Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK

JAMK Biotalouden yrityskiihdyttämössä yhteiskehitetään uusia innovaatioita

BioPaavo on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin toteuttama projekti, jonka tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa ja merkittäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi kansainvälisessä bio- ja kiertotalouden toimintaympäristössä.

Yrityskiihdyttämön pyörittämiseen on käytetty alusta alkaen Howspace-alustaa.

“Järjestämme erilaisia innovaatiohakuja ja -tapahtumia, joiden avulla tuomme asiantuntijoita yhteen monialaisesti. Howspace on toimintamme mahdollistaja ja osallistujien keskinäisen vuorovaikutuksen tukipilari,” aloittaa projektipäällikkö Tiina Kuisma Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutista.

Howspace välttämätön osa JAMK:n yrityskiihdyttämökonseptin eteenpäinviemistä

BioPaavon ytimessä on uusien teknologioiden ja digitalisaation hyödyntäminen, kykyjen ja osaamisen kehittäminen sekä yritysverkostojen ja ekosysteemien rakentaminen. Näiden ympärillä Howspacen avulla on järjestetty erilaisten, globaaleilla markkinoilla toimivien yritysten toimeksiannosta useita innovaatiokilpailuita, eli hackathoneja. 

“Autamme yrityksiä löytämään uusia liiketoimintamalleja, yhteistyökumppaneita ja innovaatioita ekologisen kestävyyden ratkaisemiseksi,” avaa Kuisma.

“Käytämme Howspacea hackathonien lisäksi työpajojen ja webinaarien alustana. Toimintamme tavoitteena on tuoda yhteen eri toimijoita tukeaksemme uutta, kestävää liiketoimintaa ja innovaatioita ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Myös opiskelijoiden kytkeminen toimintaan ja uusien innovaatioiden kehittämiseen on kiihdyttämön toiminnan keskiössä.”

Jo hankkeen alussa tiedettiin, että eri toimijoita ja asiantuntijoita yhdistävässä kokonaisuudessa oli tarve monipuoliselle, digitaaliselle alustalle. Yhteistyötä haluttiin tukea virtuaalisesti ja viimeistään pandemian alkaminen osoitti, että verkko- ja hybriditapahtumat tulevat olemaan välttämätön osa yrityskiihdyttämöä, sen yhteistyötä ja viestintää, nyt ja tulevaisuudessa.

“Alustaa valitessamme etsimme monenlaiseen tekemiseen taipuvaa, yhteiskehittämistä ja osallisuutta tukevaa alustaa, jonka avulla jokainen voisi kantaa kortensa kekoon ja kaikenlaiset osallistujat saisivat äänensä kuuluviin. Alustan tuli olla helposti räätälöitävissä erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Tästä syystä päädyimme valitsemaan Howspacen,” kertoo Biotalousinstituutin viestintävastaava Annemari Sinikorpi.

Monipuoliset toiminnallisuudet viestinnän koordinointiin ja käyttäjien aktivointiin

Howspace saa kiihdyttämön vetäjiltä kiitosta. Yksi työkalun parhaista ominaisuuksistaan on heidän mukaansa ollut käyttäjähallinnan monipuolisuus. Viestinnän koordinointi alustan kautta ja sen kohdentaminen käyttäjän aktiivisuuden tai tietyn roolin perusteella on todella näppärää. Osallistujajoukon aktivoiminen sähköpostiherätteiden avulla on helppoa ja kaikki tarvittava löytyy samoista kansista.

“Alustan taustalla olevan tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet keskustelun jäsentelyyn ja tiivistämiseen ovat olleet meille hyödyksi. Howspacen loistavista, ilmaisista, käyttökoulutuksista olemme saaneet arvokkaita vinkkejä alustan käyttöön kouluttajien lisäksi myös muilta organisaatioilta,” täydentää Sinikorpi.

“Kun osallistuja tuntee tulevansa osaksi joukkoa, kynnys kantaa oma kortensa kekoon ja tuottaa jotakin alustalle madaltuu merkittävästi. Tällaisen osallisuuden tunteen rakentaminen vaikkapa pelkän videotapaamisen avulla on mahdotonta.”

Sinikorven mukaan virtuaalisen kiihdyttämöhankkeen onnistumisen keskiössä on luottamuksellisuus ja osallisuus. Esimerkiksi hackathonin aikana osallistujat pystyvät kysymään alustalla toimeksiantajilta hackathon-haasteeseen liittyviä tarkentavia kysymyksiä, joiden vastaukset ovat näkyvissä kaikille. Tiimeille ja tuomaristolle on luotu omia työskentelysivuja luottamuksellisen yhteistyön tueksi.

“Kun osallistuja tuntee tulevansa osaksi joukkoa, kynnys kantaa oma kortensa kekoon ja tuottaa jotakin alustalle madaltuu merkittävästi. Tällaisen osallisuuden tunteen rakentaminen vaikkapa pelkän videotapaamisen avulla on mahdotonta – on helppo tyytyä kuuntelijan rooliin ja jättää itse kommentoimatta. Howspacen avulla onnistumme säilyttämään tekemisen intensiteetin ja osallistujan motivaation,” iloitsee Sinikorpi.

Kuisma ja Sinikorpi kertovat alkavansa rakentaa osallisuuden tunnetta jo hyvissä ajoin ennen hackathonia tai muuta samanaikaista kohtaamista varmistaen, että yhteistyöalusta tulee kaikille tutuksi ja osallistujat saadaan viritettyä aiheen äärelle jo ennakkoon.

“Jos hackathonin aikana nousee esille jokin potentiaalinen jatkopolku tietyn teeman ympäriltä, keskustelu jatkuu luontevasti Howspace-alustalla myös tapahtuman jälkeen” Kuisma lisää.

JAMK on hiljattain päättänyt laajentaa Howspacen käyttöä BioPaavo-hankkeen lisäksi koko organisaatioon.

“Tätä nykyä emme haluaisi järjestää edes live-tapahtumaa ilman Howspacea. Kaikki alustalle kertyvä tieto, dokumentaatio ja jäsennelty keskustelu yhdistettynä viestintäominaisuuksiin tuovat meille niin paljon lisäarvoa, että emme halua enää luopua niistä. Alusta tarjoaa ainutlaatuiset mahdollisuudet innostamiseen, osallistamiseen ja ryhmäyttämiseen,” kaksikko summaa.

BioPaavo-projektia rahoittavat Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahaston tuella sekä Sitra ja Saarijärven kaupunki.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Näytä kaikki
Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK

JAMK Biotalouden yrityskiihdyttämössä yhteiskehitetään uusia innovaatioita

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalouden yrityskiihdyttämössä luodaan uusia innovaatioita ja kestävää liiketoimintaa Howspace-alustalla.

Lue lisää
Karelia ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu hyödyntää Howspacea strategiatyössä ja osana opetusta

Karelia-ammattikorkeakoulu tarvitsi ketterän alustan tukemaan erilaisia prosesseja, kuten strategiatyötä, tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä verkko-opetusta. Haussa oli ratkaisu, joka edistäisi sisäistä tiedon jakamista ja yhteistyötä.

Lue lisää

E.ON ja Implement: Näin saat yli 200 toisilleen tuntematonta johtajaa kehittymään yhdessä

Implement sai Howspacen avulla E.ON:n 200 johtajaa sitoutumaan yhteiseen kehitystyöhön virtuaalisesti.

Lue lisää
Näytä kaikki