Undervisningssektorns Fackorganisation (OAJ)

Fackföreningen OAJ arbetar för inkludering och lyhördhet

Liknande kundberättelser

Se alla

Howspace förändrade JHL:s medlemsengagemang och möteshantering i grunden

Howspace har spelat en viktig roll för att stödja transformationen av JHL:s nätverks- och deltagarmöjligheter för deras medlemmar. Dessutom har Howspace tillfört välbehövlig förändring och ny praxis till JHL:s mötesledning.

Läs mer

Finska Högskoleutbildade samhällsvetare (YKA) fördjupar inlärning av AI med Howspace

Howspaces AI-funktioner gav bra övergripande stöd för YKA:s eLearning-program om att fördjupa AI-inlärning.

Läs mer

Helsinki Marketing skapade ett nätverk för att utveckla turistnäringen

Helsinki Marketing använde Howspace för att förbättra kommunikationen och deltagandet i samarbetsnätverket Makers of Helsinki.

Läs mer
Se alla

Förslag på färdiga mallar

Se alla

Prioritization for Orgs

Collaborate on company-wide initiatives and change in this facilitator-led workshop that uses AI to highlight the importance of prioritization and focus.
Prova mallen

Leading a Change Process

Begin the process of creating cultural change in organizations with synchronous workshops, asynchronous integrations, AI sense making, and more.
Prova mallen

Design a Hybrid Workshop

With this template, you can build a complete hybrid workshop, ready to go live, including before, during and after workshop activities.
Prova mallen
Se alla