Howspace för offentliga, ideella, icke-statliga organisationer & föreningar

Framtiden är inkluderande, samverkande och engagerande.

Allt du behöver för att bygga ett aktivt och engagerande community

Med Howspace är samarbete och erfarenhetsutbyte med hög säkerhet möjligt – när som helst och för ett obegränsat antal deltagare, oavsett var eller vem de är.

Se till att alla kan vara med

Involvera ett obegränsat antal personer när som helst och var som helst. Använd sedan intuitiv AI för att få ett sammanhang i alla diskussioner i realtid.

Inspirera till högre engagemang

Utnyttja plattformens interaktiva funktioner för att uppmuntra interaktion och aktivt engagemang, istället för ett passivt arkiv med information.

Uppmuntra medlemmar att delta

Bygg ett säkert, öppet utrymme som uppmuntrar till djupare dialog och delaktighet bland medlemmar.

Skapa ett kollaborativt community för lärande

Dela enkelt kunskap och lär av andra genom att stödja samarbetet mellan medlemmar och deltagare.

Engagera ditt community

Så här hjälper Howspace dina medlemmar och deltagare

Allt samlat på en plats

Skapa en dedikerad arbetsyta för ditt community där du kan skapa och dela innehåll, information och diskussioner på ett och samma ställe.

Bygg kontinuerligt engagemang

Samarbete är en dubbelriktad gata. Howspace låter dig skapa olika typer av feedback-loopar och aktivera deltagare i olika skeden av olika processer.

Stöd för flera språk

Vår AI hanterar översättningar för olika språk, så att deltagarna kan arbeta och kommunicera på sitt föredragna språk och göra sig förstådda!

Mallar

Se alla

Design a Hybrid Workshop

With this template, you can build a complete hybrid workshop, ready to go live, including before, during and after workshop activities.
Prova mallen

Co-creating 4D Objectives

This is a practical goal-setting template that utilizes an appreciative inquiry-based 4D-model in the context of a setting company or team-level objectives.
Prova mallen

How Now Wow Matrix

Brainstorm ideas on future initiatives according to ease of implementation, creativity, and ROI.
Prova mallen
Se alla

Detta säger våra kunder

“Jag har aldrig tidigare stött på ett program som är så enkelt att använda och där alla direkt kan skapa sin egen workshop och använda den för att stödja sitt arbete. Den största skillnaden mot annan mjukvara är att med till exempel Teams eller PowerPoint kan jag inte arbeta asynkront eller stödja asynkront arbete. Utan Howspace skulle många ytterligare verktyg krävas för att uppnå motsvarande fördelar, såsom Webropol för undersökningar och SharePoint för dokumenthantering… Det finns ett lämpligt verktyg för varje enskild del som behövs, men för att bygga och stödja hela processen från början är Howspace är överlägset.”

Pertti Siekkinen, Senatfastigheter, Special Expert in Change Management

“Med hjälp av Howspace kunde vi producera material som skilde sig tydligt från allt vi gjort tidigare. Dessutom kunde vi synliggöra våra värderingar i vår verksamhet. Strategiarbetet var ett genuint bra exempel på vad vi alltid strävar efter, nämligen att vara inkluderande, lyssna på våra medlemmar och möta deras behov. Denna prestation kommer säkerligen att återspeglas i vår verksamhet i framtiden.”

Juha Makkonen, Development Manager på OAJ

“Howspace tjänade sitt syfte perfekt. Deltagande online är krävande och kräver mod, men plattformen fungerade väldigt bra för oss. Även under den senaste månaden var nästan 70 % av det totala antalet deltagare involverade i Howspace-arbetet.”

Heini Hult-Miekkavaara, Senior Specialist (karriär, utbildning och kompetenstjänster) på YKA.

Några av Howspace kunder

Kundberättelser

UN Women ger röst åt mångfalden med hjälp av en ai-driven onlineplattform

UN Women gjorde jämställdhetsförespråkarnas röster hörda genom diskussionsforumet Generation Equality byggt på Howspace-plattformen.

Läs mer

Finska Finansministeriet hittade nya, effektiva arbetssätt

Finska Finansministeriet ställde framgångsrikt om sin verksamhet till distansarbete när omständigheterna krävde det, och upptäckte nyttan i hybridarbete.

Läs mer

Fackföreningen OAJ arbetar för inkludering och lyhördhet

Finska Undervisningssektorns Fackorganisation (OAJ) bjöd in alla medlemmar att delta i arbetet att bygga en ny kommunikationsstrategi för unga.

Läs mer