Press & Media

Howspace för ett effektivt samarbete

Howspace gör det möjligt för organisationer att skapa varaktiga resultat genom moderna samarbetsformer, lärande som sker tillsammans och gemensamt beslutstagande som driver framsteg. Vår plattform hjälper till att vägleda ert samarbete, skapa mening i storskaliga diskussioner och ser till att alla deltagare får sina röster hörda och har en roll i att skapa resultat.

Howspace plattform är baserad på årtionden av erfarenhet i förändringsledning och rådgivning med globala företag, utbildningsinstitutioner, icke-statliga organisationer – mellan olika team och oberoende av avstånd.

Faktaruta om Howspace

98

anställda

i 13

länder runtom i världen

På distans

Vi arbetar främst på distans

3 kontor

Våra kontor är baserade i Stockholm, Sverige, och Juväskylä & Helsingfors, Finland.

2008

Grundades Howspace

Grundare

Ilkka Mäkitalo & Olli-Pekka Juoperi

30,000+

Aktiva användare dagligen

från 600+

organisationer i 50 länder

180+

partnerorganisationer i 30+ länder

Rapport: State of Collaboration

För att bättre förstå hur samarbetet fungerar i arbetet frågade vi 3 000 kontorsanställda i Danmark, Tyskland, Finland, Norge, Sverige, Storbritannien och USA om deras syn på hur människor faktiskt arbetar tillsammans.

  • 3 av 4 företag har ändrat strukturer för att anpassa sig till nya arbetssätt, men bara 1 av 5 förändringar har lett till mer samarbete.
  • 76 % trivs med att samarbeta och 49 % säger att de behöver samarbeta mer för att prestera bra.
  • 2 av 3 tror inte att deras organisation kommer att förändra arbetssätt och strukturer kring samarbete, men anser att de behöver göra det.

Mediakit

Ladda ner loggor och bilder från vårt mediakit.

Kontaktperson för press & media

Anniina Turunen

Global Head of Marketing

anniina.turunen@howspace.com