Helsinki Marketing

Helsinki Marketing skapade ett nätverk för att utveckla turistnäringen

Liknande kundberättelser

Se alla

Howspace förändrade JHL:s medlemsengagemang och möteshantering i grunden

Howspace har spelat en viktig roll för att stödja transformationen av JHL:s nätverks- och deltagarmöjligheter för deras medlemmar. Dessutom har Howspace tillfört välbehövlig förändring och ny praxis till JHL:s mötesledning.

Läs mer

Finska Högskoleutbildade samhällsvetare (YKA) fördjupar inlärning av AI med Howspace

Howspaces AI-funktioner gav bra övergripande stöd för YKA:s eLearning-program om att fördjupa AI-inlärning.

Läs mer

Helsinki Marketing skapade ett nätverk för att utveckla turistnäringen

Helsinki Marketing använde Howspace för att förbättra kommunikationen och deltagandet i samarbetsnätverket Makers of Helsinki.

Läs mer
Se alla

Förslag på färdiga mallar

Se alla

Business Model Canvas

The Business Model Canvas template helps you get your entire business quickly defined, explained, and visualized.
Prova mallen

Forest Visuals

Create a beautiful, forest-inspired workspace for any training, learning path, workshop, and more.
Prova mallen

Hybrid Team Meetings

Develop more purposeful workflows and reflections that can be done asynchronously and synchronously for hybrid teams.
Prova mallen
Se alla