Den nya eran av engagemang är här

Den nya versionen av Howspace är här! Ett helt uppdaterat, intuitivt användargränssnitt och ett kraftpaket av nya AI-funktioner som hjälper dig att lätt koppla ihop varje del av din transformationsresa.

Används av

En enkel plattform för att hantera komplexiteten i transformationer.

Öka engagemanget, även i stora organisationer

Större inklusivitet där fler röster blir hörda

Snabbare omställning och beslutsfattande

Varaktigt resultat vid kulturförändringar

Starkare motståndskraft mot nya utmaningar

Use cases

Din lösning – som du vill ha den

Organisationstransformationer

Designa och genomför dina transformationsinitiativ med en och samma plattform, vare sig det handlar om strategier, strukturer, processer, kultur eller ny teknik.

Lärande- och utbildningsprogram

Skapa och facilitera transformativa, kollegiala lärresor som enkelt kombinerar hybrida, synkrona och asynkrona lärmetoder.

Community- och nätverksbyggande

Bygg communities och anpassa din organisation på ett sätt som transformerar hur individer deltar och gör sina röster hörda.

För alla organisationer som vill bygga långsiktig framgång

En mängd olika organisationer som spänner över flera sektorer och branscher använder Howspace för att möjliggöra storskaliga och varaktiga organisatoriska transformationer.

Elements of a transformation process

Skapa transformativa resultat genom att involvera organisationen med kontinuerliga mini-interventioner

Design

 • Anpassa din arbetsyta för att passa dina specifika förändringsbehov, möjligheterna är oändliga!
 • Facilitera transformationsprocessen från början till slut i en användarvänlig miljö.
 • Involvera ett obegränsat antal deltagare, oavsett tid och plats.

Samla insikter

 • Skapa en miljö för inkluderande diskussioner och kollektiv brainstorming med Super Chat, antingen öppen eller helt anonym.
 • Följ utvecklingen av deltagarnas svar över tid med hjälp av Pulse.
 • Visa detaljerade aktivitetsdata för arbetsytans funktioner och återaktivera inaktiva deltagare med riktade e-postmeddelanden.

Analysera och anpassa med AI

 • Sammanfatta kärnan i varje diskussion med korta AI-sammanfattningar och ordmoln.
 • Dela upp diskussioner i olika teman och fördjupa dig i dina valda ämnen med hjälp av AI Theme Clustering.
 • Använd Sentiment Analysis för att snabbt få en uppfattning om vad deltagarna tycker om de frågor som kommer upp i diskussionerna.
 • Bryt ner språkbarriärer genom att hantera flera språk på samma plats, samtidigt – och där alla kan förstå allt!

Skapa tillsammans

 • Bjud in till virtuella, hybrida eller fysiska workshops, möten och rundabordssamtal.
 • Använd den inbyggda Live Widgeten eller synkronisera Howspace med MS Teams för virtuella eller hybridmöten.
 • Skapa en gemensam förståelse med flyttbara notislappar och reflektera tillsammans över nästa steg.
 • Fatta beslut med allas input i åtanke, med hjälp av AI-analys.

Lärande

 • Stöd kontinuerligt och kollegialt lärande i varje steg med reflekterande metoder.
 • Bjud in människor att reflektera och dela feedback med Pulse, Polls och Super Chat.
 • Förstärk lärdomar, reflektera över tidigare erfarenheter och optimera kunskaper baserat på gruppdiskussionerna.

Ready-made templates to kick-start your transformation journey

Se alla

ADKAR: Awareness Stage

This is a template to execute the first stage of The ADKAR® Model of change in your organization: The Awareness stage.
Prova mallen

Leading a Change Process

Begin the process of creating cultural change in organizations with synchronous workshops, asynchronous integrations, AI sense making, and more.
Prova mallen

Prioritization for Orgs

Collaborate on company-wide initiatives and change in this facilitator-led workshop that uses AI to highlight the importance of prioritization and focus.
Prova mallen
Se alla

Detta säger våra kunder

“Nu vet jag vad jag vill göra när jag blir stor! En facilitator i världsklass för strategisk planering, som använder artificiell intelligens i realtid i onlineworkshops. Det här är inte science fiction; det är redan möjligt – jag såg det i Howspace.“

Piritta Van Der Beek
VD, Grape People Finland

“Howspace är den ultimata digitala möjliggöraren för bra facilitering. Du kan hålla meningsfulla dialoger i en skala som aldrig var möjlig. Howspace är hur jag håller kontinuitet utan smärtan av andra verktyg där konversationen går förlorad och människor känner att deras bidrag till dialogen inte spelar någon roll. I Howspace kan vi hålla saker levande även när de är virtuella och asynkrona!”

Michael Leckie
Grundare, LLC, Silverback partners

“Howspace skapar en miljö som känns trygg, eftersom plattformen kan anpassas till kundens varumärke. Detta inspirerar människor att dela tankar och idéer och underlätta förändring ömsesidigt.”

Lisandro Morón,
Senior Manager, Implement Consulting Group