detta är en möjlighet för ledare att höra vad människor i deras organisation säger, i en ny skala.”

Elina Aaltolainen, konsult på Milestone (om kundprojekt med Aktia Bank)

“Det digitala arbetssättet ger insyn i processerna. När diskussionen involverar ett brett spektrum av experter från organisationen utöver ledningen bryter man ner hierarkin och bygger upp förtroende. På plattformen är förändringar och relaterade beslut ständigt synliga för alla, inte bara vid separata tidpunkter. Vi tror inte på en förändring där en workshop eller några få hålls, följt av en lång tystnad och osäkerhet om huruvida gemensamma idéer har gått framåt.”

Antti Pitkänen, Director of Research and Strategy, Chairman of the Board, Agile Work

“Utan Howspace skulle det ta en chockerande lång tid att sammanställa information och material. Nu kan vi alltid lätt hitta alla videor, bilder, frågor, presentationer och annat material som rör ett visst koncept i arbetsytan. Howspace är särskilt väl lämpat för att stödja den här typen av konceptuella tjänster och kompletterar Microsofts produktportfölj.”

Niko Tuominen, Fellowmind’s VP of Strategy