Meistä

Howspace on digitaalinen alusta organisaatioiden muutos- ja kehittämisprosesseihin. Tyytyväisiin asiakkaisiimme kuuluu muutosjohtajia, organisaatiokehittäjiä, fasilitaattoreita sekä oppimisen ammattilaisia ympäri maailman.

Howspace – vaikuttavan yhteistyön mahdollistaja

“Yhteys ihmisten ja organisaatioiden välillä on rikki.”

  • Enemmän kuin 3/4 asiantuntijatyötä tekevästä sanoo työpaikkansa rakenteiden muuttuneen ja kehittyneen viime vuosina, mutta vain 1/5 kertoo uudistusten ulottuvan yhteistyötä ja päätöksentekoa tukeviin rakenteisiin.
  • 76% työntekijöistä nauttii yhteistyöstä ja 49% sanoo tarvitsevansa enemmän yhteistyötä voidakseen onnistua omassa työssään.
  • 2/3 työntekijöistä on sitä mieltä, että heidän organisaationsa pitäisi muuttaa yhteistyön tapojaan, mutta eivät usko näin tapahtuvan.


Howspacen globaali 3000 vastaajan yhteistyötutkimus

Yhteistyön luonne on muuttunut

Yhteistyö on kriittinen osa niin yksilöiden kuin kaikenkokoisten organisaatioidenkin menestystä tulevaisuudessa. Työn luonne on muuttunut ja työskentelytapojemme on aika uudistua sen mukana. Pitäessämme tehokkuuden mittaamista ainoana totuutena suljemme silmämme siltä, kuinka suuri vaikutus yhteisöllisyydellä ja yhteistyöllä on tuloksenteon mahdollistajana.

Tulevaisuuden onnistujia ovat organisaatiot, jotka kykenevät innostamaan koko henkilöstönsä ja sidosryhmänsä yhteisen tarkoituksen ympärille ja selkeyttämään, miten jokainen voi omalla panoksellaan vaikuttaa sen todeksielämiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Uuden ajan työssä yhteistyö, osallistaminen ja osallistuminen eivät ole vain johdon, vaan kaikkien agendalla.

Työntekijät haluavat

Tehdä merkityksellistä työtä, jolla on selkeä yhteys yrityksen menestymiseen.

Olla osa osallistumisen ja kasvun kulttuuria.

Monipuolisia keinoja tehdä yhteistyötä ja vaikuttaa.

Muutokseen tarvitaan kaikkia

Todellista vaikuttavuutta syntyy, kun ihmiset kokoontuvat jaetun tarkoituksen äärelle oppimaan ja tekemään yhteistyötä. Keskeistä on, että jokaisen yksilön ajatuksia hyödynnetään toimivien ratkaisujen löytämisessä ja strategisen päämäärän tavoittelussa.

Howspace lyhyesti

76

työntekijää

10

eri maassa

Hybridityön

mahdollistava organisaatio

3 toimistoa

Jyväskylässä, Helsingissä ja Tukholmassa

2018

lippulaivatuote Howspace julkaistiin

2008

Howspace Oy perustivat Ilkka Mäkitalo & Olli-Pekka Juoperi

Yli 30 000

päivittäistä käyttäjää

+700

asiakasta +50 eri maassa

+190

kumppania globaalissa kumppanuusverkostossa