Howspace för offentliga och ideella organisationer

Transformera och engagera communities

Används av

Plattform för transformation för aktiva och engagerande communities

Med Howspace är samarbete och erfarenhetsutbyte med hög säkerhet möjligt – när som helst och för ett obegränsat antal deltagare, oavsett var eller vem de är.

Se till att alla kan vara med

Involvera ett obegränsat antal personer när som helst och var som helst. Använd sedan intuitiv AI för att få ett sammanhang i alla diskussioner i realtid.

Inspirera till högre engagemang

Utnyttja plattformens interaktiva funktioner för att uppmuntra interaktion och aktivt engagemang, istället för ett passivt arkiv med information.

Uppmuntra medlemmar att delta

Bygg ett säkert, öppet utrymme som uppmuntrar till djupare dialog och delaktighet bland medlemmar.

Skapa ett kollaborativt community för lärande

Dela enkelt kunskap och lär av andra genom att stödja samarbetet mellan medlemmar och deltagare.

Fördelar för offentliga och ideella organisationer

Så här hjälper Howspace din organisation att förändra sitt sätt att arbeta

Allt samlat på en plats

Skapa en dedikerad arbetsyta för ditt community där du kan skapa och dela innehåll, information och diskussioner på ett och samma ställe.

Bygg kontinuerligt engagemang

Samarbete är en dubbelriktad gata. Howspace låter dig skapa olika typer av feedback-loopar och aktivera deltagare i olika skeden av olika processer.

Stöd för flera språk

Vår AI hanterar översättningar för olika språk, så att deltagarna kan arbeta och kommunicera på sitt föredragna språk och göra sig förstådda!

Kundberättelser

UN Women ger röst åt mångfalden med hjälp av en ai-driven onlineplattform

UN Women gjorde jämställdhetsförespråkarnas röster hörda genom diskussionsforumet Generation Equality byggt på Howspace-plattformen.

Läs mer

Finska Finansministeriet hittade nya, effektiva arbetssätt

Finska Finansministeriet ställde framgångsrikt om sin verksamhet till distansarbete när omständigheterna krävde det, och upptäckte nyttan i hybridarbete.

Läs mer

Posten Norge hanterar en förändrad affärsmiljö med koncerngemensam ledarutveckling

Posten Norge involverade hela organisationen i förnyelsen av deras strategi. Så här använde de Howspace för att lyckas.

Läs mer

Detta säger våra användare

“Jag har aldrig tidigare stött på ett program som är så enkelt att använda och där alla direkt kan skapa sin egen workshop och använda den för att stödja sitt arbete. Den största skillnaden mot annan mjukvara är att med till exempel Teams eller PowerPoint kan jag inte arbeta asynkront eller stödja asynkront arbete. Utan Howspace skulle många ytterligare verktyg krävas för att uppnå motsvarande fördelar, såsom Webropol för undersökningar och SharePoint för dokumenthantering… Det finns ett lämpligt verktyg för varje enskild del som behövs, men för att bygga och stödja hela processen från början är Howspace är överlägset.”

Pertti Siekkinen, Senatfastigheter, Special Expert in Change Management

“Med hjälp av Howspace kunde vi producera material som skilde sig tydligt från allt vi gjort tidigare. Dessutom kunde vi synliggöra våra värderingar i vår verksamhet. Strategiarbetet var ett genuint bra exempel på vad vi alltid strävar efter, nämligen att vara inkluderande, lyssna på våra medlemmar och möta deras behov. Denna prestation kommer säkerligen att återspeglas i vår verksamhet i framtiden.”

Juha Makkonen, Development Manager på OAJ

“Howspace tjänade sitt syfte perfekt. Deltagande online är krävande och kräver mod, men plattformen fungerade väldigt bra för oss. Även under den senaste månaden var nästan 70 % av det totala antalet deltagare involverade i Howspace-arbetet.”

Heini Hult-Miekkavaara, Senior Specialist (karriär, utbildning och kompetenstjänster) på YKA.

Mallar

Se alla
Mall för nätverk inom medlemsorganisationer

Nätverk i medlemsorganisationer

Denna mall riktar sig till fackförbund och andra medlemsbaserade organisationer och föreningar.
Prova mallen
Mötesmall för medlemsorganisationer

Mötesmall för medlemsorganisationer

Denna mall riktar sig till fackförbund och andra medlemsbaserade organisationer och föreningar.
Prova mallen
Mall med aktiveringsfrågor

Check-in, energihöjare, Check-out

Den här mallen erbjuder olika exempel på aktiverande in- och utcheckning, samt energigivande aktiviteter för virtuella och hybrida möten.
Prova mallen
Se alla