Alma Media ja Howspace

Alma Media

Digitaalinen fasilitointi tukee moderneja työnteon tapoja Alma Median valmennuksissa

Digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä suomalainen mediakonserni Alma Media elää parhaillaan suuren murroksen keskellä. Ympäristön ja toimialan muuttuessa organisaatiossa panostetaan nyt ennen kaikkea osaamisen jakamisen ketteröittämiseen, koulutusten uudelleenmuotoiluun, esimiestyön kehittämiseen sekä entistäkin tehokkaampien etätyöratkaisujen ja uusien työskentelymuotojen löytämiseen.

Alma Median People development lead Joni Mäkinen keskittyy työssään juuri näiden tavoitteiden edistämiseen sekä valmennus- ja koulutuskokonaisuuksien rakentamiseen. Hänen tavoitteenaan on ollut kehittää omista, sisäisistä valmennuskokonaisuuksista entistä yhteisöllisempiä ja digitaalisesti monipuolisempia. Tästä syystä kuvaan on tullut myös digitaalisen fasilitoinnin yhteistyöalusta Howspace.

– Tutustuin itse ensimmäisiä kertoja Howspaceen osallistuessani muutamaan talomme ulkopuoliseen valmennukseen. Osallistujana minulle tuli noista valmennuksista erilainen fiilis aikaisemmin käymiini verrattuna. Osallistujan näkökulmasta Howspace oli helppokäyttöinen ja ajatusten kirjoittaminen ja jakaminen sekä aktiivinen osallistuminen tuntui hyvältä. Samalla myös oma kiinnostukseni tuotteeseen heräsi, Mäkinen avaa.

Digitaalisen fasilitoinnin avulla valmennuksista saadaan huippuarvosanat

Alma Media lähti alun perin rakentamaan rinnakkain kahta eri valmennuskokonaisuutta: Hakukoneoptimoinnin SEO-koulutusta ja Johtamisen kasvupolkua. SEO-kokonaisuuden kanssa päästiin liikkeelle nopeasti, ja hyvät kokemukset ensimmäisestä koulutuspolusta ruokkivat myös esimiesvalmennuksen suunnittelua.

– Lähtökohtamme SEO-valmennusta suunniteltaessa oli, että yhteisössämme työskenteli yksi hakukoneoptimoinnin guru, jolta kaikki muut työntekijät kaipasivat jatkuvasti tukea. Ajatuksena oli, että otamme yhteisössämme hakukoneoptimoinnin perusteet haltuun omaa, olemassa olevaa osaamistamme hyödyntäen, ja saamme näin levitettyä osaamista laajemmin läpi organisaation, Mäkinen kertoo.

– Liki 300 almalaista on tähän mennessä käynyt SEO-valmennuksen. Hakukoneoptimoinnin erityisosaajamme aikaa on vapautunut tämän myötä valtavasti, kun perustason osaamista on saatu levitettyä laajemmalle joukolle. Osallistujat antoivat valmennuksesta huippuarvosanat.

Alma Median liikkeellelähdössä ei ollut kyse aivan perinteisestä pilotista, sillä ensimmäisen SEO-valmennuksen aikaan suunniteltiin jo myös johtamisen kasvupolun digitalisoimista. Johtamisvalmennus muodostui yhteisistä, virtuaalisista kohtaamisista ja asynkronisesta, eriaikaan tehtävästä Howspace-työskentelystä.

Sain myös henkilökohtaisesti muutamilta osallistujilta palautetta, että tämä oli yksi parhaista valmennuksista.

– Heti ensimmäisen esimiesryhmämme arviot johtamisen kasvupolusta olivat erinomaiset. Sain myös henkilökohtaisesti muutamilta osallistujilta palautetta, että tämä oli yksi parhaista valmennuksista, joissa he olivat koskaan olleet. Hienot palautteet ovat tietysti monen asian summa, mutta työkalulla oli tässä iso merkitys, se edesauttoi yhteistyötä, jäsensi kokonaisuutta ja tuki valmentajan työtä, iloitsee Mäkinen.

Howspace on kuin linkkuveitsi, joka tukee modernia tapaa tehdä työtä

Alma Medialla Howspacen käyttö lähti liikkeelle pandemian mukanaan tuoman etätyöbuumin aikoihin. Kun töitä on tehty entistä enemmän etänä, modernien työtapojen ja arvostavan kulttuurin rakentaminen ovat korostuneet. Tähän vastatakseen organisaatio on tarvinnut uusia työskentelytapoja.

– Howspacen avulla voimme opetella modernia tapaa tehdä töitä, Mäkinen tiivistää.

Howspace on tullut Alma Median arkeen jäädäkseen. Tälläkin hetkellä valmennuksia, esimiestyötä, kollegasparrausta ja osaamisen kehittämistä tuetaan digitaalisen fasilitoinnin avulla. Lisäksi eri alojen ammattilaisille ja yrityksille osaamisen kehittämisen palveluita tarjoava tytäryhtiö Alma Talent tukee pitkiä valmennuskokonaisuuksiaan Howspacen avulla.

Mäkisen mukaan organisaatiossa on tunnistettu virtuaalisen, Howspacessa tehtävän työn merkitys ja huomattu, että monessa tilanteessa digitaalinen työtapa on kasvokkaista työskentelyä tehokkaampaa.

– Olemme tehneet organisaatiossamme pitkään esimiesvalmennuksia ja muita koulutuksia, mutta Howspace on ollut valonpilkahdus arkeen. Vaikka johtamisen kasvupolku rakentuukin ennestään tutuista ja moneen kertaan vedetyistä asioita, työ tuntuu ja maistuu aivan erilaiselta, kun teemme valmennusta uudella tavalla.

”Vaikka teemme johtamisen kasvupolullakin ennestään tuttuja ja moneen kertaan vedettyjä asioita, työ tuntuu ja maistuu aivan erilaiselta, kun teemme valmennusta uudella tavalla.”

Mäkinen kertoo kokeilleensa työssään monenlaisia työkaluja ja työskentelytapoja. Kun hän on päässyt sisälle Howspacen tarjoamiin mahdollisuuksiin, käyttötavat tuntuvat liki rajattomilta.

– Olen kokeillut Howspacea myös canva-työpajoissa, joissa on useita vaiheita. Niidenkin toteuttamiseen löytyi paljon erilaisia mahdollisuuksia. Luotamme itseemme ja osaamiseen Howspacen kanssa, kun ymmärrämme, mitä kaikkea sillä voi tehdä.

– Howspace on kuin linkkuveitsi. Sen avulla pystyy melkein mihin vain.

Helppokäyttöisyys ja intuitiivisuus tukevat valmennuksen rakentamista 

– Howspacessa oli heti alusta alkaen parasta, että juttelemalla ja tutustumalla järjestelmään tuli sellainen olo, että tämähän onnistuu! Tämän kanssa ei joudu pulaan. Lähdinkin rohkeasti liikkeelle sillä ajatuksella, että näin voi helposti vetää ainakin muutaman moduulin läpi ja katsoa sitten, mihin kaikkeen työkalu taipuu. Työskentelytavat ja helppokäyttöisyys herättivät luottamusta heti alusta alkaen.

Helppokäyttöisyys oli Mäkisen mukaan avain Alma Median nopeaan liikkeellelähtöön ja Howspacen käytön leviämiseen organisaatiossa. Erityisesti hän kiittelee alustan ”loogisuutta” ja helppoa kirjautumista.

– Howspace antaa tietynlaisen raamituksen sille, mitä sen avulla voi tehdä, mutta itse kokonaisuuden rakentamisen kanssa voi olla todella luova. Raami tekee käytöstä selkeää, mutta silti se taipuu melkein mihin vain. Sekä osallistujan että työtilan hallinnoinnin näkökulmasta käyttäminen on intuitiivista, hän kuvailee.

– Lisäksi on mukavaa, kun ihmisiä voi ohjata valmennuksen eri vaiheissa sen mukaan, ovatko he heti tehneet ja toimineet annettujen ohjeiden mukaan vai kaipaavatko he lisää muistuttelua ja kannustusta. Howspacen avulla tuntuu, että kaikki osallistujat ovat käden ulottuvilla. Vain muutama sekunti ja viestit ovat menneet kaikille osallistujille. Tässä todella syntyy yhdessätekemisen kokemusta.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Hybridityön opas

Lataa ilmainen oppaamme hybridityöhön. Kattavasta oppaastamme löydät tietoa hybridityömallin hyödyistä ja saat eväitä hybridityön yleisimpien haasteiden selättämiseen. Millaisia välineitä ja teknologiaa onnistuneeseen hybridityöhön tarvitaan?

Lue lisää

Miten rakentaa organisaatiomuutosta tehokkaasti digitaalisessa ympäristössä

Lataa ilmainen oppaamme saadaksesi käytännön ideoita organisaatiokehittämisen prosessien toteuttamiseen digitaalisten välineiden avulla. Oppaastamme löydät myös tietoa muutosjohtamisen trendeistä ja esimerkkejä virtuaalisten työtapojen vaikutuksista organisaation kehittämiseen.

Lue lisää
Wärtsilä ja Howspace

Henkilöstön sitoutuminen keskiössä: Wärtsilä Energy osallisti kaikki mukaan strategiatyöhön

Wärtsilä Energy päätti osallistaa koko organisaationsa strategiatyöhön ja ottaa käyttöönsä entistä ketterämmät työskentelytavat mukautuakseen energiateollisuuden muuttuneisiin vaatimuksiin.

Lue lisää