Hur ser den hybrida lärandemodellen ut?

By

När pandemin slog till blev de som arbetar inom lärande och utveckling (L&D) tvungna att anpassa sina utbildningar och bli helt virtuella. Med tiden har det blivit alltmer tydligt att pandemin har medfört långsiktiga förändringar där många organisationer omprövar sina utbildningsprogram. Distansarbete i någon form är här för att stanna.

Därför ställer sig många som arbetar med L&D frågan – hur ser framtidens organisatoriska lärande ut?

Hybrid model-2

En undersökning från ett av Howspaces webbinarium inom L&D visar att majoriteten planerar att använda en hybrid inlärningsmodell framöver. Men det väcker frågan: Hur ser hybridinlärningsmodellen ut i praktiken? Hur kan du framgångsrikt integrera både fysiska och virtuella element? Och hur kan du säkerställa att alla deltagare får en lika engagerande och givande upplevelse?

Vi gräver i svaren och delar några praktiska strategier för att driva ett framgångsrikt hybridinlärningsprogram.

Vad är hybridlärande?

Låt oss först börja med en definition. Det hybrida lärandet är en inlärningsmetod där vissa deltagare är fysiskt närvarande i samma lokal, medan övriga deltar på distans samtidigt. Hybridinlärning är inget nytt, men det har blivit alltmer populärt då många organisationer övergick från fysisk till virtuellt lärande i början av COVID-19 och som nu för första gången ställer sig frågan hur de kan facilitera hybridworkshops och evenemang.

Skillnaden mellan blandat lärande och hybridlärande

Termerna hybridinlärning och blandat lärande används ibland omväxlande. Men är det verkligen samma sak?

Inte riktigt. Blandat lärande, eller blended learning på engelska, är en metod som kombinerar virtuella och fysiska element, tillsammans med en del självstyrt lärande. Exakt hur det går till beror på lärandekontexten, men i allmänhet deltar alla deltagare i personliga utbildningssessioner och arbetar också asynkront online på egen hand. Mikrolärande – där innehåll levereras i lättsmälta, lagom stora bitar – är en nyckelkomponent i blandat lärande.

Ett blandat lärandeprogram kan inkludera personliga träningssessioner, läromedel och uppgifter online och regelbundna peer-to-peer-diskussioner, som alla kan äga rum på en kollaborativ lärplattform.

Liksom blandat lärande kombinerar hybridinlärning virtuella och fysiska undervisningsmetoder. Båda metoderna inkluderar synkron och asynkron inlärning. Men den huvudsakliga skillnaden mellan de två är att handledare i hybridsessioner kan undervisa elever på distans och fysiskt samtidigt, medan blandat lärande i gruppen innebär att alla deltagare befinner sig i samma lokal och använder digitala verktyg för att stödja deras lärande.

Oavsett vilka metoder du använder bör du sträva efter att hitta rätt balans och inte begränsa dig med fasta förhållanden eller lika delar. Tänk istället på dina utbildningsmål och värdet du tillför eleverna.

När passar det att använda hybridlärande?

Hybridlärande kan i vissa fall innebära en större utmaning jämfört med helt fysiska eller helt virtuella sessioner. Men med den ökade förväntan på mer hybrida arbetsplatser är det viktigt att också anpassa lärandet på arbetsplatsen för att utvecklingen inte ska halka efter. 

Så när är det rimligt att välja den hybrida lärandemodellen?

Det finns flera faktorer, men vi kan bärja med att ställa oss dessa frågor:

Om de flesta av dina deltagare är i samma stad tar inte planeringen av ett hybridutbildningsprogram någonting ifrån dem som bestämmer sig för att delta fysiskt. Du kommer inte heller att känna behovet av att klämma in din träning på en lång dag för att maximera tiden för de deltagare som reser långt och har begränsat med tid. Samtidigt kommer du att ge alla flexibilitet och frihet att välja hur de vill delta. Det är en win-win.

Å andra sidan, om deltagarna är utspridda runt om i världen och det antingen är omöjligt att träffas personligen eller om det inte är ekonomiskt försvarbart att flyga in alla, kan det vara bäst att planera en helt virtuell session.

Helt personliga utbildningstillfällen kan vara det rätta valet om ditt huvudmål är att bygga team och främja relationer mellan kollegor, eller om du organiserar utbildning i känslig krishantering.

För att sammanfatta det – varför inte använda hybridinlärningsmetoden om du kan? Om några deltagare kan och vill delta personligen och du har budget och resurser för att få det att fungera, gör det.

Oavsett om din session är helt fysisk, virtuell eller en blandning av båda, kan det vara en fördel att integrera asynkrona element och använda dig av en social inlärningsplattform som stödjer kontinuerligt lärande och förbättrar resultaten av ditt lärandeprogram.

Låt oss nu överväga vilka strategier du kan använda för att underlätta framgångsrika hybridträningstillfällen.

Strategier för en framgångsrik hybrid lärandeplan

Vi har tidigare gett tips på hur du bör tänka när du digitaliserar dina lärandeprogram. När det kommer till hybridsessioner är ett vanligt bekymmer att de som deltar virtuellt kommer att känna sig som att de kommer i andra hand. Hur kan du se till att varje röst hörs och ge en lika givande upplevelse för alla deltagare – oavsett var de befinner sig?

Tänk på de som deltar på distans i första hand

Tyvärr är det lätt att glömma de som deltar digitalt när de som deltar fysiskt tenderar att dominera konversationen. För att säkerställa att distansdeltagare känner sig både hörda och delaktiga bör du organisera allt på ett sådant sätt att de är top of mind.

Lägg undan whiteboardpennor och post-it-lappar och planera allt samarbete som brainstorming, svara på frågor och skicka in uppgifter som ska göras digitalt – oavsett om folk är i rummet eller deltar på distans. Alla deltagare kan använda sina telefoner eller bärbara datorer och arbeta på samma onlineplattform.

Förutom livesessionerna är planering av pågående asynkrona aktiviteter som är integrerade i deltagarnas dagliga arbete avgörande för att lärandet ska hålla i sig. Genom att använda en centraliserad plattform för samarbete kopplar du samman alla deltagare och låter dem lära av varandra.

Det krävs två: Bjud in ytterligare en handledare eller facilitator

Särskilt när man faciliterar stora grupper i en hybrid inlärningsmiljö är det en bra idé att dela ansvaret.

En handledare kan ta ledningen med de personliga deltagarna, och en annan kan fokusera på distansdeltagarna. På så sätt kommer båda inlärningsgrupperna att få den vägledning som behövs och få snabba svar på sina frågor. En sån här uppdelning förhindrar även att en handledare som försöker engagera alla deltagare och samtidigt ska behöva hantera eventuella tekniska problem som uppstår.

Observera att ha två handledare inte är menat att dela upp deltagarna i fysiska grupper och distansgrupper, utan snarare säkerställa att de har en delad inlärningsupplevelse och känner att de har stöd på lika villkor.

Tänk om kring lärande som är ansikte-mot-ansikte

Det råder ingen tvekan om att byta från fysiskt lärande till virtuellt lärande var en enorm utmaning för organisationer i början av pandemin – och många står fortfarande inför denna utmaning idag. Vissa L&D-ansvariga var tvungna att lära sig den hårda vägen att det inte riktigt fungerar att försöka replikera samma upplevelse ansikte-mot-ansikte. För virtuellt och hybridlärande krävs ett helt nytt tänkesätt.

Var inte rädd för att släppa innehåll som endast fungerade för fysiska sessioner, men som inte tjänar deltagarna i en hybridmiljö. Du kanske till exempel tidigare har kört tredagars utbildningsprogram för att maximera tiden för de som reser att vara där. Men kan du tänka om den modellen?

Om du sätter inlärningsupplevelsen i första hand kan du välja att ta en blandad och hybrid metod, och fördela ditt träningsprogram över tid så att du kan göra en större inverkan på läranderesultat och skapa hållbarhet efter lärandetillfället.

Facilitera för separata fysiska och virtuella break-out-grupper

Eftersom grupparbete är nyckeln till att engagera deltagare, vill du inte heller släppa det i hybridmiljön. För synkrona break-out-sessioner kommer det att göra det mycket lättare att ha separata grupper för deltagare på distans och fysiskt. När du gör det, se till att alla deltagare registrerar sitt arbete på samma onlineplattform. På så sätt kommer ingen av grupperna att gå miste om varandras lärdomar.

Det går naturligtvis att blanda grupperna och låta distansdeltagare delta via videosamtal. Men då måste du först säkerställa att du har rätt utrustning – inklusive skärmar och mikrofoner – så att distansdeltagare kan höras och även höra vad som diskuteras i rummet.

Vill du ha fler tips kring hur du kan digitalisera din utbildning? 


Testa Howspace kostnadsfritt! Det går att anpassa Howspace efter vad som passar just ditt utbildningsprogram, men för att göra det enklare att komma igång har vi skapat mallar med exempelövningar. Kolla t.ex. in denna mall som kan användas för att lägga upp en personlig utvecklingsplan.

Fyll i formuläret för att ladda ner mallen helt kostnadsfritt. Är du redan kund hos oss? Då kan du istället ladda ner den till ditt konto här.

Mall till lärkontrakt