Virtuell kurs

Facilitera transformation: från teori till praktik

Utveckla din förmåga att facilitera förändring

Transformationsresor är utmanande för en organisation och kräver ett aktivt engagemang från alla medarbetare. Många organisationer lyckas inte nå sin fulla potential på grund av motstånd mot förändringar och bristande engagemang.

På Howspace har vi åtagit oss att utrusta ledare med den expertis och de verktyg som behövs för att navigera i den komplexa världen av organisatorisk transformation.

Vår kostnadsfria, virtuella 3-veckorskurs är utformad för att utöka dina färdigheter och kunskaper och förse dig med ramar och metoder för att driva framgångsrika transformationer.

Du får:

  • Fördjupa dina kunskaper och få en bredare förståelse för involvering i organisatoriska transformationer
  • Fördjupa dig i en rad verktyg, metoder och ramverk som är viktiga för att leda framgångsrik förändring
  • Delta i en dynamisk social inlärningsresa och utnyttja dina kurskamraters kollektiva kunskapsbank

Kursen består av:

  • Fem asynkrona sessioner (30-45 minuter vardera)
  • En synkron workshop om hur man använder Howspace genom transformationsresan
  • Faciliterat socialt lärande
  • Välj från vår lista med över 25 språk för att kommunicera fritt på det språk du föredrar, tack vare vår AI!
  • En slutreflektion, varefter du får ett certifikat för avslutad kurs

Nästa runda startar den 4 mars och kan genomföras asynkront när det passar dig under utsatt treveckorsperiod. Förväntningen på dig är att avsätta cirka 2 timmar per vecka för lärande. Utöver de asynkrona inlärningsmodulerna kommer det att finnas en synkron 1-timmes workshop som betonar ett mer praktiskt tillvägagångssätt för att använda Howspace i transformationsresan.

Medan du genomgår kursen efter ditt eget schema varje vecka kommer du även ha tillgång till ett community med likasinnade där ni kan stödja varandra och dela kunskaper mellan er.

Kursen är helt kostnadsfri, men vi har ett begränsat antal platser, så se till att säkra din plats nu!

Läroplan

Introduktion

Från förändringsledning till människocentrerad transformation

Del 1

Komplicerad förändring vs komplex transformation

Del 2

Verktyg för komplicerad förändring

Del 3

Verktyg för komplex transformation

Del 4

Ledande och beslutsfattande i olika typer av organisationer

Dina facilitatorer

Hanna Liimatainen

Sanni Juoperi

Emilia Åström