Tuo yhdelle alustalle.

Mika ABB

“Muutokseen tarvitaan lojaaleja, motivoituneita ihmisiä, jotka haluavat antaa parastaan hankkeelle. Kaiken perusta on hyvin nöyrä ja kysyvä suhtautuminen, jotta saadaan ihmiset palvelemaan yhteistä, yhdessä rakennettavaa tavoitetta johdon ohjaamana. Jos lojaaliutta ei synny, en usko että transformaatio voi onnistua. Työtä on tehtävä pitkään ja kestävästi. Se on korvaamatonta.”

Kati Wärtsilä

”Sen sijaan, että takertuisimme vanhanaikaiseen tapaan luoda strategia, meidän on pystyttävä tukemaan ihmisiämme ajattelemaan ja oppimaan uusia asioita. Jokaisen on ymmärrettävä, mitä heiltä odotetaan työssään ja miten uusi strategia vaikuttaa jokaisen työntekijän työhön, kehityskeskusteluihin, tavoitteiden asettamiseen sekä työskentelytapoihin.”

Terhi Turun yliopiston TSE exe

“Howspacen avulla voimme rakentaa aidosti osallistavia kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat yhteistyön ja oman osaamisen kehittämisen seurannan koko valmennuksen ajan – aina yhteisten kohtaamisten aikana, niitä ennen ja niiden jälkeen.”

Nancy UN Women

”Yksinkertaisen, saavutettavan ja joustavan työkalun löytäminen oli onnistumisemme avain. Emme halunneet staattista alustaa, vaan keskustelupaikan, joka voi kulkea ja muotoutua kanssamme prosessin edetessä. Yhdessä Howspacen tiimin kanssa loimme tilan merkitykselliselle dialogille. Paikan, jonne jokainen voi liittyä helposti ja jossa pystymme vastaamaan myös viime hetken toiveisiin ja tarpeisiin.”

Aloita Howspacen käyttö ilmaiseksi

Howspacen ominaisuudet

Ota jokaisen osaaminen hyötykäyttöön tekoälyavusteisen keskustelun avulla.

Tee yhteistyötä

Mahdollista jokaisen osallistuminen vastataksesi ihmisten tarpeeseen tehdä työtä yhdessä, jaetun tarkoituksen ohjaamana.

 • Luo paikka aidolle dialogille, ideoinnille ja kommentoinnille monipuolista, vuorovaikutteista Super Chatia käyttäen.
 • Järjestä jopa 200 osallistujan videotapaamisia sisäänrakennetun Live-widgetin avulla.
 • Ylläpidä osallistujien aktiivisuutta sähköpostiherätteitä hyödyntäen.
 • Rakenna työtila tukemaan niin samanaikaista, kuin eri aikaan tehtävää työtä.

Analysoi tekoälyn avulla

Luo yhteistä ymmärrystä tiivistämällä keskeisimmät asiat osallistujien ideoista ja laajoista keskusteluista reaaliaikaisesti.

 • Kiteytä dialogin ydin kaikkien nähtäville tekoälyn tekemän lyhyen Yhteenvedon tai Sanapilven avulla.
 • Jaoittele keskustelu tärkeimpien teemojen mukaan ja syvenny valitsemiisi teemoihin Teemaklusteria hyödyntäen.
 • Käytä Tunneanalyysia saadaksesi nopeasti käsityksen siitä, miten osallistujat suhtautuvat keskusteluissa pinnalle nouseviin asioihin.

Yhteiskehitä

Varmista, että jokaisella on mahdollisuus osallistua kehittämiseen ennen prosessin alkua, sen aikana ja sen jälkeen.

 • Hyödynnä parviälyä ja kutsu kaikki osallistujat mukaan keskusteluun, jonka tuloksia voit analysoida tekoälyn ja AI-näkymien avulla.
 • Kutsu kaikki osallistujat mukaan yhteiskehittämiseen yksilöinä tai pyydä heitä käyttämään Tiimikommentointia.
 • Tuo PDF-tiedostoja tai muuta sisältöä työtilaan yhteisen ideoinnin tueksi tai jatkokehittelyä varten.
 • Tue yhteistä merkitysten rakentamista Super Chatin liikuteltavien Muistilappujen avulla ja osallista koko joukko pohtimaan seuraavia askelmerkkejä yhdessä.

Johda muutosta

Luo edellytykset jatkuvalle, proaktiiviselle muutokselle ja uudistamiselle, johon jokainen pääsee osalliseksi.

 • Viritä kaikki sidosryhmät aiheen äärelle kutsumalla heidät mukaan työtilassa tapahtuvaan ennakkotyöskentelyyn.
 • Fasilitoi rajattoman osallistujajoukon välistä keskustelua ajasta ja paikasta riippumatta.
 • Kokoa kaikki keskustelu, ideat, materiaalit ja ratkaisut yhteen, helposti löydettävään paikkaan.
 • Tarkastele työtilan toiminnallisuuksien yksityiskohtaisia aktiivisuustietoja ja kutsu tietty osallistujajoukko takaisin työskentelyn pariin niiden perusteella.

Opi

Tue jatkuvaa oppimista yhteistyön ympärille rakennetuilla, reflektoivilla harjoitteilla.

 • Rakenna hälytön työtila ja hyödynnä Polku-ominaisuutta varmistaaksesi, että osallistujat keskittyvät oikeaan asiaan.
 • Valitse Super Chatin asetuksista, milloin osallistujat näkevät toistensa kommentteja ja ohjaa heitä tukemaan kanssaoppijoita ja rikastamaan omaa ajatteluaan muiden vastauksia läpikäymällä ja kommentoimalla.
 • Tue oppimista ja arvioi edistymistä luomalla erilaisia Tehtäviä ja Kokeita.
 • Ohjaa ja seuraa osallistujien etenemistä yksilötasolla Aktiivisuuskoosteen ja Arvioinnin avulla.

Osallista päätöksentekoon

Ota kaikki mukaan päätöksentekoon ja varmista, että jokainen tulee kuulluksi sopivassa vaiheessa prosessia.

 • Kerää palautetta Äänestysten avulla.
 • Tee kestäviä päätöksiä kaikki näkökulmat huomioiden.
 • Pyydä osallistujia pisteyttämään yhteisen innovoinnin tuloksena syntyneet ideat tai jaoittelemaan ne aihealueittain.
 • Anna puolueettoman tekoälyn nostaa keskustelun keskeisimmät asiat kaikkien nähtäville Sanapilven, Teemaklusterin, Yhteenvedon tai Tunneanalyysin kautta.

Luo vaikuttavuutta

Ota jokaisen osaaminen hyötykäyttöön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

 • Luo Super Chatin ja Äänestysten avulla interventioita ja reflektoinnin paikkoja, jotka tukevat uusien oppien, ideoiden ja kehityskohteiden juurtumista arkeen.
 • Seuraa osallistujien vastausten kehityskaarta ja etenemistä pidemmällä aikavälillä Pulssin avulla.
 • Ohjaa osallistujat Steps-toiminnon avulla kohti selkeitä johtopäätöksiä ja yhdessä sovittujen jatkotoimien toteuttamista.

Uusia ratkaisuja tulevaisuuden työn asettamiin haasteisiin

Ilmaiset mallipohjat

Muokattavien mallipohjien avulla luot toimivan työtilan hetkessä. Samanaikaista ja eri aikaan tapahtuvaa työtä tukevat templatet tarjoavat erinomaisen pohjan muutosprosesseihin, oppimiseen ja päivittäisen yhteistyön tueksi. Galleriasta löydät Howspace-käyttäjien rakentamia, toimivia mallipohjia useisiin eri käyttötarkoituksiin.

Vaikka sinulla ei vielä olisi Howspace-tiliä, voit käyttää mitä tahansa mallipohjaa yhdessä Howspacen ilmaisversion kanssa.

Integraatiot

Käytätkö työssäsi myös muita työkaluja? Ei hätää! Howspace tukee myös ulkoisia ohjelmistoja. Voit upottaa sisältöä suoraan työtilaan esimerkiksi Google Sheetista, Mirosta, Calendlysta ja monista muista ohjelmista.

Howspacessa on myös Partner API, joka mahdollistaa mm. automaattisen työtilojen luonnin ja käyttäjähallinan.

Lue lisää kahdesta suosituimmasta integraatiosta

Ecosystem & roadmap

Kehitämme Howspacea yhdessä, sinun kanssasi.

Vieraile uudella Howspace Ecosystem -sivustolla

 • Tutustu tuotekehityksen roadmapiin ja lähetä oma kehitysideasi meille.
 • Kysy neuvoa osaavalta käyttäjäyhteisöltä! Jaa parhaita oppejasi yhteisön jäsenten kanssa.
 • Löydä sopiva kumppanuusyritys, joka auttaa kasvattamaan Howspace-osaamista sinun organisaatiossasi.

Näin Howspace toimii

Ohjaa yhteistä tekemistä ja tue merkityksellistä keskustelua virtuaalisesti, kasvokkain tai hybridinä.

Asiakastarinat

Näytä kaikki
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja Howspace

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue: “Kestävä muutos etenee alhaalta ylöspäin”

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue hyödyntää Howspace-alustaa muutosviestinnässä, organisaatiokulttuurin muotoilussa ja osallistavassa strategiatyössä. Howspace tukee hyvinvointialuesiirtymää.

Lue lisää
Kuntoutuskeskus Kankaanpää tukee kuntoutujia virtuaalisesti Howspace alustalla

Moniammatillinen tiimi tukee kuntoutujia virtuaalialustalla

Kuntoutuskeskus Kankaanpään moniammatillinen tiimi tukee Kelan diabeteskuntoutujia virtuaalisesti Howspace-alustalla.

Lue lisää
Mukamas Learning Design ja Howspace

Mukamas Learning Design sitoutti yli 600 opiskelijaa aitoon vuoropuheluun

Mukamas Learning Design tuki yli 600 osallistujan sitoutumista Suomen suurimman ammattiopiston kick-off tapahtumassa.

Lue lisää
Näytä kaikki

Asiakkailta kuultua

”Puolueeton tekoäly kategorisoi keskusteluja ja nostaa esiin keskeisimmät asiat tehden samalla näkyväksi myös sellaiset näkökulmat, jotka olisivat saattaneet jäädä osallistujilta huomaamatta ihmismielen subjektiivisuuden vuoksi.”

Niko Tuominen
VP of Strategy, Fellowmind

“Dialogin rakenne muodostuu Howspacessa hyvin erilaiseksi kuin muualla. Howspacessa vaikuttavaa on, että osallistujat kutsutaan mukaan juuri siihen paikkaan, jossa ollaan menossa, tekemään juuri se asia, joka on nyt keskeistä. Kaikki on osallistujalle näkyvissä yhdellä tarjottimella, ja kokonaisuus on rakennettu valmiiksi pieniksi suupaloiksi.“

Pertti Siekkinen
Muutosjohtamisen erityisasiantuntija, Senaatti

“Kotimainen Howspace tuntui heti luotettavalta valinnalta työpajojen fasilitointiin, sillä helpon käyttöönoton lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen noudattaminen oli liitolle erityisen tärkeää. Howspace helpottaa tiedon paketointia, mahdollistaen kaikenlaisen sisällön ja materiaalin kokoamisen yhteen paikkaan.”

Markus Lappi
Projektiasiantuntija, Pirkanmaan liitto

Usein kysytyt kysymykset

Aloita Howspacen käyttö ilmaisella kokeiluversiolla ja rakenna ensimmäinen työtilasi heti. Jos tarvitset lisäinspiraatiota tai haluat luoda toimivan työtilan nopeasti, vieraile Template Galleryssa, jonne olemme koonneet Howspace-käyttäjien tekemiä ja toimiviksi havaittuja mallipohjia. Ilmaisjakson aikana voit kokeilla niin montaa templatea, kuin haluat.

Kaipaatko henkilökohtaisempaa perehdytystä tai ilmaisen tuote-esittelyn? Ota yhteyttä, niin autamme mielellämme!

Kolmannen osapuolen asiantuntijaorganisaatio arvioi Howspace-työtilojen saavutettavuuden lokakuussa 2020. Sekä tekniset ratkaisut että kaikki työtilaan lisätty sisältö on huomioitu arviossa. Tutustu koko arviointiin täällä.

Howspace toimii tällä hetkellä yhdeksällä eri käyttökielellä: englanti, suomi, ruotsi, hollanti, ranska, tanska, saksa, norja (bokmål) ja espanja. Tekoälyominaisuudet tukevat näiden lisäksi useita muita kieliä, ja viimeisimmän luettelon niistä löydät täältä.

Howspace on ehdottomasti tietoturvallinen ja GDPR-yhteensopiva. Arvostamme asiakkaidemme turvallisuutta ja säilytämme kaikkia Howspace-työtiloja suojatuissa tietokeskuksissa niihin tarkoitetuilla palvelimilla. Lisätietoja löydät Privacy Policy -sivulta.

Howspace on rakennettu tukemaan vaikuttavaa yhteistyötä, dialogia ja prosesseja, joiden avulla sekä tehostetaan päivittäistä työskentelyä että uudistetaan yhteistyön tapoja jatkuvasti ja pitkäjänteisesti. Howspacen avulla keskustelut ja yhteistyö saadaan koottua yhteen paikkaan, ja jokaisella kokonaisuudella on oma fasilitaattorinsa, joka ohjaa yhteistä tekemistä. Howspace tukee yhteisen tavoitteen ja tarkoituksen saavuttamista ja hälytöntä osallistujakokemusta.

Monet asiakkaamme käyttävät Howspacea myös erilaisten arkea tukevien työkalujen, kuten Microsoft Teamsin, Zoomin ja Slackin rinnalla tehostaakseen yhteistyötä ja osallistumista sekä saadakseen jokaisen äänen kuuluviin keskeisissä prosesseissa. Tutustu Microsoft Teams -integraatioomme nähdäksesi, kuinka voit tuoda Howspace-työskentelyn näppärästi myös osaksi Teams-ympäristöä!

Ehdottomasti! Kaikkia Howspacen värejä, logoja ja taustoja voi muokata näppärästi ilman koodaamista, mikä tekee brändäyksestä helpon ja hauskan osan prosessia. Myös valmiit mallipohjamme ovat täysin muokattavissa brändisi visuaaliseen ilmeeseen sopiviksi.

Howspacen admin-käyttäjät saavat pääsyn työtilan aktiivisuutta kuvaavaan näkymään, jonne kertyy tietoa käyttäjien osallistumisasteesta ja liikkumisesta työtilan eri sivuilla. Adminina voit seurata käyttäjien aktiivisuutta työtilassa myös widget-kohtaisesti eri sivuilla. Kertynyt aktiivisuusdata voidaan ottaa ulos excel-tiedostona, jolloin dataa on mahdollista tarkastella Howspace-ympäristön ulkopuolella.

Erityisesti osallistujien etenemisen seurantaan tarkoitetut Aktiivisuuskooste- ja Koe-widgetit on kehitetty tehostamaan koulutusten ja opintokokonaisuuksien fasilitointia ja arviointia. Niiden avulla tarkastelet kätevästi tiettyjen tehtävien, moduulien tai kokeiden suorittamista.