Bläddra bland våra artiklar, blogginlägg och nyheter

Samarbete och bättre arbetssätt är avgörande för framtiden

Vi står vid ett vägskäl. Ledare har länge fokuserat på att förändra hur arbetet ska utföras, inte minst sedan pandemin […]

Läs mer

5 viktiga slutsatser om samarbete på arbetsplatsen

Efterverkningarna av covid-19 fortsätter att påverka arbetsplatsen och har förvärrat befintliga utmaningar för anställdas hälsa och välbefinnande. 60 % känner […]

Läs mer

Bli en bättre ledare: 7 tips för ett effektivt ledarskap

När hybrid- och distansarbete blir allt vanligare förändras också rollen som ledare. Att samordna med anställda kräver mer när alla […]

Läs mer

Howspace designprinciper: de grundläggande idéerna bakom plattformen

Howspace är en digital samarbetsplattform som grundades av konsulter som ville stödja sitt eget arbete och samtidigt hjälpa andra konsulter […]

Läs mer

7 praktiska exempel & bästa praxis på organisationsförändringar

Hur väl resonerar Ray Noordas citat ”Orsaka förändring och leda; acceptera förändring och överleva; motstå förändring och dö” hos dig?

Läs mer

Tre hörnstenar för kulturförändringar i organisationer

Som vi alla utan tvekan någon gång har upplevt är människor naturligt motståndskraftiga mot förändringar. Även om denna egenskap ofta […]

Läs mer

Hur leder man en hybrid arbetsplats: Tips från 9 experter

I övergången till en hybrid arbetsplats uppstår många frågor kring ledarskap och hur man fattar rätt beslut för sina team. […]

Läs mer

5 fördelar med hybrida arbetsplatser

Den hybrida arbetsplatsen – en kombination av att arbeta på kontoret och på distans – blir allt vanligare. Här sammanfattar […]

Läs mer
adkar change manadement model. Desk with a laptop and a pile of paper

Förändringsledning – teori och tillämpning med ADKAR®-modellen

ADKAR®-modellen är ett välkänt och ofta använt analysverktyg som hjälper dig att förstå och leda organisationsförändring. De fem byggstenarna i […]

Läs mer

TOPP 7 Strategier för virtuell förändringsledning

Arbetar du med förändringsledning och letar efter effektiva sätt att driva organisationsförändring och utvecklingsprogram i en digital miljö? Vårt första […]

Läs mer

Du har sett 10 artiklar