Sofigate and Howspace

Transformaation johtaminen vaatii osallistamista ja muutoskyvykkyyden kasvattamista

Sofigate on bisnesteknologian johtamisen pioneeri ja inspiroiva esimerkki siitä, miten ihmisten osallistaminen tukee muutoksessa onnistumista. Sofigatelle tärkeintä on asiakkaiden auttaminen siten, että asiakkaan oma kyvykkyys johtaa transformaatioita kasvaa muutosmatkan aikana samalla kun liiketoiminnalliset tavoitteet saavutetaan. 

Sofigate auttaa yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita suunnittelemaan, rakentamaan ja implementoimaan liiketoimintaa tukevia teknologiaratkaisuja. Kokonaisuudet ovat usein useamman vuoden pituisia transformaatiomatkoja, joissa onnistumisen edellytyksenä on ihmisten laaja osallistaminen.

Sofigaten asiantuntijat ihmiskeskeisen suunnittelun tukena

Sofigaten asiantuntijat tukevat asiakkaitaan muutosmatkan suunnittelussa ja johtamisessa siten, että kaikki ne ihmiset joihin muutos tulee vaikuttamaan osallistetaan matkan eri vaiheissa. Prosessin aikana hyödynnetään työkaluja, joiden avulla liiketoimintajohto pystyy itse suunnittelemaan tavoitetilan, jonne halutaan päästä. Keskeisenä tavoitteena on aina myös asiakkaan oman muutoskyvykkyyden kasvattaminen.

“Työtä ei voi kehittää kukaan muu kuin ne, jotka sitä työtä tekevät. Siksi on tärkeää saada ihmiset mukaan jo ennen muutosmatkalle lähtemistä.”

“Me autamme asiakasta rakentamaan muutosmatkan siten, että ihmiset osallistetaan alusta asti. Autamme tarinan kirjoittamisessa ja yhteisten tavoitteiden asettamisessa,” tiivistää Sofigaten Business Executive, Platform Transformations, Mia Nikula ja jatkaa: “Varmistamme, että asiakkaalla on käytössään kaikki tarvittavat toiminta-, ohjaus- ja projektimallit onnistuneen transformaation johtamiseen. Työtä ei voi kehittää kukaan muu kuin ne, jotka sitä työtä tekevät. Siksi on tärkeää saada ihmiset mukaan jo ennen muutosmatkalle lähtemistä.”

“Hyödynnämme Howspacea asiakastyössä sekä suunnitteluvaiheessa että muutoksen johtamisessa. Howspace tehostaa muutosviestintää ja mahdollistaa ihmisten osallistamisen. Alustan avulla kaikki tarvittava osaaminen saadaan hyötykäyttöön.”

Howspacen avulla Sofigate on pystynyt fasilitoimaan muutoksen suunnitteluvaiheen kansainvälisen osallistujajoukon kesken tuloksekkaasti. Howspace on tukenut asiakkaan kyvykkyyksien kasvattamista ja muutoksen tukena toimivien yhteisöjen rakentumista.

“Howspacella on keskeinen rooli monikansallisen, yli 100 000 työntekijän organisaation liiketoiminnan transformaatiossa.”

Howspace ja Sofigate valtavan transformaatiohankkeen mahdollistajina

Howspacella on keskeinen rooli esimerkiksi monikansallisen, yli 100 000 työntekijän organisaation liiketoiminnan transformaatiossa. Muutoksen tavoitteena on liiketoiminnan uudistaminen työnteon tapojen ja teknologioiden osalta. Osana massiivista muutosta implementoidaan uusi ERP-järjestelmä.

“Asiakkaan haasteena oli kansainvälisen joukon saaminen mukaan transformaation suunnitteluun. Jokainen osallistuja haluttiin myös kannustaa oppimispolulle, jotta muutoksen johtamiseen vaadittavien kyvykkyyksien terävöittäminen pääsisi vauhtiin,” alustaa Nikula.

“Tällaiset laajat hankkeet ovat organisaatiolle valtavia investointeja ja onnistumisen kannalta avainasemassa on yhtenäisen tulevaisuuden kuvan muodostaminen. Millaista muutosta ollaan tekemässä? Mitä tavoitteita ja odotuksia on asetettu? Miltä mahdollinen tulevaisuus näyttää yksilön-, tiimin- ja organisaation näkökulmasta? Vasta kun yhteinen ymmärrys on rakennettu, on ihmisillä valmiudet antaa toiveita ja vaatimuksia palveluille, proseille ja järjestelmille.”

Kyseisen hankkeen aikana Sofigate auttoi asiakastaan suunnittelemaan ja fasilitoimaan kokonaisuuksia sprinteissä varmistaen, että osallistujien Howspace-kokemus oli saumaton ja annetut tehtävät oli helppo omaksua. Asiakas oli vaikuttunut hankkeen aikana tehdystä työstä sekä yhdessä saavutetuista tuloksista, ja päätti laajentaa Howspacen käyttöä omassa organisaatiossaan.

Tulevaisuudessa Sofigate aikoo hyödyntää Howspacea osana transformaatioita entistä kattavammin. Tavoitteena on kasvattaa asiakkaiden kyvykkyyttä niin, että he oivaltavat itse Howspacen hyödyt transformaatioiden johtamisessa ja alkavat hyödyntää alustaa omassa päivittäisessä työssään.

Sofigate on Howspacen yhteistyökumppani. Kumppanuuden tavoitteena on yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen ja kasvun kiihdyttäminen.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Näytä kaikki
Tekir

Muutosjohtaja, sinun ydintehtäväsi on kohtaamisten mahdollistaminen

Tekirin johtava konsultti Antti Miettinen kollegoineen haastatteli suomalaisia johtajia. Tässä kirjoituksessa Antti avaa havaintojaan ja antaa muutosjohtajille arvokkaita työkaluja oman työnsä kehittämiseen.

Lue lisää

Osallistu yhteiseen tekemiseen valitsemallasi kielellä Howspace Translationsin avulla

Howspace Translations -ominaisuus mahdollistaa usean eri kielen käyttämisen samassa työtilassa samaan aikaan siten, että jokainen ymmärtää sisällön.

Lue lisää
Sofigate x Howspace

Sofigate ja Howspace solmivat strategisen kumppanuuden

Bisnesteknologian johtamiseen ja kehittämiseen erikoistunut palveluyritys Sofigate valitsi Howspacen kumppanikseen tukemaan asiakastyönsä kehittämistä.

Lue lisää
Näytä kaikki

Asiakastarinoita

Näytä kaikki
Basware

Basware tehosti yhteiskehittämistä satojen asiakkaidensa kanssa Howspacen avulla

Basware etsi kattavaa ratkaisua, joka mahdollistaisi tehokkaan yhteiskehittämisen ja osallistamisen yli organisaatiorajojen.

Lue lisää

Agile Work toteuttaa työympäristömuutosta osallistavasti

Agile Workin työympäristön suunnittelun siirryttyä Howspacen avulla virtuaaliseksi, yhteiskehittämiseen osallistuneiden aktiivisuus ja avoimuus lisääntyivät.

Lue lisää
Sofigate and Howspace

Transformaation johtaminen vaatii osallistamista ja muutoskyvykkyyden kasvattamista

Howspacen avulla Sofigate auttaa asiakkaitaan viemään onnistuneesti läpi mittavia liiketoiminnan transformaatioita. Ihmiset saadaan mukaan muutokseen ja osallistuminen on ajasta tai paikasta riippumatonta.

Lue lisää
Näytä kaikki