Negotia logo

Negotia

Negotias resa mot ökad medlemsdemokrati

Läs mer

Fackföreningen OAJ arbetar för inkludering och lyhördhet

Finska Undervisningssektorns Fackorganisation (OAJ) bjöd in alla medlemmar att delta i arbetet att bygga en ny kommunikationsstrategi för unga.

Läs mer

Howspace förändrade JHL:s medlemsengagemang och möteshantering i grunden

Howspace har spelat en viktig roll för att stödja transformationen av JHL:s nätverks- och deltagarmöjligheter för deras medlemmar. Dessutom har Howspace tillfört välbehövlig förändring och ny praxis till JHL:s mötesledning.

Läs mer
Delta

Fackförbundet Delta visar vägen mot digital transformation

Sedan Delta upptäckte Howspace har de numer en plattform som kan användas till allt från utbildningar och kurser till nomineringsprocesser och stöd vid möten.

Läs mer
Mötesmall för medlemsorganisationer

Mötesmall för medlemsorganisationer

Denna mall riktar sig till fackförbund och andra medlemsbaserade organisationer och föreningar.
Prova mallen
Mall för nätverk inom medlemsorganisationer

Nätverk i medlemsorganisationer

Denna mall riktar sig till fackförbund och andra medlemsbaserade organisationer och föreningar.
Prova mallen
Mall med SMART:a mål

SMART:a mål

Mallen SMART:a mål hjälper dig att få fokus, tydlighet och motivation till ditt teams målsättningsprocess.
Prova mallen
Se alla