Posten Norge

Posten Norge hanterar en förändrad affärsmiljö med koncerngemensam ledarutveckling

Likadana framgångscase

Se alla

Wildfire och ÖoB skapar stark företagskultur med engagemang och dialog

Wildfire hjälpte ÖoB att etablera sin nya värdegrund och stärka den gemensamma företagskulturen genom att använda Howspace plattform för dialog och lärande.

Läs mer

Helsinki Marketing skapade ett nätverk för att utveckla turistnäringen

Helsinki Marketing använde Howspace för att förbättra kommunikationen och deltagandet i samarbetsnätverket Makers of Helsinki.

Läs mer

Länsförsäkringar SAK skapade positiv feedback-kultur

Länsförsäkringar Sak ville utveckla feedback-kulturen inom organisationen och använde Howspace som en gemensam plattform för att engagera medarbetarna i detta utvecklingsarbete.

Läs mer
Se alla

Färdiga mallar använd i likadana framgångscase

Se alla

Learning Path

Engage participants in asynchronous learning processes that are simple, easy to follow, and supportive of individual ways of learning.
Prova mallen
Se alla