Howspace utökar samarbetsmöjligheterna i Microsoft Teams

By

Vi är glada över att kunna meddela att Howspace nu erbjuds som en sömlös integration med Microsoft Teams! Detta möjliggör mer inkluderande samarbete, facilitering och storskaligt samskapande direkt i världens mest populära affärskommunikationsplattform. Du hittar Howspace app för Microsoft Teams på AppSource.

Varför Howspace och Microsoft Teams?

Framtidens arbetsplats är här. Men trots att så många organisationer har fokuserat på digital transformation och moderna sätt att arbeta de senaste åren så fann en Gallup-studie från 2022 att 60 % av anställda kände sig känslomässigt distanserade på jobbet och 19 % var direkt olyckliga.

Så vad är det som inte fungerar?

Howspace ”State of Collaboration”-rapport fann att samarbete fortfarande är den största outnyttjade resursen inom organisationer, trots de enorma tekniska framsteg som gjorts de senaste åren. Tekniska lösningar är nyckeln till att stärka samarbetet och öka dess effekt i dagens hybridarbetsmiljöer som kräver innovativa faciliteringsmetoder, effektivt beslutsfattande i stor skala och AI-stöd för meningsskapande. Koncept som synkront- och asynkront samarbete mellan avdelningar, leverantörer och partners kan inte längre bara vara idéer, utan aktiva projekt som äger rum i företag över hela världen.

Det är därför vi har arbetat så hårt för att integrera Howspace samarbetsdesign- och faciliteringsplattform med Microsoft Teams och därmed utöka kraften och möjligheterna hos världens ledande samarbets- och kommunikationsplattform. Howspace tillhandahåller upplevelser före, under och efter mötet direkt i Teams-miljön för att säkerställa sammanhang och effekt som består långt efter att ett Teams-möte avslutas.

Vilka är fördelarna med integrationen?

Kämpar du med ineffektiva möten? Är deltagarna inte så engagerade och fokuserade som de borde vara? Blir beslutsfattandet en flaskhals i dina processer? Är information, innehåll och sammanhang svåra att hålla ihop?

Att använda Howspace inuti Microsoft Teams löser dessa utmaningar. Howspace arbetsytor kan enkelt läggas till i alla Microsoft Teams-kanaler, möten eller chattar, så att dina team snabbt kan börja samskapa, brainstorma, planera och komma fram till beslut som ger resultat. Allt detta direkt i Teams.


Gör samarbetet enkelt och få resultat

Howspace i Microsoft Teams låter dig enkelt designa kraftfulla samarbetsprocesser som skapar mer meningsfullt arbete och märkbar effekt. Dina team kan utnyttja Howspace interaktivitet och faciliteringsfunktioner inklusive chattrådar, omröstningar, frågeställningar, AI-insikter och mycket mer, direkt i era Teams-möten.

Korta ner beslutsfattarprocessen med inbyggd AI

Att snabbt komma fram till välgrundade beslut och utnyttja den kollektiva intelligensen och engagemanget hos stora grupper har aldrig varit så enkelt, tack vare Howspaces avancerade AI som samlar in och analyserar input från alla berörda.

Håll samarbetet säkert

Howspace-appen i Microsoft Teams är skapad för organisationer som redan samarbetar i Teams, och med inbyggd SSO har ni en en trygg, sömlös inloggningsupplevelse som håller dina arbetsytor säkra.

Användningsområden

Användningsområdena för Howspace i Microsoft Teams är praktiskt taget oändliga. Här ger vi exempel på tre sätt som Howspace Microsoft Teams-integration stödjer organisationer för större effekt och bättre resultat:

Faciliterade möten (som inte känns som möten)

Utöka kraften och möjligheterna med dina Teams-möten genom att använda arbetsytor som har fördesignats för facilitering och samarbete.

Allt innehåll som skapas och presenteras före, under och efter mötet kommer att förbli tillgängligt på Howspace, vilket möjliggör kontinuerligt samarbete och asynkront arbete som när som helst kan föras tillbaka till Teams. Deltagare och handledare kan granska, redigera, skapa tillsammans, lämna kommentarer och ge feedback inom ramen för ditt möte långt efter att det är avslutat.

Interaktiva presentationer och faciliterat samarbete

Håll ett obegränsat antal deltagare engagerade, oavsett hur lång presentationen är eller vilket ämne det handlar om. Genom att ta med dina presentationer till Teams via Howspace låser du upp otroliga interaktiva och engagerande funktioner som håller mötesdeltagarna fokuserade och delaktiga. Deltagare kan kommentera specifika delar av en presentation med vår annoteringsfunktion, svara på omröstningar och spåra förändringar med vår Puls-funktion, rösta, brainstorma och mer utan att avbryta presentationen.

Engagemanget och samarbetet kring presentationen kan också analyseras av Howspaces avancerade AI-funktioner, som sammanfattar resultat och lärdomar som driver beslutsfattande baserat på kollektiv intelligens.

Kontinuerligt samarbete över organisationen

Howspace gör kontinuerligt samarbete inom organisationen och mellan olika team enkelt och engagerande. Howspace-arbetsytor kan läggas till i flera Team-kanaler, vilket möjliggör asynkront arbete och säkerställer att sammanhanget alltid finns tillgängligt där, när som helst och för alla det berör.

Transformera organisationen

Varaktiga organisationsförändringar kräver samarbete och samskapande i organisationen. Howspace integration i Microsoft Teams möjliggör ett samarbete i förändringsarbetet som går tvärs genom organisationsstrukturer och communities i olika språk och tidszoner, både asynkront och synkront. Detta ger varje person en röst och en del av samskapandet, och ser till att förändringarna som genomförs också blir varaktiga.

Så här kommer ni igång

Vi kommer att hålla ett webbinarium den 19 april för att guida dig genom alla ”varför, vad och hur” med Howspace MS Teams-integration, inklusive livedemonstrationer och en Q&A. Boka din plats här!

Howspace för Microsoft Teams ingår i de flesta Howspace årspremunerationer och kan även köpas som ett tillägg. Vi hjälper dig gärna komma igång. Kontakta oss här!

Om du är helt ny på Howspace och vill testa på hur ni kan förbättra ert samarbete och facilitering i just er organisation kan du starta en kostnadsfri plan här.