Howspace för Medlemsorganisationer

Skapa förutsättningar för aktiva och engagerade medlemmar

Används av

Bygg engagerade medlemsnätverk

Känslan av tillhörighet kan avsevärt öka viljan att engagera sig. Howspace ger alla möjlighet att aktivt delta, samarbeta och engagera sig, vilket leder till starkare kontakter och mer meningsfulla resultat.

Lyft upp allas röster

Medlemmar utgör din förening. Ge varje individ en röst och en plattform för att göra sig hörda. Ge förutsättningar för en kultur av delaktighet och skapa meningsfull kontakt med dina medlemmar.

Kom närmare medlemmarna

Öka tillgängligheten – när som helst och var som helst. Howspaces interaktiva funktioner möjliggör flexibelt och effektivt asynkront arbete och säker kommunikation.

Få pengarna att räcka längre

Med Howspace kan du effektivisera och skala verksamheten utan att kompromissa med kvaliteten, vilket gör att du kan maximera kostnadsbesparingar och frigöra tid för mer kritiska uppgifter.

Förbättra samarbetet över nätverk och organisationer

Effektivisera kommunikation och samarbete inom nätverket och andra organisationer. Howspace möjliggör öppen dialog och sömlöst samarbete.

Fördelar för medlemsorganisationer

Så här hjälper Howspace dig att växa och behålla en aktiv medlemsbas.

Allt på ett ställe

Förenkla processer och öka medlemmarnas engagemang genom att skapa en hubb för deltagande, möteshantering och samarbete, allt inom en enda plattform.

Säkert och skalbart

Involvera ett obegränsat antal personer att delta och samarbeta när som helst, var som helst. Howspace är ISO 27001:2013-certifierad för sin säkerhet, för att du ska kunna känna dig trygg när du använder vår plattform.

Tids- och kostnadseffektivt

Uppgradera din verksamhet med smidiga, papperslösa och hybrida arbetssätt. Howspace gör att du kan uppnå större effektivitet och snabbt kunna reagera på förändringar.

Kundberättelser

Fackföreningen OAJ arbetar för inkludering och lyhördhet

Finska Undervisningssektorns Fackorganisation (OAJ) bjöd in alla medlemmar att delta i arbetet att bygga en ny kommunikationsstrategi för unga.

Läs mer

Howspace förändrade JHL:s medlemsengagemang och möteshantering i grunden

Howspace har spelat en viktig roll för att stödja transformationen av JHL:s nätverks- och deltagarmöjligheter för deras medlemmar. Dessutom har Howspace tillfört välbehövlig förändring och ny praxis till JHL:s mötesledning.

Läs mer

Finlands Läkarförbund använde AI för att forma grundläggande riktlinjer för sjukvården

Finlands Läkarförbund (FMA) använde Howspace för att involvera 20 000 läkare i uppdateringen av hälso- och sjukvårdens grundläggande principer.

Läs mer

Detta säger våra användare

“Jag behöver en miljö där jag kan träffa och kommunicera med medlemmar på distans. Att göra detta asynkront är också mycket viktigt; vi behöver inte vara online samtidigt, men informationen flödar fortfarande och är tillgänglig. Med andra ord, utan Howspace skulle jag inte ha lätt tillgång till medlemmar över hela Finland.”

Sanna Pihakivi, JHLs expert på professionella aktiviteter, utbildning och vägledning

“Med hjälp av Howspace kunde vi producera material som skilde sig tydligt från allt vi hade gjort tidigare. Dessutom kunde vi synliggöra våra värderingar i vår verksamhet. Strategiarbetet var ett genuint bra exempel på vad vi alltid strävar efter, som är att vara inkluderande, lyssna på våra medlemmar och möta deras behov. Denna prestation kommer säkerligen att återspeglas i vår verksamhet i framtiden.”

Juha Makkonen, Development Manager på OAJ

“Howspace tjänade sitt syfte perfekt. Deltagande online är krävande och kräver mod, men plattformen fungerade väldigt bra för oss. Även under den senaste månaden var nästan 70 % av det totala antalet deltagare involverade i Howspace-arbetet.”

Heini Hult-Miekkavaara, Senior Specialist (karriär, träning och kompetenstjänster) på YKA.

Färdiga mallar

Se alla
Mötesmall för medlemsorganisationer

Mötesmall för medlemsorganisationer

Denna mall riktar sig till fackförbund och andra medlemsbaserade organisationer och föreningar.
Prova mallen
Mall för nätverk inom medlemsorganisationer

Nätverk i medlemsorganisationer

Denna mall riktar sig till fackförbund och andra medlemsbaserade organisationer och föreningar.
Prova mallen
Se alla