IHM Business School

IHM Business School

IHM och Howspace – digital transformation i utbildningsvärlden

IHM Business School är en av Sveriges största och mest ansedda privata utbildningsföretag och har utbildat svenskt näringsliv inom de företagsekonomiska disciplinerna sedan 1960-talet. 

Med sin höga SQF-ranking likställs IHM med en högskola, vilket också innebär att de har höga kvalitetskrav när de väljer utbildningsmetoder och verktyg.

I den här artikeln delar IHM med sig av sin berättelse om hur detta ledde dem till Howspace.

IHM ställer höga krav på sina verktyg

I början på 2010-talet påbörjade IHM sitt arbete att bygga om sina utbildningar efter Blended Learning-principen. Traditionellt lärande fokuserar mycket på att leverera information i ett plats- och tidsbestämt sammanhang. Blended learning kan fortfarande innebära att det sker synkrona möten mellan lärare och deltagare, men det finns ett större fokus på att kunna tillämpa sina kunskaper, dela egna erfarenheter med andra och ta del av en lärande gemenskap. 

På den tiden använde IHM ett traditionellt LMS-system, men de upptäckte snart begränsningarna med en sådan lösning. Pernilla Sjödin är utbildningsansvarig för IHMs öppna program och ser till att utbildningarna levereras enligt den fastställda utbildningsplanen och jobbar nära lärare och administratörer. Hon förtydligar utmaningarna med att arbeta med vanliga LMS-system och hur det inte gick ihop med deras kvalitetskrav och utbildningsmetodik.

“Det blev för komplext. Det var inte flexibelt eller kommunikativt. Vi fick ganska tuff kritik från våra deltagare och fick avgränsa en del kunder från LMS:et för det gav inget värde. Många skräddarsydda program fick vi säga nej till. Dessutom kände lärarna att man bara hittade information, men de kunde inte arbeta effektivt med det.”

Det blev en administrativ mardröm där IHM blev tvungna att komplettera med andra system för att kommunicera och samverka, och för att kunna erbjuda den kvalitetsutbildning som de strävar efter. De bestämde sig för att byta ut deras LMS-system till en plattform som var bättre lämpad för deras lärmetoder och målsättningar. Mats Engström är kvalitets- och utvecklingsansvarig på IHM och har varit en av nyckelpersonerna i deras resa mot blended learning, och är även med och skapar program och innehåll tillsammans med lärarna. Han sammanfattar de krav de satte upp på det nya systemet.

“Vi är beroende av väldigt bra lärplattformar som fungerar för våra deltagare. Det som är gemensamt för våra deltagare är att de är otroligt upptagna, ofta stressade, har många saker på sin agenda. Att det här mötet mellan deltagarna och läraren och deltagarna emellan har så bra kvalitet som går att uppnå, oberoende om den är platsbunden eller distansbaserad. Det ska vara ett bra gränsnitt, det ska vara lätt att förstå vad man ska göra, och det ska vara tydligt vad som förväntas av en, både före och efter ett möte.”

Det var så de slutligen hittade Howspace. Pernilla berättar hur det första mötet med plattformen gick till.

“Jag började kika på marknaden och pratade med många av våra lärare, och då var det Howspace som kom upp som alternativ. Då springer jag in till min kollega Mervi, som var med på resan mot blended learning, och sa “titta vad jag hittat, jag har hittat Howspace”. Då svarade hon “Men Gud, Pernilla, det där har jag tjatat om i flera år att vi borde ta in.””

Sedan dess har de använt Howspace som lärplattform för deras öppna program och är efter flera års användande fortfarande nöjda. Dessutom har de senaste åren inneburit större efterfrågan på distansutbildningar, något som IHM, i och med sin övergång till Howspace, har varit rustade att hantera.

Mats sammanfattar deras upplevelse av Howspace och resan som ledde dem hit:

“Vi ville implementera blended learning, om att deltagaren gör något före, under och efter mötet. Att göra det på riktigt fungerade inte med ett vanligt LMS. Det blev helt enkelt för krångligt för deltagarna och alla andra inblandade att förverkliga det i den applikationsmiljön. Det har vi lyckats med Howspace.”

Funktioner som gör det både enkelt och roligt att jobba med

IHMs lärare är inhyrda konsulter som är experter på sina områden. Därför är det en stor fördel att Howspace är enkelt för dem att jobba i, där de enkelt kan guida deltagarna i deras läranderesa. De kan fokusera på själva lärandet, utan att fundera så mycket på komplicerade, tekniska system, något som Pernilla ser mycket positivt på.

“Det är inga lärare som ser en utmaning med Howspace. Våra lärare är konsulter, det ska gå fort, det ska vara enkelt. Det är väldigt positivt. Senast i förra veckan fick jag ett mail från en lärare som vill utveckla Howspace på IHM ännu mer. De är väldigt positiva. Jag får ofta höra från lärarna att det finns möjligheter med Howspace. Wordcloud, analysverktyg, rösta, postit-lappar. Det finns så mycket att använda.”

En av Howspace styrkor är hur plattformen med hjälp av dess olika funktioner och widgets kan skapa en interaktiv upplevelse för användarna som förstärker deras lärande, både före, under och efter möten. Där stöttar inte minst även andra verktyg som Howspace inbyggda AI och analysverktyg. Allt detta har gjort det möjligt för IHM att erbjuda en personlig upplevelse där lärarna kan fånga upp deltagarnas individuella kunskapsnivåer och anpassa läranderesan efter det. 

Eftersom varje kurs och program på IHM är unika så anpassas varje arbetsyta i Howspace specifikt efter varje kurs. Detta görs av IHMs administratörer.

“Alla tycker Howspace är kul att jobba med. Det är formbart. Du kan jobba både skräddarsytt och efter mallar. Sen har vi varit med och byggt mycket enligt vårt koncept och mycket har de utvecklat med oss.”

I och med att plattformen är så flexibel kan adminstratörer skräddarsy sina arbetsytor precis som de vill ha dem. Men det går också att skapa färdiga mallar på arbetsytor som de redan byggt, och därmed snabbt och enkelt återanvända strukturer och anpassa dem till varje specifikt syfte.

Det finns även färdiga mallar i Howspace egna bibliotek som går att spara ner, anpassa och inspireras av, både för hela arbetsytor och för individuella sidor på en arbetsyta. Biblioteket med Howspace mallar finns att hitta här

Utvecklar användningsmöjligheterna

Pernilla berättar att ett av hennes mål när de hittade Howspace var att minska ner på antal system och istället samla allt på ett ställe.

“Vi behövde andra system för att komplettera med det kommunikativa när vi hade vårt tidigare LMS. Jag ville få bort alla de här systemen. Det var inte bara ett system som skulle byggas per utbildning, utan det var flera kompletterande. Ett annat mål var att vi ville vara mer inkluderande, både med deltagare och lärare. Det är den kommunikativa delen. Undvika de här mailslingorna som gått ut till lärarna historiskt och istället sköta allt per utbildning och klass där vi samlar allting. “

Detta lyckades de med i Howspace. I samverkan med Howspace utvecklingsteam har de till och med initierat möjligheten att sätta betyg direkt i plattformen, och därmed stöds hela läranderesan i samma system. Lärande är ett viktigt ben i plattformen och Howspace fortsätter att utveckla sina funktioner för att kunna leverera ännu bättre lärandeupplevelser. Men det finns också andra möjligheter och användningsområden. IHM arbetar aktivt med att utveckla sitt användande av plattformen, även för applikationer som inte rör lärande.

“Vi har något vi kallar “lärarhuset”, eller “Howspace-huset”. Det är där vi för all kommunikation med lärarlagen, där varje inriktning har ett lärarhus. Istället för att maila så sköter vi all kommunikation kopplad till en utbildningstart eller inriktning i Howspace. Vissa utbildningar kan ha 10-15 lärare och då är det bra att samla allt som deltagarlistor och annat på ett ställe. Vi fortsätter kontinuerligt att hitta andra sätt vi kan använda Howspace på.”

Jun Friberg är projektledare på IHM och superuser för Howspace. Hon sammanfattar Howspace roll i IHMs verksamhet såhär:

“Med hjälp av Howspace kan vi samla allt man behöver som utbildningsföretag på ett ställe – en lärplattform. På Howspace knyter vi samman allt som rör utbildningen. Howspace fyller behoven för både kund, läraren och den som administrerar utbildningen på ett smidigt sätt.”

Digital facilitering bidrar till moderna arbetssätt i Alma Medias coachningprogram

Alma Media letade efter en lösning för att öka flexibiliteten i att dela kunskap, omforma utbildning och träning, utveckla ledarskapscoachning och hitta ännu mer effektiva sätt att arbeta.

Läs mer

Gör lärandet socialt: Plaid bygger engagemang och virtuella upplevelser

Det organisatoriska utbildningsföretaget Plaid använder Howspace för att göra lärandet socialt och för att bygga engagemang i virtuella upplevelser.

Läs mer

Nitors fem viktigaste lärdomar: hur digital facilitering kan stödja lärande

Nitor behövde en agil plattform för att utveckla onlineutbildning som riktade sig till deras kunder på olika kontinenter och tidszoner.

Läs mer

Förslag på färdiga mallar

Se alla

Learning Path

Engage participants in asynchronous learning processes that are simple, easy to follow, and supportive of individual ways of learning.
Prova mallen
Mall till lärkontrakt

Lärkontrakt

En personlig utvecklingsplan för att stödja medarbetares utveckling med tanke på deras erfarenhet, nuläge och framtid.
Prova mallen

Bedömning och reflektion av lärande

Arbetsytan har två olika modeller för att bedöma och reflektera över lärande: Kirkpatrick och Motorola.
Prova mallen
Se alla