Alma Media

Digital facilitering bidrar till moderna arbetssätt i Alma Medias coachningprogram

Den finländska mediekoncernen Alma Media som arbetar med digitala tjänster och publikationsverksamhet befinner sig mitt i en stor omställning. När omgivningen och branschen förändras satsar organisationen just nu framförallt på att behändigt dela med sig av all slags kompetens, omforma utbildningar, utveckla ledarskapet samt att hitta lösningar för distansarbete och nya sätt att arbeta som är effektivare än de gamla.

Alma Medias People development lead Joni Mäkinen fokuserar i sitt arbete på att främja just dessa mål liksom att skapa coachnings- och utbildningskoncept. Han har haft som mål att utveckla egna, interna coachingskoncept att bli mer kollektiva och digitalt mångsidiga. Av denna anledning har även Howspace, plattformen för digital facilitering, kommit med i bilden.

– Jag stiftade själv första gången bekantskap med Howspace när jag deltog i några externa coachningar. Dessa coachningar gav mig som deltagare en helt annan känsla jämfört med tidigare. Från deltagarens synvinkel var Howspace lättillgänglig och det kändes bra att anteckna, dela tankar och delta aktivt. Samtidigt väcktes också mitt eget intresse för produkten, inleder Mäkinen.

Digital facilitering ger coachningen toppbetyg

Alma Media började först skapa två olika coachningskoncept parallellt: utbildningar inom sökmotoroptimering och ledarskapsutbildningar. Med SEO-konceptet kom de snabbt igång och goda erfarenheter av den första ledarskapsutbildningen gav näring även till planer inom ledarskapscoachning.

– Vår utgångspunkt när vi planerade SEO-coachning var att vi hade en guru i sökmotoroptimering som ständigt fick hjälpa alla andra. Tanken var att vi tillsammans skulle få kontroll över grunderna i sökoptimering genom att utnyttja vår egen kompetens och kunna därigenom sprida kunskapen bredare över organisationen, berättar Mäkinen.

– Närmare 300 Alma-medarbetare har hittills genomgått SEO-coachningen. Vår specialist i sökmotoroptimering har därigenom fått massor av tid när vi lyckats sprida allas kompetens till flera personer. Deltagarna gav toppbetyg för coachningen.

Starten hos Alma Media handlade inte om traditionella piloter eftersom det vid tiden för den första SEO-coachningen redan fanns planer på att digitalisera ledarskapskurserna. Ledarskapscoachningen omfattade gemensamma virtuella träffar och asynkront Howspace-arbete under olika tidpunkter.

– Redan den första ledarskapsgruppens betyg var utmärkta. Jag fick också personligen återkoppling från några deltagare som tyckte att detta var en av de bästa kurserna som de någonsin hade deltagit i. Den fina återkopplingen var naturligtvis resultatet av många faktorer men verktyget spelade en viktig roll; det främjade samarbete, strukturerade konceptet och underlättade coachens arbete, säger Mäkinen nöjt.

Howspace är som en fickkniv som bidrar till ett modernt arbetssätt

Hos Alma Media kom användningen av Howspace i gång ungefär samtidigt med det pandemidrivna distansarbetet. När mer och mer arbete har gjorts på distans har moderna arbetssätt och skapande av värderande kulturer blivit ännu viktigare och därför har organisationen behövt hitta nya sätt att arbeta.

– Med hjälp av Howspace kan vi lära oss ett modernt sätt att arbeta, sammanfattar Mäkinen.

Howspace har kommit till Alma Media för att stanna. Även i denna stund bidrar digital facilitering till coachning, ledarskapsarbete, sparring av kollegor och kompetensutveckling. Dotterbolaget Alma Talent som erbjuder service inom kompetensutveckling för yrkesarbetande och företag inom olika branscher använder Howspace som stöd i långvariga coachningskoncept.

Enligt Mäkinen har man i organisationen identifierat betydelsen av det digitala arbetet i Howspace och upptäckt att det i många situationer innebär effektivare arbete än om det skedde fysiskt.

– Vi har sedan länge arbetat med ledarskapscoachning och andra utbildningar men Howspace har inneburit en ljusglimt i vardagen. Trots att ledarskapskurserna består av sedan tidigare kända frågor känns arbetet helt annorlunda när coachningen görs på ett nytt sätt.

Enligt Mäkinen har han provat många olika slags verktyg och arbetssätt. När han har kommit in i möjligheterna som Howspace erbjuder känns möjligheterna nästintill gränslösa.

– Jag har även testat Howspace i canva-workshops med flera olika faser. Även där fanns det många olika möjligheter. Vi litar på oss själva och vår kompetens med Howspace när vi förstår allt som vi kan använda den till.

– Howspace är som en fickkniv som hjälper oss att klara av nästan allt.

Lättillgänglighet och intuition bidrar till coachningen

– Det bästa med Howspace var direkt från början att man genom att prata och sätta sig in i systemet fick en känsla av att det här kommer funka! Här lämnas man inte i sticket. Jag tänkte att man åtminstone kan testa några moduler och därefter fundera på vad verktyget lämpar sig för. Arbetssätten och tillgängligheten ingav förtroende från första början.

Tillgängligheten var enligt Mäkinen en nyckel till Alma Medias snabba start och att användningen av Howspace spred sig i organisationen. Han berömmer särskilt plattformens ”logik” och den lätta inloggningen.

– Howspace sätter vissa gränser för vad den kan användas till men inom dessa kan man vara väldigt kreativ. Ramen gör användningen tydlig men den lämpar sig ändå till nästan vad som helst. Både ur deltagarens och arbetsytans administrativa synvinkel sker användningen intuitivt, beskriver han.

– Dessutom är det trevligt att kunna handleda människor i olika faser beroende på om de genast har följt instruktionerna eller om de behöver fler påminnelser och mer uppmuntran. Med Howspace känns det som att alla deltagare finns inom räckhåll. Det tar bara några sekunder tills meddelanden når alla deltagare. Där känns det verkligen att man gör någonting tillsammans.

Förslag på färdiga mallar

Se alla

Design a Hybrid Workshop

With this template, you can build a complete hybrid workshop, ready to go live, including before, during and after workshop activities.
Prova mallen

Hybrid Team Meetings

Develop more purposeful workflows and reflections that can be done asynchronously and synchronously for hybrid teams.
Prova mallen

Learning Path

Engage participants in asynchronous learning processes that are simple, easy to follow, and supportive of individual ways of learning.
Prova mallen
Se alla