Länsförsäkringar SAK

Länsförsäkringar SAK skapade positiv feedback-kultur

Enligt medarbetarundersökningen var det, i jämförelse med andra, ganska bra ställt med engagemanget på Länsförsäkringar Sak. Men nog borde ambitionen vara att alla är engagerade i sitt jobb, inte minst med tanke på hur mycket tid vi spenderar på jobbet, resonerade deras VD Ann Sommer. All förändring och utveckling utgår ju från människors egen drivkraft och motivation. Trivs vi på jobbet, gör vi också ett bra jobb. 

Hur ska man öka engagemanget i ett företag?

Det finns ju en hel del parametrar att ta tag i och många olika vägar att gå. Tillsammans med konsultbolaget Drive Management kom Länsförsäkringar Sak fram till att sätta fokus på feedback. Det var ett viktigt och svårt område som det fanns intresse för att jobba mer med hos medarbetare och chefer. Och att ge och ta feedback innehåller många goda dimensioner. Dels är det en bra grogrund för lärande. Dels skapas en stark teamkänsla när människor uppmärksammar varandras insatser. Och inte minst ger det människor en välbehövlig mental boost – att känna sig betydelsefull och uppskattad är ju ett av våra största mänskliga behov. För bäst fungerar ju den feedback som lyfter människor och upplevs som positiv och tydlig. 

Alla medarbetare involverades

Ambitionen sattes högt och för att lyckas gällde det att få med alla 400 medarbetare i hela organisationen på att i vardagen träna på att ge och på att ta feedback. Och till med att be om feedback. Därför var det viktigt att skapa en process och en struktur som gjorde att alla kunde hålla fokus på frågan och orka träna över en längre tidsperiod. För det är just det som ofta är förändringsprojektens svaga punkt: Det är för mycket snack och för lite verkstad. Och det görs för lite, och under för kort tid, för att bli en del av kulturen. För att möjliggöra träning i vardagen användes den digitala plattformen Howspace. En digital arbetsyta dit chefer och medarbetare kunde bjudas in för att fyllas på med inspiration och uppdrag, och där man kunde formulera sig kring sina självvalda mål, få kunskap och utbyta erfarenhet med varandra om hur det hade gått. Plattformen blev en sammanhållande länk genom hela träningsperioden som löpte från mars till november 2019 och blev ett digitalt mötesrum för att stimulera lärandet i vardagen. Förutom medarbetarnas reflektioner kunde man här också ta del av material om feedback i form av dokument, artiklar och videor. 

Att både reflektera och skriva ner vad man ska göra och har gjort, har stor betydelse i utvecklingsarbeten, säger Fredrik Nillenstedt, projektledare från Drive Management:

”Reflektioner och kommentarerna gör också att medarbetarna inspirerar varandra. Man ser vad andra gör, blir sedd av andra och inspireras. I vanliga fall är det lätt att känna sig osedd i sin utvecklingsresa och de framsteg man tar”, säger Fredrik. 

Träningen utformades så att det skedde löpande i det ordinarie arbetet och bestod av totalt 5 stycken träningsperioder om 30 dagar. Vart och ett med lite olika fokus för att hålla intresset och motivationen vid liv. Halvvägs in i respektive träningsperiod bjöds alla in till Howspace igen för att dela erfarenheter. Sista träningsperioden fokuserades på det egna lärandet och vilka insikter man tagit med sig från hela processen. 

Insatsen blev en stor framgång. Medarbetarnas inrapportering av sina egna resultat gjorde att man kunde räkna ihop till 15 000 genomförda feedbacks under den 6 månaders långa träningsperioden. Och i en efterföljande undersökning uppgav 82% att de får mer feedback än tidigare, 71% att de ber om det, och 92% att de ger mer feedback. 

”Resultatet är smått fantastiskt. Och engagemanget har överträffat alla förväntningar. Trots att vi faktiskt inte träffats fysiskt mer än två gånger har vi genom Howspace lyckats få till träning i vardagen och engagerat delat våra erfarenheter löpande med varandra”, säger Ann Sommer.

Liknande kundberättelser

Se alla
Delta

Fackförbundet Delta visar vägen mot digital transformation

Sedan Delta upptäckte Howspace har de numer en plattform som kan användas till allt från utbildningar och kurser till nomineringsprocesser och stöd vid möten.

Läs mer
Negotia logo

Negotias resa mot ökad medlemsdemokrati

Negotia hittade Howspace när de sökte efter en ny lärplattform. De upptäckte att Howspace även kunde hjälpa dem med deras demokratiska arbete i organisationen.

Läs mer
IHM Business School

IHM och Howspace – digital transformation i utbildningsvärlden

IHM Business School behövde hitta en flexibel, social, och lättanvänd plattform för att ersätta sitt tidigare LMS och hittade vad de sökte i Howspace.

Läs mer
Se alla

Förslag på färdiga mallar

Se alla

How Now Wow Matrix

Brainstorm ideas on future initiatives according to ease of implementation, creativity, and ROI.
Prova mallen
Mall till lärkontrakt

Lärkontrakt

En personlig utvecklingsplan för att stödja medarbetares utveckling med tanke på deras erfarenhet, nuläge och framtid.
Prova mallen

Minimal Green Visuals

Create a beautiful, minimal green-inspired workspace for any training, learning path, workshop, and more.
Prova mallen
Se alla