Milestone ja Howspace

Milestone Coaching & Consulting

Yrityskulttuuri kehittyy toiminnan kautta – Milestone ja Aktia luovat kulttuuria digitaalisesti

Milestone Coaching & Consulting on valmennus- ja kehitystoimisto, jolla on yli 20 vuoden kokemus ihmiskeskeisestä muutoksesta. Milestone Coaching & Consulting rakentaa asiakassuhteitaan, valmennusprosessejaan sekä muutos- ja strategiaprosessejaan perustuen siihen, millaisia me olemme ihmisinä.

Keskeistä on ihmiskäsitys

”Uskomme, että hyvä johtajuus perustuu kahteen keskeiseen asiaan: millaista olentoa johdetaan (ihminen) ja miten yrityskulttuuri saadaan tukemaan strategiaa. Johtajuus ilman tervettä käsitystä siitä, mikä ihminen on (ihmiskäsitys) ei johda toivottuun tulokseen. Jos kulttuuri ei tue strategiaa, se on tuomittu epäonnistumaan. Tämän näkökulman tuomme jokaiseen prosessiin”, kuvailee Elina Aaltolainen, Milestonen partneri ja kulttuuristrategi.

Miten luoda avoimuutta ja yhteisöllisyyttä perinteisellä toimialalla?

Aktia on varainhoitaja sekä pankki- ja rahoituspalvelujen tarjoaja, jonka historia ulottuu vuoteen 1825. Tällä hetkellä sillä on noin 900 työntekijää ja toimintaa ympäri Suomea. Aktian palkitun varainhoidon hallinnoimia sijoitusrahastoja myydään myös kansainvälisesti. Milestone kehittää yhdessä Aktian kanssa sen yrityskulttuuria.

Pankkitoiminta on perinteinen toimiala, jolla on paljon hierarkkisia rakenteita. Samalla se käy läpi suuria muutoksia digitalisaation ja asiakkaiden käyttäytymisen muutosten myötä. Aktia on todennut, että voidakseen rakentaa vaurautta yhdessä asiakkaidensa kanssa nyt ja tulevaisuudessa sen on vahvistettava kulttuurinsa parhaita osia: yhteistyötä asiakkaan hyväksi, innovatiivisuutta, rohkeutta ja vastuullisuutta. Tämä voidaan saavuttaa vahvistamalla psyykkisen turvallisuuden tunnetta, luottamusta ja tunnetta siitä, että on osa jotakin tärkeää. Tulevaisuudessa menestymiseen tarvitaan myös tiimikulttuuria, jossa annetaan jatkuvasti palautetta. Näin Elina kuvailee yhteisen matkansa alkuvaiheita Aktian kanssa.

Milestone ja Aktia loivat ryhmän, jossa oli sekaisin organisaation nuoria lupauksia sekä ylimmän johdon jäseniä. Ryhmän tehtävänä oli havainnoida Aktian nykykulttuuria ja visioida sen tulevaisuutta. ”Howspacen ansiosta pystyimme ottamaan organisaation esihenkilöt mukaan alusta alkaen. Digitaalisten työkalujen ja palvelumuotoilumenetelmien avulla pystyimme nopeasti muodostamaan kokonaiskuvan”, Aaltolainen kertoo.

Suuria asioita voi tapahtua virtuaalisesti

Tärkeä osa kulttuuriprosessia oli viettää aikaa organisaation kaikkien johtajien kanssa ja selvittää, miten nykyistä kulttuuria voidaan alkaa siirtää haluttuun tilaan. Tämän piti tapahtua isossa livetapahtumassa nimeltä Aktia-päivä. Mutta monen muun organisaation lailla Aktian suunnitelmat muuttuivat koronavirusrajoitusten vuoksi keväällä 2020.

”Käytimme prosessissamme Howspacea jo aikaisemminkin. Kun sitten tajusimme, että Aktia-päivää ei voida järjestää fyysisesti paikan päällä, päätimme välittömästi jatkaa kuitenkin työskentelyä suunnitellusti mutta digitaalisesti. Aloitimme tapahtumaa edeltävät tehtävät digitaalisella alustalla ja aloimme rakentaa Aktia-päivästä virtuaalikokemusta.”

Lopulta Aktia-päivä rakennettiin kokonaan Howspace-alustalle. Sen ytimessä oli studiolaatuinen livestriimaus, jossa ylin johto oli paikalla jakamassa neuvoja ja keskustelemassa koko päivän. Esihenkilöt osallistuivat eri osioihin kukin omasta sijainnistaan käsin.

Osa Aktian organisaation kulttuurivisiota on kannustaa ihmisiä haastamaan toisiaan. Tämä otettiin mukaan työskentelytapoihin.

”Kulttuuri muuttuu, kun asioita tehdään eri tavalla. Livestriimauksessa muutamat yritysjohtajat ensin esittelivät suunniteltua strategiatyötä, sitten pyysimme ihmisiä haastamaan johtajia ja heidän suunnitelmiaan – reaaliajassa. Tällainen työskentely vaatii organisaatiolta rohkeutta, mutta näin rakennetaan käytäntöjä, jotka tukevat toivottua tulosta”, Aaltolainen kuvailee menetelmiä.

Tee osallistujiin vaikutus passiivisen ruudun tuijottamisen sijaan

Yksi Aktia-päivän päätavoitteista oli luoda vuorovaikutteinen ja innostava kokemus ja tehdä virtuaalisesta tapahtumasta vaikuttava sen sijaan, että osallistujat väsyvät loputtomissa videokokouksissa, kuten on usein tapana käydä.

”Me Aktialla arvostamme sitä, että yhteistyö Milestonen kanssa oli erittäin ammattitaitoista ja joustavaa. Nyt keskitymme jatkamaan organisaatiokulttuurin kehittämistä ja rakennamme entistä vahvempaa työnantajabrändiä”, Aktian henkilöstöjohtaja Johanna Alasuutari sanoo. 

”Digitaaliset työtavat ovat tuoneet mukanaan välineitä, jotka osallistavat ihmisiä enemmän ja tekevät prosessista tasa-arvoisen. Verkkoalustalla jokaisen mielipide on yhtä tärkeä. Joitakin osioita voi myös toteuttaa tarvittaessa nimettömästi. AI-työkalujen avulla saadaan paljon ihmisiä mukaan reaaliaikaiseen vuoropuheluun ja keskustelun yhteenveto voidaan tehdä siinä samalla. Johtajat voivat kuulla paljon aiempaa laajemmin, mitä heidän organisaationsa ihmisillä on sanottavanaan”, Elina kertoo.

Aktia-päivä oli menestys. ”Yleisesti ottaen luulen, että olemme vain raapaisseet pintaa sen suhteen, mitä nämä työkalut voivat tuoda osallistamisen ja inhimillisen kehityksen maailmaan”, Aaltolainen tiivistää.


Milestone on myös Howspace-kumppani ja osa globaalia kumppaniverkostoamme! Lue lisää kumppaniohjelmastamme täällä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Näytä kaikki
Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK

JAMK Biotalouden yrityskiihdyttämössä yhteiskehitetään uusia innovaatioita

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalouden yrityskiihdyttämössä luodaan uusia innovaatioita ja kestävää liiketoimintaa Howspace-alustalla.

Lue lisää
Kajaanin kaupunki

Kajaanin kaupunki osallistaa asukkaat budjetointiin Howspacella

Kajaanin kaupunki toteutti osallistuvan budjetoinnin kokonaisuudessaan Howspacella. Ideoiden keräämisen ja äänestämisen lisäksi myös sisäinen yhteistyö tapahtui samalla alustalla.

Lue lisää
Karelia ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu hyödyntää Howspacea strategiatyössä ja osana opetusta

Karelia-ammattikorkeakoulu tarvitsi ketterän alustan tukemaan erilaisia prosesseja, kuten strategiatyötä, tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä verkko-opetusta. Haussa oli ratkaisu, joka edistäisi sisäistä tiedon jakamista ja yhteistyötä.

Lue lisää
Näytä kaikki