Så digitaliserar du din utbildning i 4 steg

By

Utbildningar och utvecklingsprogram bygger mycket på en personlig kontakt mellan utbildare och deltagare. Hur ser du till att behålla värdet av den personliga kontakten när du skapar en digital utbildning?

Vi delar med oss av våra erfarenheter och tips till dig som vill digitalisera din utbildning.

1. Kopiera inte det fysiska utbildningsformatet rakt av

Ett fysiskt möte och ett digitalt möte är två helt olika saker och du bör därför inte digitalisera dina utbildningar och utvecklingsprogram utan att först göra en del anpassningar. Kom ihåg att vid en digital utbildning kan möten genomföras vid olika tidpunkter, och allt behöver inte nödvändigtvis ske under ett samlat tillfälle. Det är avgörande att facilitatorn av utbildningen förbereder sig väl inför varje utbildningstillfälle genom att planera uppgifter, material och diskussioner, och en del av dessa kan även påbörjas innan ni möts. Det kan även vara en bra idé att se till att introduktioner och gruppindelningar hanteras och kommuniceras i förväg, innan det digitala mötet. Med dessa enkla knep kan virtuella möten genomföras mer effektivt och interaktivt. Efter mötet kan dialogen sedan enkelt fortsätta på den digitala plattformen.

Börja med att dela upp hela utbildningsdagen i mindre delar. Arbeta mot gemensamma mål, live eller vid olika tidpunkter efter behov. När det federala delstatsuniversitetet i Rio de Janeiro övergick till en digital utbildningsform för utvalda kurser följde de just detta råd och lyckades på kort tid både öka engagemang och dialoger – även bland elever som annars höll sig i bakgrunden i det fysiska klassrummet – och öka samarbetet mellan eleverna.

2. Kompromissa inte med samspelet

Styrkan i det digitala lärandet anses ofta vara flexibiliteten i tid och rum, samt möjligheten att snabbt och effektivt kunna dela ut material till en större grupp deltagare samtidigt. Däremot kan styrkan i det digitala samspelet och interaktionen ofta förbises, där lärandet framför allt baseras på ett gemensamt lärande – kollegialt lärande – och utbytet av varandra har en större roll än innehåll och lärarstyrning. Moderna och interaktiva utbildningsplattformar gör det enkelt att dela med sig av sina kunskaper och lära av varandra, och detta är viktigt att ta vara på.

Det finns många fördelar med den digitala dialogen som gör att det överträffar det fysiska mötet:

När du bygger en digital utbildning bör du därför undvika envägskommunikation och innehållsstyrt e-lärande. Använd din förmåga att agera facilitator även i det digitala rummet, som ett stöd i lärprocessen.

3. Styr, delta och utvärdera kontinuerligt och flexibelt

Det digitala lärandet kräver facilitering på grupp- och individnivå. Detta blir ännu mer flexibelt när de mänskliga insatserna stöds av automatiska eller händelsestyrda meddelanden. Faciliteringen och utvärderingen ska vara till för alla och vara anpassad så att gruppen tar ansvar för sitt eget lärande.

Var också noga med att när du har påbörjat en lärprocess bör du facilitera den aktivt, särskilt i början. Svara snabbt på alla frågor. Ställ själv öppna men avgränsade frågor som lockar till dialog. När ÖoB valde att bygga en utbildning för alla varuhuschefer vid utvecklingen av deras nya värdegrund hade de stor nytta av möjligheterna att analysera användandet av Howspace plattform. Där kunde de se när engagemanget sköt i höjden och dialogen entusiastiskt flöt på av sig självt, och när programmet behövde mer stöd från facilitatorn.

4.  Håll det enkelt

Att utforma och skapa digitala utbildningar kan vara en utmaning på samma sätt som i ett fysiskt klassrum. Du kan dock undvika de värsta fallgroparna genom att hålla det enkelt och inte störa inlärningsprocessen. Krångla inte till det tekniskt, även om det ibland kan vara lockande. Elevernas digitala mognad varierar, särskilt bland de med tidigare erfarenhet av fysiska klassrum. De digitala verktygen måste vara tydliga, lättanvända och enkla att hitta till utan krångliga extrasteg. Själva plattformen i sig får alltså inte utgöra en barriär eller tröskel för att eleven eller deltagaren ska upprätthålla lärandet.


Testa Howspace kostnadsfritt! Det går att anpassa Howspace efter vad som passar just ditt utbildningsprogram, men för att göra det enklare att komma igång har vi skapat mallar med exempelövningar. Kolla t.ex. in denna mall som kan användas vid utvärdering av en kurs eller övning.

Fyll i formuläret för att ladda ner mallen helt kostnadsfritt. Är du redan kund hos oss? Då kan du istället ladda ner den till ditt konto här.

Mall för bedömning och reflektion