Att leda transformation kräver engagemang och kontinuerlig utveckling av förmåga för förändring

Sofigate är en pionjär inom affärsteknologiskt ledarskap och ett inspirerande exempel på hur involvering av människor i transformation stöder framgång. Sofigates högsta prioritet är att stödja kunder på ett sätt som ökar deras egen förmåga att leda transformation samtidigt som de uppnår sina affärsmål.

Sofigate hjälper företag och offentliga organisationer att designa, bygga och implementera teknologilösningar som stödjer deras verksamhet. Dessa storskaliga projekt sträcker sig ofta över flera år och kräver omfattande engagemang från människor i olika stadier av transformationsresan.

Sofigates experter stödjer människocentrerad design 

Sofigate stödjer sina kunder i att planera och leda transformationsresan och säkerställer att individer som påverkas av förändringen är involverade i olika stadier av processen. Under hela denna resa används verktyg för att möjliggöra för kundens företagsledning att heltäckande utforma sitt önskade framtida tillstånd. Ett centralt mål är alltid att förbättra kundens egen förändringsförmåga.

”Ingen annan kan utveckla en annan persons arbete, vilket är anledningen till att det är avgörande för människor att vara involverade från allra första början.”

”Vi hjälper våra kunder att bygga transformationsresan genom att säkerställa att människor är involverade från första början. Vi hjälper till att forma berättelsen och sätta gemensamma mål”, förklarar Mia Nikula, Business Executive Platform Transformations på Sofigate.

”Vi säkerställer att kunden har tillgång till alla nödvändiga drifts-, styr- och projektmodeller för att kunna leda en framgångsrik transformation. Ingen annan kan utveckla en annan persons arbete, vilket är anledningen till att det är avgörande för människor att vara involverade från allra första början,” fortsätter hon.

Mia påpekar: ”Vi använder Howspace i vårt kundarbete, både i planeringsfasen och i förändringsledarskapet. Howspace har hjälpt oss att effektivisera förändringskommunikationen och engagera människor på olika sätt.”

Med Howspace kan Sofigate effektivt underlätta för en internationell grupp deltagare genom planeringsfasen av deras transformationsresa. Dessutom bidrar Howspace till att förbättra kundens förmågor och främja gemenskaper som spelar en avgörande roll i förändringsprocessen.

Till exempel har Howspace spelat en central roll i affärstransformationen av en multinationell organisation med över 100 000 anställda. Målet med denna transformation har varit att modernisera både affärsmetoder och teknologier. Dessutom har denna omfattande förändring inneburit implementering av nya ERP-system.

”Kundens största utmaning var att engagera en internationell grupp i planeringen av transformationen. Dessutom uppmanades varje deltagare att påbörja en utvecklingsresa för att påskynda utvecklingen av nödvändiga förmågor för förändringsledarskap,” förklarar Mia.

”Projekt av denna skala kräver betydande investeringar från organisationer, och en nyckelfaktor för framgång är att etablera en enad vision av framtiden. Vilken typ av förändring genomför vi? Vilka mål och förväntningar har satts? Hur ser framtiden potentiellt ut ur individers, teamens och organisationens perspektiv? Det är först efter att en gemensam förståelse etablerats som individer kan vara förberedda att formulera sina preferenser och behov gällande tjänster, processer och system.”

Under detta specifika projekt hjälpte Sofigate sin kund att designa och underlätta transformationssprintar, säkerställa att deltagarnas upplevelse med Howspace var smidig och att tilldelade uppgifter var lätta att förstå. Kunden var imponerad av arbetet som utfördes under projektet och de resultat som uppnåddes tillsammans, vilket ledde till att de omfattande implementerade Howspace i sin egen organisation.

I framtiden avser Sofigate att fortsätta utnyttja Howspace och erbjuda sina kunder fler möjligheter att driva effektiv och varaktig förändring. Målet är att förbättra kundernas förmågor så att de inser fördelarna med att använda Howspace i förändrings- och transformationsledarskap och börjar använda plattformen i sitt eget arbete.

Sofigate är en partner till Howspace. Partnerskapet syftar till att utveckla gemensamma affärsmöjligheter och accelerera tillväxt genom att utnyttja Howspaces inkluderande AI-drivna engagemangsplattform.

Varför misslyckas så många transformationer?

  • Enligt en studie av BCG misslyckas 70% av transformationer, ofta på grund av bristande samarbete. Trots att organisationer har identifierat brister i samarbete, misslyckas fortfarande många transformationsprojekt på grund av otillräcklig delaktighet. Det är dags för en radikal förändring.
  • Teknologitransformationer är gigantiska investeringar för organisationer. Resultaten kan vara imponerande, men en transformation kan endast anses framgångsrik när en gemensamt förstådd förändring blir synlig och hållbar.

Hur kan vi lyckas med vår transformation?

Aktivt deltagande i processen

För att en transformations- eller förändringsprocess ska bli framgångsrik, måste människor känna att de aktivt deltar i dess utformning – inte bara föremål för förändring.

Människor måste också ges tillräckliga möjligheter att förstå orsakerna till förändringen och lära sig nya arbetsmetoder.

Medarbetare tar en roll i att leda förändringen

Ledning av transformation och kommunikation från toppledningen räcker inte längre. Delaktighet måste sträcka sig längre, så att implementering också sker under processens gång.

När uppdragsgivare, leverantör och slutanvändare bygger förändringen tillsammans ökar sannolikheten för framgång avsevärt.

Howspace stöttar transformation hos

Gucci logo
Walmart logo

Boka ett möte med oss

Lär dig hur du kan använda Howspace transformationsplattform för att:

  • Utnyttja kraften i dialogen, oavsett antal deltagare
  • Få snabbt insikter och håll kursen i rätt riktning
  • Håll samarbetet levande på en och samma yta och se till att inga initiativ rinner ut i sanden
  • Främja en inkluderande kultur och ett kollaborativt ledarskap

Liknande kundberättelser

Se alla

Att leda transformation kräver engagemang och kontinuerlig utveckling av förmåga för förändring

Sofigate är en pionjär inom affärsteknologiskt ledarskap och ett inspirerande exempel på hur involvering av människor i transformation stöder framgång. […]

Läs mer
Delta

Fackförbundet Delta visar vägen mot digital transformation

Sedan Delta upptäckte Howspace har de numer en plattform som kan användas till allt från utbildningar och kurser till nomineringsprocesser och stöd vid möten.

Läs mer
Negotia logo

Negotias resa mot ökad medlemsdemokrati

Negotia hittade Howspace när de sökte efter en ny lärplattform. De upptäckte att Howspace även kunde hjälpa dem med deras demokratiska arbete i organisationen.

Läs mer
Se alla

Förslag på färdiga mallar

Se alla
Mall till lärkontrakt

Lärkontrakt

En personlig utvecklingsplan för att stödja medarbetares utveckling med tanke på deras erfarenhet, nuläge och framtid.
Prova mallen

Learning Path

Engage participants in asynchronous learning processes that are simple, easy to follow, and supportive of individual ways of learning.
Prova mallen

Leading a Change Process

Begin the process of creating cultural change in organizations with synchronous workshops, asynchronous integrations, AI sense making, and more.
Prova mallen
Se alla