5 viktiga slutsatser om samarbete på arbetsplatsen

By

Efterverkningarna av covid-19 fortsätter att påverka arbetsplatsen och har förvärrat befintliga utmaningar för anställdas hälsa och välbefinnande. 60 % känner sig känslomässigt avskärmade på jobbet och 19 % beskriver sig som olyckliga, enligt en Gallup-studie.

Samtidigt försöker ledare att förändra arbetsplatsen och prioritera humankapitalfrågor. En färsk Deloitte-rapport visade att 61 % bland ledare nu fokuserar på att förändra och transformera arbetet.

Om folk inte är engagerade trots att ledningen fokuserat på transformation, vad är det då som inte fungerar?

Det har funnits massor av värdefulla rapporter som belyser tillståndet för medarbetarnas engagemang, syfte, ledarskap och transformation de senaste åren. Men på Howspace ville vi ta upp det här problemet från ett annat perspektiv: samarbete.

Omvärdera samarbete

För att bättre förstå hur det står till med samarbetet frågade vi 3 000 kontorsanställda i Danmark, Tyskland, Finland, Norge, Sverige, Storbritannien och USA om deras syn på hur människor faktiskt arbetar tillsammans. Vi vände oss till anställda från en rad branscher, organisationsstorlekar och roller.

Vi valde att fokusera på samarbete eftersom vi ser samarbetseffekter som en saknad nyckelingrediens som kommer att driva framtida framgång för både individer och organisationer.

Effekten av samarbete syns när människor möts kring ett gemensamt syfte för att lära av varandra och samarbeta, vilket i slutändan låser upp gruppens potential för positiva lösningar och framsteg mot ett gemensamt strategiskt mål.

Vi har nu sammanställt resultatet från vår undersökning i vår 2022 State of Collaboration-rapport. Här listar vi våra viktigaste slutsatser. 

1. Anställda förväntar sig mening i sitt arbete

Anställda förväntar sig i allt högre grad ett större syfte från sin arbetsgivare och vill att deras egen roll ska bidra till att detta har effekt.

Meningsfullt arbete

Organisationer som har gemensamma värderingar och ett definierande syfte har den mest engagerade arbetsstyrkan. Detta gäller särskilt de som kommer fram till syftet genom öppen diskussion och samarbete.


Vill du studera hela 2022 State of Collaboration-rapporten med insikter på branschnivå?

Ladda ner den kostnadsfritt HÄR


2. Anställda tror på samarbete, men det har låg strategisk prioritet

Människor gillar att arbeta tillsammans. Men trots att de anser att deras arbetsplats behöver förändra hur de samarbetar, så förväntar sig inte de tillfrågade anställda några framsteg mot förbättrade system eller praxis för bättre samarbete.

Förbättra samarbetet

Det finns en koppling mellan hur medarbetarna vill arbeta och vad ledare prioriterar. Pandemipaniken kan ha fått ledare att fokusera mer på strukturella förändringar för att behålla kontrollen och status quo i tider av osäkerhet snarare än att investera i förändringar för att förbättra samarbetet.

Samarbetstruktur

Fokus på struktur framför samarbete är sannolikt en bidragande faktor till att anställda inte känner sig delaktiga och engagerade.

3. Anställda vill bli hörda, men de flesta känner inte att de är det

Anställda vill bli hörda på jobbet och vara med och bidra och påverka, men många tycker inte att deras röst beaktas. De tappar tron på att ledningen kommer att anta en arbetsmodell där alla öppet kan uttrycka sina tankar och åsikter.

Ge anställda en röstSedan pandemin och den högre grad av distansarbete som följde har många organisationer dubblerat system och teknik som den potentiella lösningen för att säkerställa att varje röst hörs. Tyvärr har detta inte visat sig vara effektivt.

För att alla ska ha en roll i att fatta beslut behövs en ny modell för kollaborativt ledarskap, där transparens, empati och inkludering prioriteras.

4. Anställda känner sig ännu inte rustade för framtidens arbete

72 % av cheferna ser deras personals förmåga att anpassa sig, omskola och ta på sig nya roller som en av de viktigaste faktorerna för deras förmåga att navigera i framtida störningar, enligt en Deloitte-studie från 2021.

Anställda måste snabbt lära sig nya överförbara färdigheter när de byter jobb och har mer tid som ett resultat av automatisering. Men arbetare känner för närvarande inte att de lär sig tillräckligt för att utvecklas på sina jobb.

Är du redo för framtidens arbetsplats?Att utrusta anställda med förbättrade färdigheter för samarbete är en fantastisk möjlighet till lärande och utveckling.

5. Tekniken upplevs inte hjälpa samarbetet på arbetsplatsen

Tekniken bör stärka samarbetet genom att ge fler människor möjlighet att ta plats och göra det möjligt för dem att bidra på ett sätt som fungerar för dem. Detta kommer att leda till en mer inkluderande, smidig och informerad arbetsmiljö.

Men vi är inte där än.

Verktyg för samarbeteUnder de senaste åren har teknik främjats som ett svar på arbetstagarnas egenmakt. Emellertid upplever de anställda att den teknik som introduceras på deras arbetsplatser är mer inriktad på självständigt arbete snarare än samarbete och samskapande.

Vi måste ändra våra perspektiv på hur vi använder teknik och gå bortom traditionella idéer om hur arbetet utförs. Tekniken måste växla från att skapa arbetsstruktur till att bli mer av en maskin som arbetar i bakgrunden, där dialog och samarbete tar framsätet.

När människor är involverade i att designa och utveckla flytande arbetsmodeller kan arbetet bli mer engagerande och möjliggöra samarbete.

Mot större samarbetseffekt

Det är tydligt att människor kräver mer mening, inflytande och inkludering på jobbet. Men vår State of Collaboration-undersökning har också visat vikten och rollen av samarbete för att forma framtiden för arbete och medarbetarengagemang.

Med denna nya synvinkel hoppas vi att organisationer kan vidta praktiska åtgärder för att möta detta behov för att göra samverkan till en drivkraft för transformation och större engagemang.


Testa Howspace kostnadsfritt! Det går att anpassa Howspace efter vad som passar era arbetsätt, men för att göra det enklare att komma igång har vi skapat mallar med exempelövningar. Kolla t.ex. in denna mall med en event- och mötesteknik som gör det möjligt för alla typer av människor, i alla typer av organisationer att mötas, samtala och skapa resultat tillsammans.

Fyll i formuläret för att ladda ner mallen helt kostnadsfritt. Är du redan kund hos oss? Då kan du istället ladda ner den till ditt konto här.

Mall med Open Space