OAJ ja Howspace

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ osallisti tuhansia jäseniään strategiatyöhön

Järjestötyön murros haastaa Suomen suurimpien ammattiliittojen joukkoon kuuluvan Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n toimintaa. Tekemisen on muututtava, jäsenet on saatava osaksi yhteisöä ja liittoon kuuluville on onnistuttava tarjoamaan monipuolista sisältöä ja arvoa. Murroksen alla ovat liiton kehittämispäällikön Juha Makkosen mukaan paitsi liiton toiminta myös koko uudistumisen pyörteissä oleva opetusala.

”Koko liittomme toimintakoneisto pohjautuu siihen, että kentälle tarvitaan tuhansia toimijoita. Uusia jäseniä on kuitenkin viime aikoina ollut entistä vaikeampaa saada. Yksittäiset jäsenet eivät tunne löytävänsä tapoja vaikuttaa tai osallistua toimintaan ja liiton tarjontaan suhtaudutaan vähän aiempaa kriittisemmin. Etenkään nuoret opettajat eivät tunnu tuntevan liittoa omakseen.”

OAJ valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen asti. Makkosen mukaan työtään jatkuvasti muotoilevat ja kehittävät opettajat ja nuoret alalle tulijat eivät enää näe automaattisesti arvoa liittoon kuulumisessa. Liiton tarjoamaa arvoa on onnistuttava kuvaamaan uusin keinoin, kun liittyminen ei ole nuoremmalle opettajasukupolvelle itsestäänselvyys.

Jäsenistö mukaan strategia- ja uudistamistyöhön

Lähes 120 000 jäsenen OAJ on Makkosen mukaan samassa veneessä hyvin monien muiden liittojen ja järjestöjen kanssa. Järjestäytymisasteeltaan OAJ kuuluu liitoista aktiivisimpiin.

”Opettajat ovat monesti turvallisuushakuisia, ja muutoksiin saatetaan suhtautua varovasti. Näin ollen haluammekin rohkaista kaikkia jäseniämme kokeilemaan uutta ja haastamaan vanhoja toimintatapoja sekä tarjota sopivan väylän uudenlaisten osallistumistapojen harjoittelulle. Uudet kokeilut ovat myös liiton toiminnan kannalta tärkeitä.”

OAJ päättikin lähteä kehittämään toimintaansa osallistamalla jäsenistön yhteiseen strategiatyöhön. Lähtökohdat olivat hyvät, sillä digitaalisuus on opettajille päivittäisessä arjessa melko tuttua, eikä digitaalisten työtapojen kokeilu ole monellekaan outoa tai vierasta.

”Käynnistimme strategiatyömme osallistavasti maakunnallisia jäseniltoja hyödyntäen. Tavoitteenamme oli kertoa jäsenillemme käsillä olleista sopimusneuvotteluista, kartoittaa tarpeita ja tavoitteita ja osallistaa mahdollisimman laajasti strategia- ja uudistamistyöhön,” Makkonen avaa.

Tilaisuuksissa jäseniltä kysyttiin tarpeita ja ajatuksia sekä annettiin mahdollisuus äänestää siitä, mitkä aiheet tuntuvat tärkeimmiltä haasteilta ratkaista lähivuosina.

”Osallistujien kokemukset olivat hienoja. Saimme 22 jäsenillassa noin 1000 edustajaa mukaan strategiatyöhön. Ihmiset kokivat tulleensa kuulluiksi ja asioista tuntui olevan helppoa kirjoittaa alustalle, vaikka varovaisuuttakin oli aluksi ilmassa. Rohkaisimme kaikkia poistamaan filtterit ja kertomaan rohkeasti, mikä toiminnassa mättää ja millaista kehitystä kaivataan, ja onnistuimme siinä.”

Arvot näkyvät kaikessa toiminnassa: Strategiatyötä tehdään osallistavasti ja jäseniä kuunnellen

Jäseniltojen lisäksi strategiatyöskentelyyn osallistettiin tuhansia ihmisiä myös täysin digitaalisesti. Tapahtumien lisäksi mukaan kutsuttiin erikseen vielä 10 000 jäsentä, joista kolmasosa ottikin osaa Howspace-työskentelyyn.

”Aiemmat staattiset kyselyt eivät olleet juurikaan saaneet ihmisiä osallistumaan toiminnan kehittämiseen. Kyselyjä tulee paljon, eivätkä ne itsessään aktivoi jäsenistöä. Howspacen avulla saimme tuotettua selvästi erilaista materiaalia. Lisäksi saimme arvomme näkyviin toiminnassamme ja strategiatyö todella edusti sitä, mitä tavoittelemme, eli jäsenten osallistamista ja kuuntelua sekä heidän tarpeisiinsa vastaamista. Tämä tulee varmasti näkymään toiminnassamme myös tulevaisuudessa.”

Digitaalisuus tuki myös OAJ:n strategiakeskustelun tiivistämistä, kun vastausten yhteen punomiseen ja tulkintaan käytettiin tekoälyä, joka auttoi isojen keskustelumassojen käsittelyä.

”Howspacen käyttö on helppoa ja jokainen pääsee mukaan keskusteluun peruskäyttäjätaidoilla. Teknistä apua ei tarvittu, eikä keskustelua moderoitu. Ihmiset jakoivat ajatuksia äärimmäisen asiallisesti ja vastuullisesti.”

Positiiviset kokemukset ovat saaneet OAJ:n käyttämään Howspacea myös muussa toiminnassa. Sisäisten toimikuntien ja opiskelijajäsenten osallistamisessa digitaalisella alustalla on ollut keskeinen rooli. Myös valtuustotyöskentely on saanut uutta pontta.

“Tulevaisuuden suunnitelmiakin jo on. Howspace istuisi hienosti myös esimerkiksi jäsenosallistamiseen ja koulutustyöhön. Howspacen käytön yhteydessä on ollut innostavaa päästä kuulemaan myös muiden liittojen ja organisaatioiden kokemuksia työskentelyn laajentamisesta. Omakin kiinnostukseni alustaan heräsi alun perin muiden kokemuksia kuunnellessa ja sillä tiellä on ollut mukava jatkaa.”

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Näytä kaikki
Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK

JAMK Biotalouden yrityskiihdyttämössä yhteiskehitetään uusia innovaatioita

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalouden yrityskiihdyttämössä luodaan uusia innovaatioita ja kestävää liiketoimintaa Howspace-alustalla.

Lue lisää
Kajaanin kaupunki

Kajaanin kaupunki osallistaa asukkaat budjetointiin Howspacella

Kajaanin kaupunki toteutti osallistuvan budjetoinnin kokonaisuudessaan Howspacella. Ideoiden keräämisen ja äänestämisen lisäksi myös sisäinen yhteistyö tapahtui samalla alustalla.

Lue lisää
Karelia ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu hyödyntää Howspacea strategiatyössä ja osana opetusta

Karelia-ammattikorkeakoulu tarvitsi ketterän alustan tukemaan erilaisia prosesseja, kuten strategiatyötä, tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä verkko-opetusta. Haussa oli ratkaisu, joka edistäisi sisäistä tiedon jakamista ja yhteistyötä.

Lue lisää
Näytä kaikki