Wildfire

Wildfire och ÖoB skapar stark företagskultur med engagemang och dialog

Wildfire är en kulturbyrå, med ena benet djupt förankrad i psykologi och beteendevetenskap, och det andra i moderna tekniska lösningar för att på bästa sätt applicera vetenskaplig kunskap i praktiken i stora organisationer. Ett av de digitala verktyg som de använder för att stötta upp sitt arbete är Howspace.

Dialog är grunden till en stark företagskultur

Wildfire kontaktades av lågpriskedjan ÖoB, som ville ta ett omtag i sin företagskultur. ÖoB ansåg att det var dags för dem att nå ut med vilka de är och etablera deras särprägling i hela organisationen. De ville att deras värdegrund tydligare skulle integreras i deras arbetssätt, i alla deras varuhus runt om i landet.

Syftet med kultursatsningen var att i längden öka lönsamheten i verksamheten. Kan man verkligen göra det genom företagskultur? Det anser Robert Dybeck, Expertkonsult inom Kultur och Employer branding och en av grundarna av Wildfire: “Ja, det är klart man kan! Det handlar inte om att skapa kultur. Alla har kultur. Det vi pratar om här är att bygga den kultur vi VILL ha, en särskiljande kultur, en prestationshöjande kultur, en målinriktad kultur. En kultur som tar oss dit vi vill. Och det gör vi genom att stärka beteenden som är mer lönsamma, och fasa ut beteenden som har en negativ påverkan.”, berättar han.

Problemet som Wildfire och ÖoB stod inför var att ÖoB har ca 120 varuhus utspridda runt om i Sverige, men det fanns begränsat med utrymme för varuhuscheferna att utbyta erfarenheter med varandra.

“Varuhuschefen i Borlänge har antagligen samma utmaningar som varuhuschefen i Ludvika några mil därifrån. Men de pratar aldrig med varandra. De kanske träffas någon gång per år på en chefskonferens, men det finns inte mycket utrymme för någon dialog. Detta är vanligt. Många företag saknar dialogytor. Man har informationskanaler och intranät, men de är inte utformade för dialog.”, förklarar Robert.

“Tekniken öppnar upp nya möjligheter. Människor behöver stöta och blöta med andra. Det räcker inte att ropa i högtalarna, skriva ett mail eller sätta upp en lapp på väggen för att vi ska förändra vårt beteende. Vi behöver diskutera med oss själva och de som är runt oss”.

Wildfire bestämde sig för att öppna upp ett ledarforum i Howspace, där ÖoBs varuhuschefer fick en dialogyta där de kunde ställa frågor till varandra och dela idéer och tankar.

“Vi fick ett enormt genomslag. Vi var helt förundrade. När vi lanserade plattformen för 130 chefer fick vi samma eftermiddag 112 interaktioner. Jag har aldrig varit med om att något nått ut så bra.”

“Vi fick ett enormt genomslag. Vi var helt förundrade. När vi lanserade plattformen för 130 chefer fick vi samma eftermiddag 112 interaktioner. Jag har aldrig varit med om att något nått ut så bra. Och detta höll i sig. Vi kunde få engagemang i form av t.ex. kommentarer från 80-90% av cheferna. Vi fick verkligen med oss organisationen.”

Eva Lundqvist, Human Resource Manager på ÖoB, berättar om responsen inom bolaget. “När vi introducerade den här kulturresan och kopplade på Howspace bland annat så fick vi ett sånt engagemang, vi blev nog chockade allihop.”

Med sin flexibilitet har Howspace flera appliceringar, där inte minst dess funktion som lärplattform visade sig vara till stor hjälp i ÖoBs fall. När pandemin ändrade Wildfires planer att samla alla chefer på en plats för en chefsutbildning, fick de tänka om. “Vi hade planerat för att ha en träning för alla chefer som skulle ske med fysiska möten, men pandemin satte stopp för detta. Istället tänkte vi om och gjorde den helt digital genom att bygga hela ledarprogrammet med sex olika moduler i Howspace.”

Detta visade sig vara en framgång. “Det blir låg tröskel för användarna. Att gå in på en inlärningsplattform är en tröskel, man måste vara i utbildningsmode. Howspace tar inlärningen in i det vanliga flödet, utan motstånd”.

“Det blir låg tröskel för användarna. Att gå in på en inlärningsplattform är en tröskel, man måste vara i utbildningsmode. Howspace tar inlärningen in i det vanliga flödet, utan motstånd”

Engagemang behöver tillföras uppifrån

Något som Wildfire ofta pratar om är hur viktigt det är att hålla i engagemanget som sponsor av ett projekt. Om den som håller i projektet, i det här fallet ledningsgruppen, backar undan och fokuserar på annat så tappar man engagemang.

ÖoBs ledning var till en början synliga i Howspace genom att vara aktiva, lade upp filmer och höll arbetsytan levande. “Där kunde vi direkt mäta hur långt dialogen gick och identifiera var det fanns luckor. Med tidens gång blev ledningen upptagna med annat, och då dök det direkt — när de inte längre var aktiva droppade engagemanget ner till 30%. Om inte chefen pratar om det här, då pratar inte jag om det här. Att det är så finns det forskning på, men nu kunde vi visa detta genom att tända upp datan för ledningen som tydligt visade hur resten av engagemanget påverkas när de släpper sitt fokus, och det hade vi inte kunnat göra annars.”.

Robert Dybeck på Wildfire berättar om hur de går tillväga för att nå ut med dialogen. “Howspace är ett jättebra verktyg för att facilitera och managera den här dialogen i stora organisationer, på olika nivåer, med olika räckvidd. Till det kan vi aggregera data ur det här för att se hur långt dialogen har nått, i vilken ände av organisation dit vi inte nått fram”.

AI-analyser och kreativa påhitt i kombination

Robert beskriver även hur de använder sig av de olika funktionerna för att få en djupare förståelse för kulturresans framsteg. ”Här använder vi även Howspaces AI-motor väldigt mycket. Där kan vi få en känsloanalys, vi kan få en snabbsummering av en chatt, har vi med dem fortfarande, är det i positiva ordalag de pratar om olika teman, eller börjar det dra iväg åt annat håll? Behövs det göra några riktade insatser? Finns det brister och missnöje någonstans? Är det något som behöver tas upp för diskussion? Howspace AI-motor gör att vi kan följa det här i realtid.”

Men allt behöver inte vara så strikt hela tiden. Att Howspace är flexibelt och lätt att använda gjorde att de också kunde göra olika påhitt. Under en påskkampanj täckte de hela arbetsytan med en påskkyckling, eller den gången när de byggde om hela dashboarden till en jingel. “Det är svårt att skoja så i ett LMS. Det gillar jag med Howspace. Jag kan busa.”, avslutar Robert.

Liknande kundberättelser

Wärtsilä Energy engagerade alla nivåer i strategiarbetet

Wärtsilä Energy tog beslutet att involvera hela organisationen i strategiarbetet och anta ännu mer agila arbetsmetoder för att anpassa sig till de förändrade kraven inom energibranschen.

Läs mer

Kone byggde deras värdegrund tillsammans med sina 60 000 medarbetare

KONE är en pionjär när det gäller att bygga en gemenskapskultur. Howspace stöttade Kone på resan att förnya organisationskulturen.

Läs mer

Milestone och Aktia på en resa i digital kulturutveckling

Milestone Coaching & Consulting och Aktia använde Howspace för att förnya organisationskulturen och digitalisera ett stort utvecklingsprojekt.

Läs mer

Förslag på färdiga mallar

Se alla

Learning Path

Engage participants in asynchronous learning processes that are simple, easy to follow, and supportive of individual ways of learning.
Prova mallen

Leading a Change Process

Begin the process of creating cultural change in organizations with synchronous workshops, asynchronous integrations, AI sense making, and more.
Prova mallen
Mall med SMART:a mål

SMART:a mål

Mallen SMART:a mål hjälper dig att få fokus, tydlighet och motivation till ditt teams målsättningsprocess.
Prova mallen
Se alla