Hållbar kompetensutveckling: en guide till långsiktigt lärande

By

I dagens arbetsmiljö är det som organisation viktigt att ge alla medarbetare möjlighet att utvecklas i takt med de förändringar som sker i branschen. Arbetsökande prioriterar möjlighet till lärande och utveckling högt när de söker nya jobb, och de organisationer som bemöter detta drar till sig de bästa talangerna.

Hur kan du erbjuda det utvecklingsstöd som dina medarbetare förväntar sig? Det går vi igenom i denna guide. Vi kommer att diskutera varför personalutveckling och personalutbildning är så viktigt. Vi kommer även titta på olika typer av utbildningsprogram och lärandeinitiativ, såväl som verktyg, teknik och metoder.

Vad är skillnaden mellan personalutveckling och personalutbildning?

Även om företag måste prioritera både utbildning och utveckling av anställda, är de inte riktigt samma sak. Så här skiljer de sig från varandra:

Målen för personalutveckling är öppna och fokuserar inte på någon specifik roll eller position. Det är ett system som är förankrat i individen och innebär att finjustera en enskild persons färdigheter, vilket hjälper dem att utvecklas över tid. Högre nivåer av arbetstillfredsställelse och ökat engagemang är direkta fördelar med ett väl genomfört personalutvecklingsprogram. Ett framgångsrikt utvecklingsinitiativ gör medarbetarna redo för ytterligare ansvar inom organisationen.

Syftet med personalutbildning är att hjälpa teammedlemmar att prestera bättre på sitt nuvarande jobb. När utbildning görs på rätt sätt fyller det igen specifika kunskapsluckor och lyfter individen i dess nuvarande roll.

När personalutveckling och utbildning sammanfaller får kombinationen sin egen definition. Personalutbildning och personalutveckling syftar till att stärka medarbetarnas prestationer idag och på lång sikt. Förbättringar görs antingen genom ökad kompetens och kunskap eller genom attitydförändringar.

Varför är personalutveckling och personalutbildning så viktigt för en organisation?

När det kommer till val av arbetsplats är lärande och utvecklingsmöjligheter en av de allra viktigaste prioriteringarna för millenial- och Gen Z-arbetssökande, enligt en Deloitte-rapport från 2022.

Huvudskäl till att deltagarna valt att arbeta för sin nuvarande arbetsgivare (Deloitte 2022)

Bildkälla: Deloitte

En anledning till att lärande och utveckling är så viktigt är att arbetskraven och kompetenskraven förändras. Folk vill arbeta för arbetsgivare som hjälper dem att anpassa sig till den föränderliga arbetsplatsen. Till exempel tror 37 % av Gen Zs och 38 % av millennials att det största arbetsplatsskiftet inom de kommande 10 åren kommer att vara användningen av artificiell intelligens (AI) och andra teknologier för att helt automatisera jobb eller jobbfunktioner, enligt samma Deloitte studie.

Det man kan säga säkert är att de talanger med högst ambitioner kommer att söka sig till organisationer med högkvalitativa utvecklings- och utbildningsprogram. När ditt företag består av högpresterande medarbetare har du goda förutsättningar för att växa.

Bygg framgångsrika utbildnings- och utvecklingsprogram

För att lyckas med dina medarbetares utbildnings- och utvecklingsinitiativ måste de vara specifika för ditt företags kultur och operativa nyanser, samt vara anpassade till både din nuvarande strategi och dina framtida behov.

Dina utvecklings- och utbildningsprogram bör också sömlöst passa in i dina vardagliga aktiviteter och tillämpas direkt på övergripande mål och prestationsmått. Dessutom måste de vara mätbara.

Varje team och deras medlemmar bör bestämma vilka kunskapsluckor som kräver uppmärksamhet. Företagsledare bör inte styra denna del av processen då varje team själva har bäst insikt i var förbättringar behövs.

För att göra utbildning och utveckling till en stark, integrerad del av er företagskultur finns det en del saker att tänka på:

Se också till att du fokuserar på utbildning och utveckling för de färdigheter som är mest värdefulla för ditt företag. För att göra det kan du prioritera dessa saker:

Olika typer av utbildnings- och utvecklingsprogram

Det finns olika typer av utbildnings- och utvecklingsprogram. Vi kommer gå igenom flera av dem för att hjälpa dig att bestämma vilket som fungerar bäst för dina behov.

Upplevelsebaserat lärande

Denna typ av lärande sker på jobbet – lärande av att göra – vilket representerar 70 % av den kunskap som en anställd tar till sig.

Upplevelsebaserade utbildningar fungerar bäst när de kombineras med samarbetsverktyg för lärande (en LXP lärplattform) som hjälper medarbetare att reflektera med sina kollegor. Du kan också införliva successionsplanering och andra mer formella processer för att göra utbildningssessionerna på jobbet mer strukturerade.

Face to face-utbildningar

Många utbildingstillfällen anordnas under en begränsad tid där alla är samlade på samma plats. Det är bäst lämpat för kortsiktiga mål och praktiska arbetsplatstillämpningar. Oftat sker det i en workshopmiljö och handlar framför allt om en uppgradering av färdigheter snarare än för utveckling i ett större perspektiv.

Virtuella utbildningar

Virtuella utbildningar är de som sker på en onlineplattform, vanligtvis med hjälp av videokonferensverktyg.

Här är några viktiga delar för att utföra ett framgångsrikt virtuellt utbildningsprogram:

Blandade and hybrida utbildningar

Strikt virtuella och face to face-utbildningar har sina begränsningar. I dagens arbetsmiljö kan du blanda face to face-interaktioner och virtuella tillvägagångssätt för att ge anställda den flexibilitet de behöver för att lyckas.

Blandat lärande är den absolut föredragna lärandemetoden, enligt en rapport av Howspace om hybrida arbetsplatsen från 2021.

Vilken lärandemodell föredrar du i ditt dagliga arbete? (Rapport av Howspace 2021)

Det finns en viss skillnad mellan blandat lärande och hybridlärande. I en blandad lärmiljö är alla deltagarna samlade på samma plats, ansikte mot ansikte. I en hybrid lärmiljö använder facilitatorn digitala verktyg för att stödja synkron interaktion mellan de som är i samma rum och distansdeltagare.

Hybridlärande innebär inte bara att stödja grupper som arbetar synkront, ansikte mot ansikte och online. Det innebär också att stödja asynkrona sätt att arbeta och lära sig, det vill säga de delar av processen som deltagarna kan göra på sin egen tid. I dagens hybridarbetsmiljö behöver vi aktivt skapa tider och platser för lärande som passar bäst för varje individ.

Kostnaden för personalutveckling och utbildning

När du räknar upp kostnaderna för personalutveckling och utbildning måste du ta hänsyn till de verktyg som används (online och på annat sätt), allokerad tid och hur mycket planering som behövs. För en mer konkret siffra hävdar rapporter från American Express att en anställds årliga utbildningsbudget bör vara 1 % till 5 % av sin årslön.

Det är viktigt att se utbildning och utveckling som en strategisk investering, inte en kostnad som kan minskas i svåra ekonomiska tider. När du arbetar med lärande- och utvecklingsteam som strategiska partners kommer du sannolikt att se en stor avkastning på investeringen.

Utbildningsverktyg och teknik för anställda

Här är några av de viktigaste onlineutbildningsverktygen att överväga för dina program:

Plattformar för e-lärande

Plattformar för e-lärande låter dig leverera färdigt innehåll till en obegränsad publik. E-lärande kan göras både synkront och asynkront, och de flesta plattformar för e-lärande fungerar bäst för att leverera statiskt innehåll framför samarbetsfunktioner.

Plattformar för e-lärande fungerar bra för internationella organisationer som erbjuder individuell utbildning och utvecklar människor i olika tidszoner. De flesta plattformar kan lokaliseras till specifika språk, och de är ofta skalbara och därmed lämpliga för 1 eller 1 000 anställda samtidigt.

AI-drivna verktyg

AI-drivna verktyg tillåter utbildnings- och utvecklingshandledare att hantera stora mängder dialog mellan kollegor och hålla igång viktiga samtal mellan deltagarna.

Dessa verktyg fungerar bäst när de är en del av en onlineutbildningsplattform. Howspace olika AI-funktioner inkluderar till exempel ordmoln i realtid, temakluster, sentimentanalys och sammanfattningar av gruppmedlemmarnas diskussioner. AI-verktyg gör det enkelt att visualisera nyckelteman och koncept, och de fungerar som bra utgångspunkter för djupare analyser och diskussioner. Sådana verktyg hjälper också utbildare att förstå hur medarbare har tillämpat det de har lärt sig i sitt dagliga arbete.

Lärplattformar för kollegialt lärande

Samarbetsplattformar för lärande hjälper dig att göra alla till aktiva deltagare och uppmuntra till en kultur av kontinuerligt lärande.

Howspace är till exempel en samarbetsplattform för lärande som ger organisationer möjlighet att föra samman sina medarbetare för att lära sig av och reflektera med varandra. Du kan bygga personliga läranderesor och skapa olika användargrupper, uppdrag, frågeställningar, omröstningar och mycket mer.

Att prioritera personalutbildning och personalutveckling innebär att prioritera din organisations nutid och framtid

När du utbildar dina medarbetare hjälper du dem att prestera bättre direkt. Med ett utvecklingsprogram kartlägger du istället individens framtid, så att de successivt kan tillföra mer värde till organisationen genom kampanjer och förbättrad prestation.

Det här är inte processer som du kan sätta ihop i farten. De kräver noggrann planering, eftertanke, resurser och budgetering. Dessutom måste utbildnings- och utvecklingsprogram växa tillsammans med ditt företag och dess teammedlemmar, vilket erbjuder skalbarhet och flexibilitet.

Ändå kan du enkelt komma igång genom att driva små utbildnings- eller lärandeinitiativ, vilket kan ha en enorm inverkan och effekt på medarbetarnas upplevelse och deras vardagliga arbete. När medarbetarna vet syftet med utbildnings- eller utvecklingsprogrammet och det är en låg tröskel för att komma igång så kommer de att uppskatta möjligheten.


Testa Howspace kostnadsfritt! Det går att anpassa Howspace efter vad som passar just ditt utbildningsprogram, men för att göra det enklare att komma igång har vi skapat mallar med exempelövningar. Kolla t.ex. in denna mall som kan användas för att lägga upp en personlig utvecklingsplan.

Fyll i formuläret för att ladda ner mallen helt kostnadsfritt. Är du redan kund hos oss? Då kan du istället ladda ner den till ditt konto här.

Mall till lärkontrakt