The Happy Learning Company

Nitors fem viktigaste lärdomar: hur digital facilitering kan stödja lärande

När pandemin gjorde det nödvändigt att också kunna erbjuda specialiserad utbildning och lärande på distans, var Nitor, ett finskt företag inom digital ingenjörsteknik, tidiga med att anpassa sig till ett virtuellt format. Före coronapandemin hade man aldrig organiserat coachning online, men allt accelererade snabbt från noll till hundra: under ett drygt år genomfördes mer än hundra olika utbildningsinsatser.

“Mer än etthundra utbildningar online – det är stort! Howspace har hela tiden varit ett centralt inslag i planeringen. Vi har haft stor nytta av att använda Howspace och våra kunder är helnöjda. Howspace finns nu med i nästan all vår utbildning,” berättar Suvi Myllykangas, lean-agile coach hos Nitor.

Howspace Academy presenterade nya intressanta användningsområden som snabbade på utvecklingen

Steget från att designa och översätta utbildningar från fysiska möten till virtuella format var en stor förändring både för företaget och deras beställande kunder. När rekommendationerna för distansarbete infördes så avbröts först många utbildningar, men man började tidigt experimentera med att driva dem på distans och fick många bra erfarenheter redan under den första våren. Howspace kom in i bilden efter några månader när Nitor hade arbetat med en kombination av Zoom och Mural.

“Före boomen med distansarbete använde vi Howspace främst som stöd för distribution av material inför klassrumsutbildningar. Vi använde bara en begränsad del av plattformens alla funktioner. Fast jag frågade ibland mig själv varför vi enbart använde verktyget som en extern materialbank?” berättar Suvi Myllykangas.

”Men det var en sådan hype kring Howspace så jag anmälde mig till Howspace Academy för att se vilka andra möjligheter som fanns. Wow! Jag lärde mig mycket, tog med mig många idéer och peppade alla medarbetare att använda Howspace mer. Jag förstod ju att vi bara använt en liten del av alla funktioner tidigare! När jag själv var deltagare och såg hur en bra faciliterad process fungerar förstod jag att våra kunder också skulle kunna ha nytta av det.”

Hur kan digital facilitering stödja lärande och utbildningsplanering?

Suvi Myllykangas och hennes kollega, Susu Kukkonen, utbildningsansvarig, kommenterar de fem främsta fördelarna med Howspace och digital facilitering för företag och utbildare.

1. Snabbare start

Digital facilitering snabbar upp starten av en utbildning. De sega presentationsrundorna, när man ska bryta isen och se till att alla har kamerorna på, blir överflödiga i och med att arbetet kan starta redan före det första mötet.

”I dag ber vi alltid deltagarna presentera sig och dela sina förväntningar i förväg. Tillsammans hjälper vi alla att sätta sig in i målet för utbildningen och samarbetet i god tid. Vid de första utbildningarna tog den inledande presentationen 45 minuter! Nu kan vi klara av det på mindre än 5 minuter och starta själva utbildningen direkt. ”

Att kunna starta direkt betyder att deltagarna engagerar sig mer i processen och att hela gruppen från början kan fokusera på den gemensamma resan.

”På det här sättet kan vi redan från start klargöra så att alla deltagarna är medvetna om att de delar ett personligt ansvar för lärandet och för att genomföra utbildningen. Du gör inte läxan för att ligga bra till hos läraren, du gör det för din egen och de andra deltagarnas yrkesmässiga och personliga utveckling. ”

2. Aktivt deltagande ökar det professionella självförtroendet

Nitor har jobbat mycket med inlärningsdesign för att förbättra sitt utbildningsprogram. Ett mål är att kunna erbjuda en wow-faktor. Utbildarens roll är inriktad på att facilitera och utforma det gemensamma lärandet.

”Idag har människor alltid tillgång till massor av information genom att läsa eller lyssna på podcasts, t.ex. Men vi vill pedagogiskt erbjuda en social och engagerande helhetsupplevelse där varje individ är viktig och aktiv i sin roll som elev. Det ökar också deltagarnas yrkesmässiga självförtroende, eftersom de kan dela idéer och tips om hur de kan agera i sin egen yrkesroll”, förklarar Suvi Myllykangas.

”När individen är bekväm i sin egen roll, och med sitt eget ansvar, gynnas hela organisationen. Effektivitet och välbefinnande ökar när människor får möjlighet att utvecklas och är trygga i sitt arbete.”

3. Effektivare anpassning till vardagen på jobbet

Suvi Myllykangas påpekar också att resultatet online speglas i hur väl utbildningen kommer till användning i deltagarnas vardag. När människor ställer frågor och delar med sig av sina erfarenheter i Howspace uppstår nya diskussioner, och ny input tillförs även utanför mötena.

”Tidigare brukade deltagarna bli både energiska och entusiastiska när de deltog i workshops och ville direkt omsätta allt de lärt sig i praktiken. Men vi hade inte riktigt resurser för det. Nu ser vi att energinivåerna bibehålls bättre också efter att utbildningen är avslutad.”

“Nu när våra deltagare reflekterar över vad de har lärt sig och upplevt, gör upp handlingsplaner och funderar ut hur allt kan tillämpas i deras eget arbete, glöms det inte lika lätt bort.”

4. Allt och alla på samma plattform – före, under och efter utbildningen

Enligt Suvi Myllykangas och Susu Kukkonen är något av det viktigaste för att facilitera arbetet och koordineringen av utbildningarna att kunna koncentrera allt som en helhet till samma plattform. En annan fördel är att lärandet delas när det finns anslutande uppgifter i olika utbildningsmoduler som ligger nära det egna arbetet.

“Vi vill inte att utbildningarna bara ska ses som ett tillfälle att träffa andra eller där ledarna enbart presenterar ämnet för dagen. Vårt mål är att underlätta ett ständigt pågående lärande också utanför ramen för utbildningsdagarna,” betonar Suvi Myllykangas.

“Med Howspace kan vi koncentrera alla våra utbildningar och tjänster på ett verkligt representativt sätt. Plattformen samlar all information på ett ställe, så att kommunikation och planering fungerar smidigt tillsammans med kunderna. Vi ser bara till att alla hittar till arbetsytan och att alla får en genomgående bra upplevelse,” tillägger Susu Kukkonen.

5. Möjliggör globalt samarbete

Nitor finns inte bara i Finland, utan har kunder runt om i världen. I och med pandemin har digitaliseringen av utbildningarna också gjort att allt fler globala företag tillkommit. Det finns deltagare som nu går på utbildning från en annan kontinent, även mitt i natten.

“Det är glädjande att våra finska kunder med globala organisationer nu också kan utbilda sin internationella personal. Begränsningarna i resandet har gjort människor vana vid väl fungerande och smidiga möten på distans,” avslutar Suvi Myllykangas.

Liknande kundberättelser

Se alla
Delta

Fackförbundet Delta visar vägen mot digital transformation

Sedan Delta upptäckte Howspace har de numer en plattform som kan användas till allt från utbildningar och kurser till nomineringsprocesser och stöd vid möten.

Läs mer
Negotia logo

Negotias resa mot ökad medlemsdemokrati

Negotia hittade Howspace när de sökte efter en ny lärplattform. De upptäckte att Howspace även kunde hjälpa dem med deras demokratiska arbete i organisationen.

Läs mer

Microsoft-partner Fellowmind skapar en inkluderande datastrategiprocess med Howspace

Fellowmind, Europas ledande Microsoft-partner, utvecklade en inkluderande, lätt anpassningsbar datastrategiprocess för sina kunder med hjälp av Howspace plattform.

Läs mer
Se alla

Förslag på färdiga mallar

Se alla

Learning Path

Engage participants in asynchronous learning processes that are simple, easy to follow, and supportive of individual ways of learning.
Prova mallen

Co-creating 4D Objectives

This is a practical goal-setting template that utilizes an appreciative inquiry-based 4D-model in the context of a setting company or team-level objectives.
Prova mallen
Mall med SMART:a mål

SMART:a mål

Mallen SMART:a mål hjälper dig att få fokus, tydlighet och motivation till ditt teams målsättningsprocess.
Prova mallen
Se alla