Innovation Norway

Besöksnäringen i Norge utvecklas genom digitalt samarbete

Innovasjon Norge är ett norskt företag som erbjuder stöd i form av bidrag och finansiering till entreprenörer inom besöksnäringen tillsammans med konsulttjänster och utbildning i entreprenörskap. Det är den största verksamheten i sitt slag med syfte att ytterligare utveckla norska städer och regioner. Entreprenörer erbjuds möjligheter att samarbeta och stödja varandra med målet att locka fler besökare genom att öka attraktionskraften hos lokala destinationer.

För besöksnäringen har COVID-19 och pandemin framförallt haft två följdverkningar:

1. Företag inom besöksnäringen drabbades hårt när skidorter, restauranger, hotell och andra besöksmål tvingades stänga eller drivas vidare med starkt minskad kapacitet.

2. Innovasjon Norge beslutade att erbjuda så mycket stöd som möjligt — vilket i praktiken innebär en kraftsamling för att kunna erbjuda fler utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för entreprenörer inom besöksnäringen.

Förr eller senare kommer världen att återgå till något som liknar det normala – men tills dess har många entreprenörer ledig tid till förfogande – på bekostnad av affärsverksamheten. Det vore alltså bra att kunna utnyttja den här tiden på bästa möjliga sätt för att forma ett skickligare och starkare entreprenörskap än någonsin tidigare.

Allt är möjligt med rätt verktyg och rätt partner

Märit Torkelson, grundare, talare och facilitator i utbildnings- och konsultföretaget Vertskapet Norge (som ingår i Hostmanship Group) är sedan länge en etablerad samarbetspartner till Innovasjon Norge. Hon har tillsammans med sitt team genomfört många utbildningsprogram för organisationen under de senaste 10 åren.

Mot bakgrund av det förändrade läget kontaktade Innovasjon Norge Märit med en förfrågan om hon skulle kunna planera och genomföra ett nytt storskaligt utbildningsinitiativ för norska entreprenörer inom besöksnäringen. I motsats till tidigare utbildningar, som byggt på fysiska möten och events, måste nu alla delar av utbildningen kunna genomföras på distans.

Vertskapet Norge antog utmaningen – och det var verkligen en enorm utmaning: ett stort antal deltagare och begränsad tid till planering under trycket av en pandemi som stängt ned nästan hela landet.

Märit var fast besluten att erbjuda samma höga standard i fråga om utbildningsinnehåll, genomförande och resultat som tidigare med utgångspunkt från konceptet ”hostmanship” (det goda värdskapet). Det är ett unikt koncept som utvecklats av Vertskapet och som beskriver hur företag och organisationer kan lyckas med att skapa en inkluderande och välkomnande besökskultur – helt enkelt genom att leva som man lär – och hur de kan genomföra det goda värdskapets koncept på bästa sätt i den egna verksamheten.

Enligt Märit betyder ”hostmanship” helt enkelt konsten att få människor att känna sig välkomna. Ofta fokuserar företagen nästan enbart på de produkter och tjänster de erbjuder. Begreppet värdskap inrymmer så mycket mer och erbjuder en större potential i bemötandet och kommunikationen och kontakterna mellan människor.

“Vad händer när människor känner sig inkluderade och välkomna? Mycket av vårt arbete fokuserar på hur företag och organisationer hanterar värdskap, både vid interaktion med kunder men också inom den egna arbetsgemenskapen. Vi behöver lära mer om detta utifrån en mängd olika utgångspunkter som t.ex. inlevelse, kommunikation och självledarskap,” säger Märit.

Knäckfrågan var: hur utformar vi ett helt digitalt program kring värdskapskonceptet med så mycket deltagarinteraktion som möjligt? Hur kan vi genomföra det på ett välkomnande och inkluderande sätt? Tiden var knapp och det måste gå snabbt för handledaren att planera programmet och för deltagarna att lära sig använda det.

“En kollega i Sverige hade använt Howspace, det var så jag hörde talas om det. Vi hade kontakt och han visade mig hur det fungerade. Sedan testade jag själv, och ja, jag kände direkt att det här är exakt det verktyg jag behöver för att kunna genomföra en helt digital utbildning. Det var en sådan lättnad att hitta det! ” berättar Märit.

En oväntad fördel: nya deltagarkontakter från hela Norge

Före varje digital workshop skickade Märit och hennes team ut fysiska välkomstpaket till deltagarna med t.ex. en inspirationsbok – och choklad. De använde också Anpassningsfunktionerna i Howspaceför att göra en välkomstsida och fronta varumärket som deltagarna nu kände till och be dem att t.ex. dela bilder före workshopen.

“Jag har arbetat med många olika system tidigare och jämfört med dem är Howspace väldigt lätt och intuitivt att lära sig. Det bästa är att du kan starta med något innehåll och sedan fortsätta att utveckla det när programmet redan är igång. Och om du ser att någon del inte får det genomslag du vill ha, kan du lätt göra ändringar – det påverkar inte det övriga innehållet,” säger hon.

Howspace dokumenterar allt som du och deltagarna skapar tillsammans. Det betyder att du som facilitator slipper en hel del manuellt arbete samtidigt som dokumentationen verkligen blir korrekt.

Märit säger att hon är jätteglad över att funktionerna i Howspace hjälper henne att både tillämpa och lära sig mer om det goda värdskapet. Till exempel kan olika omröstningsfunktioner bidra till att deltagarna känner sig mer inkluderade eftersom varje åsikt räknas. Deltagarna ger sina synpunkter på värdskapskonceptet och vad det betyder för dem, och AI-funktionen skapar ordmoln och sammanfattningar där alla kan lära mer om vad som utmärker ett gott värdskap för besöksnäringen i Norge.

Märit lyfter också fram fördelarna med den nya integrationen av Whereby videokonferensfunktionen i Howspace.

“Innovasjon Norge ville att vi skulle använda Whereby, men då hade vi inte kunnat ha breakout-rum. Och det är viktigt eftersom mindre grupper behövs för att skapa lugnare och tryggare miljöer där deltagarna kan känna förtroende och vara friare att dela saker.”

En annan oväntad fördel med att använda en digital plattform var att deltagarna i de olika utbildningarna för första gången också kom från olika delar av Norge.

“I tidigare utbildningar har alltid deltagarna befunnit sig geografiskt nära varandra. Alla var verkligen glada över att få lära känna kollegor från hela landet och diskutera skillnader och likheter i olika verksamheter,” säger Märit.

Att kunna samla människor från olika intressegrupper och nätverk i hela Norge har också bidragit till det positiva mottagandet.

Utbildningssatsningen, som fortfarande pågår, är redan framgångsrik och pekar fram mot en stark omstart för norska entreprenörer efter pandemin.

Märit å sin sida lovordar nu Howspace och säger att hon kommer att fortsätta använda plattformen också när pandemins inverkan avtar, men också i hennes arbete med kommuner och regioner och andra delar av den offentliga sektorn.

“Det goda värdskapets koncept är verkligen något vi behöver underhålla och utveckla över tid utifrån våra erfarenheter av mänskliga kontakter och gemenskap. Vi är helt övertygade om att varje människa har rätt att bemötas med respekt, värdighet och äkta omsorg. Jag känner verkligen att Howspace är det verktyg där det goda värdskapets entreprenörer kan arbeta tillsammans, dela idéer, bästa praxis och nya utmaningar med målet att kunna erbjuda mer välkomnande och inkluderande sociala besöksmiljöer – där människan alltid kommer i främsta rummet.”

Liknande kundberättelser

Se alla
Delta

Fackförbundet Delta visar vägen mot digital transformation

Sedan Delta upptäckte Howspace har de numer en plattform som kan användas till allt från utbildningar och kurser till nomineringsprocesser och stöd vid möten.

Läs mer
Negotia logo

Negotias resa mot ökad medlemsdemokrati

Negotia hittade Howspace när de sökte efter en ny lärplattform. De upptäckte att Howspace även kunde hjälpa dem med deras demokratiska arbete i organisationen.

Läs mer

Finska Högskoleutbildade samhällsvetare (YKA) fördjupar inlärning av AI med Howspace

Howspaces AI-funktioner gav bra övergripande stöd för YKA:s eLearning-program om att fördjupa AI-inlärning.

Läs mer
Se alla

Förslag på färdiga mallar

Se alla

Design a Hybrid Workshop

With this template, you can build a complete hybrid workshop, ready to go live, including before, during and after workshop activities.
Prova mallen

Hybrid Team Meetings

Develop more purposeful workflows and reflections that can be done asynchronously and synchronously for hybrid teams.
Prova mallen

Teammate Feedback

Provide employees with a way to gather feedback that is actionable, easy to digest, and focused on learning.
Prova mallen
Se alla