Sofigate and Howspace

Transformaation johtaminen vaatii osallistamista ja muutoskyvykkyyden kasvattamista

Sofigate on bisnesteknologian johtamisen pioneeri ja inspiroiva esimerkki siitä, miten ihmisten osallistaminen tukee muutoksessa onnistumista. Sofigatelle tärkeintä on asiakkaiden auttaminen siten, että asiakkaan oma kyvykkyys johtaa transformaatioita kasvaa muutosmatkan aikana samalla kun liiketoiminnalliset tavoitteet saavutetaan. 

Sofigate auttaa yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita suunnittelemaan, rakentamaan ja implementoimaan liiketoimintaa tukevia teknologiaratkaisuja. Kokonaisuudet ovat usein useamman vuoden pituisia transformaatiomatkoja, joissa onnistumisen edellytyksenä on ihmisten laaja osallistaminen.

Sofigaten asiantuntijat ihmiskeskeisen suunnittelun tukena

Sofigaten asiantuntijat tukevat asiakkaitaan muutosmatkan suunnittelussa ja johtamisessa siten, että kaikki ne ihmiset joihin muutos tulee vaikuttamaan osallistetaan matkan eri vaiheissa. Prosessin aikana hyödynnetään työkaluja, joiden avulla liiketoimintajohto pystyy itse suunnittelemaan tavoitetilan, jonne halutaan päästä. Keskeisenä tavoitteena on aina myös asiakkaan oman muutoskyvykkyyden kasvattaminen.

“Työtä ei voi kehittää kukaan muu kuin ne, jotka sitä työtä tekevät. Siksi on tärkeää saada ihmiset mukaan jo ennen muutosmatkalle lähtemistä.”

“Me autamme asiakasta rakentamaan muutosmatkan siten, että ihmiset osallistetaan alusta asti. Autamme tarinan kirjoittamisessa ja yhteisten tavoitteiden asettamisessa,” tiivistää Sofigaten Business Executive, Platform Transformations, Mia Nikula ja jatkaa: “Varmistamme, että asiakkaalla on käytössään kaikki tarvittavat toiminta-, ohjaus- ja projektimallit onnistuneen transformaation johtamiseen. Työtä ei voi kehittää kukaan muu kuin ne, jotka sitä työtä tekevät. Siksi on tärkeää saada ihmiset mukaan jo ennen muutosmatkalle lähtemistä.”

“Hyödynnämme Howspacea asiakastyössä sekä suunnitteluvaiheessa että muutoksen johtamisessa. Howspace tehostaa muutosviestintää ja mahdollistaa ihmisten osallistamisen. Alustan avulla kaikki tarvittava osaaminen saadaan hyötykäyttöön.”

Howspacen avulla Sofigate on pystynyt fasilitoimaan muutoksen suunnitteluvaiheen kansainvälisen osallistujajoukon kesken tuloksekkaasti. Howspace on tukenut asiakkaan kyvykkyyksien kasvattamista ja muutoksen tukena toimivien yhteisöjen rakentumista.

“Howspacella on keskeinen rooli monikansallisen, yli 100 000 työntekijän organisaation liiketoiminnan transformaatiossa.”

Howspace ja Sofigate valtavan transformaatiohankkeen mahdollistajina

Howspacella on keskeinen rooli esimerkiksi monikansallisen, yli 100 000 työntekijän organisaation liiketoiminnan transformaatiossa. Muutoksen tavoitteena on liiketoiminnan uudistaminen työnteon tapojen ja teknologioiden osalta. Osana massiivista muutosta implementoidaan uusi ERP-järjestelmä.

“Asiakkaan haasteena oli kansainvälisen joukon saaminen mukaan transformaation suunnitteluun. Jokainen osallistuja haluttiin myös kannustaa oppimispolulle, jotta muutoksen johtamiseen vaadittavien kyvykkyyksien terävöittäminen pääsisi vauhtiin,” alustaa Nikula.

“Tällaiset laajat hankkeet ovat organisaatiolle valtavia investointeja ja onnistumisen kannalta avainasemassa on yhtenäisen tulevaisuuden kuvan muodostaminen. Millaista muutosta ollaan tekemässä? Mitä tavoitteita ja odotuksia on asetettu? Miltä mahdollinen tulevaisuus näyttää yksilön-, tiimin- ja organisaation näkökulmasta? Vasta kun yhteinen ymmärrys on rakennettu, on ihmisillä valmiudet antaa toiveita ja vaatimuksia palveluille, proseille ja järjestelmille.”

Kyseisen hankkeen aikana Sofigate auttoi asiakastaan suunnittelemaan ja fasilitoimaan kokonaisuuksia sprinteissä varmistaen, että osallistujien Howspace-kokemus oli saumaton ja annetut tehtävät oli helppo omaksua. Asiakas oli vaikuttunut hankkeen aikana tehdystä työstä sekä yhdessä saavutetuista tuloksista, ja päätti laajentaa Howspacen käyttöä omassa organisaatiossaan.

Tulevaisuudessa Sofigate aikoo hyödyntää Howspacea osana transformaatioita entistä kattavammin. Tavoitteena on kasvattaa asiakkaiden kyvykkyyttä niin, että he oivaltavat itse Howspacen hyödyt transformaatioiden johtamisessa ja alkavat hyödyntää alustaa omassa päivittäisessä työssään.

Sofigate on Howspacen yhteistyökumppani. Kumppanuuden tavoitteena on yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen ja kasvun kiihdyttäminen.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Näytä kaikki
Howspace ja EY aamiaistilaisuus

Onnistunut yrityskauppa – Illuusio vai saavutettava tavoite?

Yrityskaupat epäonnistuvat, kun ihmisten ja kulttuurin merkitystä ei huomioida. EY:n muutos- ja kulttuurijohtaja Erja Klemola jakaa vinkkinsä yrityskaupan onnistumiseen.

Lue lisää
Organisaatiokulttuuri

Organisaatiokulttuurin muutos: 3 tärkeintä asiaa

Miten kehittää organisaatiokulttuuria? Pyydä kaikkia osallistumaan ja rakenna kestävää muutosta olemassa olevien vahvuuksien varaan.

Lue lisää
Ihmiskeskeinen transformaatio

Ihmiskeskeinen transformaatio: Mitä se tarkoittaa ja miksi sillä on väliä?

Ihmiskeskeisen transformaation johtaminen on tulevaisuuden taito. Mitä se oikeastaan tarkoittaa ja miksi ihmiskeskeinen uudistuminen on niin tärkeää? Mitä eroa on transformaatiolla ja muutoksella?

Lue lisää
Näytä kaikki

Asiakastarinoita

Näytä kaikki
Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK

JAMK Biotalouden yrityskiihdyttämössä yhteiskehitetään uusia innovaatioita

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalouden yrityskiihdyttämössä luodaan uusia innovaatioita ja kestävää liiketoimintaa Howspace-alustalla.

Lue lisää
Kajaanin kaupunki

Kajaanin kaupunki osallistaa asukkaat budjetointiin Howspacella

Kajaanin kaupunki toteutti osallistuvan budjetoinnin kokonaisuudessaan Howspacella. Ideoiden keräämisen ja äänestämisen lisäksi myös sisäinen yhteistyö tapahtui samalla alustalla.

Lue lisää
Karelia ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu hyödyntää Howspacea strategiatyössä ja osana opetusta

Karelia-ammattikorkeakoulu tarvitsi ketterän alustan tukemaan erilaisia prosesseja, kuten strategiatyötä, tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä verkko-opetusta. Haussa oli ratkaisu, joka edistäisi sisäistä tiedon jakamista ja yhteistyötä.

Lue lisää
Näytä kaikki