Samarbete och bättre arbetssätt är avgörande för framtiden

By

Vi står vid ett vägskäl. Ledare har länge fokuserat på att förändra hur arbetet ska utföras, inte minst sedan pandemin slog till. Trots detta känner sig anställda mer distanserade från sitt arbete än tidigare.

På Howspace ville vi nå kärnan till detta fenomen och förstå den utifrån ett samarbetsperspektiv.

Vi ville pinpointa hur samarbetet faktiskt ser ut och hur det påverkar engagemanget på arbetsplatsen. Vi frågade 3 000 kontorsanställda i Danmark, Tyskland, Finland, Norge, Sverige, Storbritannien och USA om deras åsikter.

Baserat på vår efterforskning har vi identifierat fem nyckelfaktorer för att uppnå samarbetseffekt:

  1. Samarbete
  2. Syfte
  3. Människocentrerat
  4. Lärande och utveckling
  5. Teknologi

I det här inlägget kommer vi att fokusera på den första drivkraften: samarbete. Lär dig om det nuvarande tillståndet för samarbete baserat på vår ursprungliga forskning, och ta reda på varför samarbete och förbättrade arbetssätt är avgörande för framtidens arbete.


Vill du studera hela 2022 State of Collaboration-rapporten med insikter på branschnivå?

Ladda ner den kostnadsfritt HÄR


Hur väl fungerar samarbetet på arbetsplatsen idag?

Ledare har fokuserat på struktur snarare än samarbete

Sedan pandemin upplever anställda att transformation och förändring har fokuserat mer på struktur och inte tillräckligt på hur människor arbetar tillsammans.

arbetsplatser har ändrat sina strukturer

Samarbete – eller hur arbetet faktiskt utförs – har varit mindre av en strategisk prioritet. Endast 1 av 5 arbetare uppger att deras organisation har sett över sin struktur för att skapa mer samarbete kring strategiska beslut, enligt Howspace State of Collaboration-rapport.

Under pandemin kan ledare ha valt att fokusera på strukturella förändringar för att behålla en viss känsla av kontroll under en annars turbulent tid. Men investeringar i strukturella förbättringar stöder inte ledare i strategiskt beslutsfattande.

Anställda tycker att deras organisation borde förändra hur den fungerar, men tror inte att detta kommer att hända

76 % av arbetarna sa att de uppskattar och tycker om samarbete. Men trots tron ​​att arbetsplatsen behöver förändra hur den samarbetar, förutser de inte framsteg mot förbättrade samarbetssystem eller praxis. De tappar tron ​​på ledarnas förmåga att bli mer empatisk och samarbetsvilliga.

De flesta tror inte att samarbetet kommer att förbättras på deras arbetsplats

Modernt arbete kräver brett samarbete och en ny modell för kollaborativt ledarskap, där alla är delaktiga i att fatta och forma beslut som påverkar dem. Och ledarskapet måste anpassa sig snabbare.

Varför framtidens arbete är samarbets- och communitycentrerad

Samarbete är den största outnyttjade resursen

Folk gillar att arbeta tillsammans och behöver ha det som kärnan i deras arbetsliv. Av denna anledning är fokus på struktur framför samarbete sannolikt en bidragande faktor till att anställda blir allt mer distanserade från sitt arbete.

För att förbättra medarbetarnas engagemang, lojalitet och tillfredsställelse måste samverkan vara en organisatorisk värdegrund och fungera som en vardaglig arbetspraxis. Genom att utnyttja samarbetssätt kan ledare låsa upp anställdas potential i stor skala och skapa påtaglig effekt.

Ge befogenhet till medarbetarna för större genomslag

För att skapa verklig effekt måste organisationer ge tillbaka makten befogenheten till sina anställda. När folk känner att deras tankar och insatser värdesätts, kommer de att kunna bidra till organisationen på ett meningsfullt sätt och själva bli ledare.

Rachel Happe, grundare av Engaged Organisations och The Community Roundtable, förklarar: ”Om alla ser till organisationens behov och känner att de har befogenhet att göra något, då har du fler öron på marken som är lyhörda.”

Collaborative Impact är det som kommer att driva organisationers framtida framgång – det är magin som sker när människor på ett meningsfullt sätt möts kring ett gemensamt syfte att lära sig och att samarbeta.

Samarbetande team anpassar och förnyar sig snabbare

När du bjuder in alla anställda att dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och perspektiv får du bättre idéer och skapar utrymme för innovation.

Tyvärr lider många organisationer av VD-sjukan, vilket innebär att det är svårt för personer i ledande befattningar att få öppen och ärlig feedback från anställda. Ledare måste vara redo och villiga att diskutera svåra ämnen och ställa frågor – även om de kanske inte gillar svaren. Dessa tuffa samtal är ofta där den verkliga tillväxten sker.

Människor kommer att vara mer bekväma att öppna upp sig i en förtroendefull miljö där de känner sig psykologiskt trygga – det vill säga, i en miljö där de känner att de inte kommer att bli bestraffade eller förödmjukade för att de delar sina tankar.

Genom att skapa dessa öppna, säkra förhållanden för dialog kommer du också att förhindra att folk endast delar sina ärliga åsikter i korridorkonversationer, som du inte är insatt i.

Medarbetarnas engagemang minskar förändringsmotståndet

När världen fortsätter att förändras på oväntade sätt måste organisationer vara redo att förändras tillsammans.

Guidat samarbete är avgörande för alla typer av organisationsförändringar. När man involverar människor i att fatta beslut leder det till minskat förändringsmotstånd. En Gartner-rapport visar att genom att inta ett människocentrerat förhållningssätt till förändring, hoppar graden av bestående framgång upp till 58 %. Och när människor verkligen är investerade i förändringen är det 30 % större sannolikhet att den håller i sig.

Martin Aldergard, Senior Partner på ENPEO Consulting Co., Ltd., delar sin syn på samarbete: ”Jag tror att framgångsrik transformation och förändring i första hand är en social process som bygger på dialog och medskapande. En process där människor kan skapa något nytt tillsammans och känna glädjen och spänningen av samarbete. I detta människocentrerade tillvägagångssätt agerar ledare mer som facilitatorer av konversationer, upptäckter, meningsskapande, snarare än att de styr förändring”.