Milestone Coaching & Consulting

Milestone och Aktia på en resa i digital kulturutveckling

Milestone Coaching & Consulting är en konsultbyrå med över 20 års erfarenhet av förändringsarbete där människan är i centrum. De bygger kundrelationer, coachingprocesser och förändrings- och strategiprocesser på samma grundprincip – hur vi är som människor.

Människan i centrum

“Vi är övertygade om att ett framgångsrikt ledarskap handlar om två saker: vilka som leds och på vilket sätt företagets kultur kan stödja denna strategi. Ledarskap utan en sund uppfattning om individen (människan i centrum) leder inte till önskade resultat. En strategi som inte har stöd i företagskulturen är dömd att misslyckas. Detta är vårt perspektiv som vi tillför varje process, förklarar Elina Aaltolainen, partner och kulturstrateg hos Milestone.

Milestone är partner till Howspace och använder Howspace plattform för att underlätta förändringsprocesser.

Att skapa öppenhet och gemenskap i en traditionell bransch

Aktia är kapitalförvaltare, bank och livförsäkringsbolag, och har varit verksamma sedan 1825. Idag har man ca 900 anställda och kontor på många platser i Finland, och investmentfonderna inom Aktias prisbelönade kapitalförvaltning är även tillgängliga på den internationella marknaden. Aktia samarbetar med Milestone i arbetet med att utveckla företagskulturen.

Bankbranschen är i regel traditionell med hierarkiska strukturer. Samtidigt pågår stora förändringar orsakade av digitalisering och ändrade kundbeteenden. Aktia har insett att om man ska kunna bygga mervärde tillsammans med sina kunder nu och i framtiden behöver man lyfta de bästa delarna i företagskulturen – samarbetet med kunden – på ett innovativt, modigt och ansvarsfullt sätt. Det kan uppnås genom en starkare känsla av trygghet, tillit och att vara en del av något betydelsefullt. Viktigt för kommande framgångar är att kunna skapa en vi-känsla som stärks av regelbunden feedback. Elina berättar om de första stegen på deras gemensamma resa.

Milestone och Aktia skapade en blandad grupp bestående av yngre talanger och högre chefer för att på så sätt synliggöra strukturerna i dagens kultur och behoven av en ny vision för framtiden. “Med hjälp av Howspace plattform fick vi möjlighet att även involvera linjecheferna redan från början. Genom att använda digitala verktyg i kombination med olika metoder för tjänstedesign kunde vi snabbt få en uppfattning om helheten”, berättar Elina.

Mot ny företagskultur: stora förändringar kan ske virtuellt

Ett viktigt inslag i förändringsprocessen var att skapa möten mellan cheferna i organisationen för att undersöka hur en förändring skulle kunna ske i riktning mot den önskade företagskulturen. För det ändamålet planerades ett stort event som fick namnet Aktiadagen. Men för Aktia som så många andra företag och organisationer under våren 2020 fick planerna ändras på grund av restriktioner i samband med Covid-19.

“Vi använde redan Howspace för processen och tog snabbt beslut att fortsätta som planerat men nu digitalt, när vi insåg att Aktiadagen inte kunde genomföras som planerat. Vi förberedde eventet på den digitala plattformen och förvandlade Aktiadagen till en virtuell upplevelse.”

Detta ledde till att Aktiadagen genomfördes i sin helhet på Howspace plattform. Ett centralt inslag under dagen var en studiosändning med hög kvalitet där företagsledningen medverkade för att dela och diskutera förslag. Andra chefer deltog i olika inslag från sina respektive lokalkontor.

En del i Aktias nya vision var att man ville få medarbetarna att våga utmana varandra mer. Detta införlivades i arbetet.

“Kulturen förändras när du börjar göra saker på ett nytt sätt. Några av cheferna presenterade ett planerat strategiarbete i direktsändning och sedan inbjöds deltagarna att diskutera detta i realtid. En sådan metod kräver mod av organisationen, men det är så man kan bygga modeller som stöder det önskade resultatet”, förklarar Elina.

Wow-känsla istället för passiv skärmtid

Ett av de stora målen för Milestone med Aktiadagen var att skapa en interaktiv och inspirerande upplevelse med wow-känsla i det virtuella arbetet i stället för långa, tröttsamma videomöten som deltagarna kanske hade förväntat sig.

“Enligt Aktia genomfördes samarbetet med Milestone mycket professionellt och flexibelt, vilket var mycket uppskattat. Att utveckla vår organisationskultur ytterligare och på så sätt bygga ett ännu starkare employer brand är något vi fokuserar mycket på just nu,” säger Johanna Alasuutari, HR Director på Aktia.

“De digitala arbetssätten omfattar även verktyg för att öka deltagande och jämlikhet i processen. Alla röster är lika viktiga på en digital plattform. Du kan dessutom vara anonym om så önskas. Att arbeta med AI-verktyg gör det möjligt att ha en dialog med många deltagare i realtid och sammanfatta diskussionen på plats. Det skapar möjligheter för företagsledare att lyssna på medarbetarna i organisationen i en helt ny omfattning.

Aktiadagen blev en succé. Jag tror att vi hittills bara har skrapat lite på ytan i fråga om vad de här verktygen kan åstadkomma i en ny värld av aktivt deltagande och utveckling med människan i centrum”, sammanfattar Elina Aaltolainen.

Liknande kundberättelser

Se alla
Delta

Fackförbundet Delta visar vägen mot digital transformation

Sedan Delta upptäckte Howspace har de numer en plattform som kan användas till allt från utbildningar och kurser till nomineringsprocesser och stöd vid möten.

Läs mer
Negotia logo

Negotias resa mot ökad medlemsdemokrati

Negotia hittade Howspace när de sökte efter en ny lärplattform. De upptäckte att Howspace även kunde hjälpa dem med deras demokratiska arbete i organisationen.

Läs mer

Microsoft-partner Fellowmind skapar en inkluderande datastrategiprocess med Howspace

Fellowmind, Europas ledande Microsoft-partner, utvecklade en inkluderande, lätt anpassningsbar datastrategiprocess för sina kunder med hjälp av Howspace plattform.

Läs mer
Se alla