Hur du engagerar människor har betydelse

Utforska produktöversikten på denna sida, eller skapa ett gratiskonto och testa Howspace på egen hand

Testa gratis

Howspace har mer än 500K användare globalt

Facilitera transformationer och lärresor från start till mål

Bygg en digital miljö efter dina egna specifikationer, som låter dig involvera rätt individer vid rätt tillfälle. Upplev flexibiliteten och skapa justeringar i realtid, så att din organisation effektivt kan navigera genom aktuella förändringar.

Sammanför och led alla genom hela förändringen

Med vår Journey Widget kan du öppet visualisera hela resan och dess framsteg. Skapa relevanta sidor för olika faser, anpassa vilka som har tillgång till vad, och facilitera engagemanget genom riktade e-postmeddelanden och påminnelser för att hålla alla uppdaterade och säkerställa ett framgångsrikt resultat.

Öka engagemang och involvering i transformationen

Bjud in till relevanta diskussioner med vår Super Chat widget, ranka, utvärdera och sortera idéer med röstning- och pulsverktygen. Inkludera sömlöst videomöten i resan med vår Live widget eller facilitera asynkrona interaktioner. Erbjud flexibla sätt att delta, bygg enighet kring företagets syfte och minska motstånd och missnöjdhet.

Använd AI för att snabbare fatta välgrundade beslut

Analysera och tolka stora mängder dialog och information i realtid med den unika kombinationen av Super Chat och AI. Ge plats åt mångfalden med översättnings- och transkriptionsfunktionerna så att alla kan delta på det språk som passar dem. Sammanför mänskliga insikter med AI-analys för att stödja organisationen i att fatta välgrundade beslut på ett snabbare, mer strukturerat och inkluderande sätt.

Gör transformationen hållbar i längden med kontinuerligt lärande

Skapa ett brusfritt utrymme genom att använda Path-läget och hålla deltagarens fokus på ett avsnitt i taget. Bygg skräddarsydda uppgifter och prov för att stödja lärandet. Spåra och utvärdera varje individs framsteg med aktivitetsinsamling och utvärdering, för att säkerställa kontinuerligt lärande i varje fas av resan.

Effekten av Howspace

Spara tid genom asynkront samarbete

Lägre arbets- och resekostnader och effektiva arbetstider.

Förbättra Transformationens effektivitet

Kostbesparingar med kortare projektperioder, färre misstag och högre operativ effektivitet.

Öka projektets synlighet och transparens

Förhindra kostsamma misstag och förseningar genom bättre beslutsfattande och ökad samsyn.

Testa Howspace gratis

*inget kreditkort krävs

  • För 1-20 användare
  • 3 arbetsytor
  • Begränsade funktioner
  • Färdiga mallar

Vill du uppgradera till en plan för fler användare och med mer funktioner? Klicka här för prislista.

Säkerhet

Säkerheten är viktig för er och för oss

Vi håller oss uppdaterade på lagar och regler, inklusive the General Data Protection Regulation (GDPR).

Howspace är certifierad enligt ISO 27001:2013, vilket täcker alla affärsprocesser som gäller upprättande, införande, underhåll och ständig förbättring av Howspace plattform. Du kan läsa mer om detta i vår översikt om säkerhet.

Tillgänglighet

Designad för tillgänglighet och inkluderande

Howspace har åtagit sig att se till att applikationen är tillgänglig för alla, inklusive användare med sensoriska och motoriska funktionsnedsättningar. Vi testar vår tillgänglighet kontinuerligt – mer information finns i den senaste tillgänglighetsrapporten.

Howspace stöder för närvarande också 9 operativsystemspråk: Engelska, finska, svenska, nederländska, franska, danska, tyska, norska (bokmål) och spanska. Våra AI-funktioner stöder ytterligare språk – du hittar den senaste listan över dessa här.

Mallar

Förbättra ditt arbete med Howspace mallar

Howspace är byggt för att öka din effektivitet som facilitator: du kan bygga skräddarsydda mallar på person- eller företagsnivå för dina återkommande processer och anpassa dem efter behov. Med avancerade dupliceringsfunktioner behöver du aldrig lägga tid på att göra samma manuella arbete två gånger.

För att få inspiration från några färdiga mallar som skapats av Howspace-teamet, besök biblioteket av mallar här.

Integrationer

Howspace är hubben för din transformation och kopplar andra verktyg till hela resan

Du kan bädda in dina Google Sheets, Miro whiteboards, Calendly-scheman och mycket mer direkt i din arbetsyta.

Howspace har också ett partner-API som möjliggör automatiserat skapande av arbetsytor, användarhantering och mycket mer.

Integrationer:

  • MS Teams
  • Zapier
  • Partner API

Ecosystem

Vår plattform är samskapad med våra användare

Samarbeta, ta fram idéer och bidra till produktutveklingen.

Gå med i Howspace ecosystem idag!