Vad är en LXP lärplattform?

By

Enligt Beroe har marknaden för e-lärande nära nog exploderat till en omsättning på cirka 367 miljarder dollar och fortsätter växa för varje år.

Helt klart är webbaserat lärande här för att stanna. Men frågan vi ställer oss i detta inlägg är denna – vad är en Learning Experience Platform (LXP)?

I den här artikeln vill vi berätta mer om e-lärande som ibland upplevs som lite svårt att definiera. Du får också praktiska råd om hur du väljer en lärplattform som passar bäst för ditt företag eller organisations behov.

Vad är en LXP lärplattform?

En LXP lärplattform är en användarvänlig, digital plattform som organisationer använder för att hantera och vägleda – facilitera – lärande och utveckling för sina medarbetare. I motsats till mer traditionella utbildningssystem – Learning Management Systems eller LMS – omfattar en LXP inte enbart program för internutbildning utan också för kollaborativt lärande och erfarenhetsutbyte.

Plattformarna har olika funktioner och kan delas in i tre stora grupper:

1) Fokus på personligt anpassat innehåll baserat på rekommendationsmotorer/AI.

2) Fokus på kollegialt lärande och samarbete.

3) Hybridplattformar som kombinerar innehållsleverans med sociala funktioner.

De flesta LXP lärplattformar tillhör den första kategorin. Man kan se det som ett slags “Netflix för lärande” eftersom de genererar individuellt anpassat innehåll baserat på användarens yrkesroll, intressen, tidigare val och andra relevanta variabler.

Kollaborativa lärplattformar som Howspace driver däremot lärande och erfarenhetsutbyte med utgångspunkt från gruppens behov och perspektiv. Det är plattformar som fokuserar på lärandets kollaborativa innehåll och mål genom att motivera till gemensamt arbete med olika uppgifter och med löpande redovisning av deltagarnas framsteg. 

Så väljer du rätt LXP för ditt företag

Läs mer om vilken typ av plattform som kan passa bäst för ditt företag och din organisation med ledning av följande fyra frågor:

1. Behöver du en plattform med stöd för individuellt/självständigt lärande eller faciliterat kollegialt lärande?

De flesta företag och organisationer behöver två typer av mjukvara för e-lärande: ett centralt system för alla utbildningsinitiativ och en flexibel plattform för kollegialt lärande anpassat flr facilitering av verksamhetskritiska program.

Om du främst behöver en central plattform som klarar att hantera ett stort utbildningsmaterial och leverera det på begäran till alla medarbetare kanske det passar bättre med en kombination av en enklare lärplattform som Cornerstone och ett stabilt utbildningssystem som TalentLMS.

Om du redan har ett utbildningssystem och behöver en plattform som klarar att hantera långsiktiga och komplexa facilitatorledda program, som t.ex. ledarutveckling och anpassad utbildning för olika yrkesroller, bör du välja en lärplattform för kollegialt lärande som Howspace. Howspace har en dedikerad arbetsyta för varje pågående program och finns tillgängligt dygnet runt på valfri enhet. Behovet av att mejla fram och tillbaka minskar betydligt eftersom allt relevant material och alla pågående diskussioner alltid finns tillgängliga i Howspace.

En annan fördel med en kollegial lärplattform som Howspace är att deltagarna samverkar i små grupper som också kan förändras under utbildningens gång. Genom att arbeta tillsammans med nära arbetskamrater i små flexibla grupper får deltagarna nytta av alla fördelar med kollegialt lärande.

2. Har du ett återkommande utbildningsprogram?

Om du bara behöver skapa en uppsättning statiska uppgifter för ett obegränsat antal deltagare kanske du inte behöver en LXP – än. Ett trationellt utbildningssystem kan räcka.

Men om du istället behöver kunna anpassa lärandet till olika gruppers behov bör du välja en plattform som klarar att hantera löpande förändringar av innehållet som då enkelt kan anpassas till olika gruppers behov. Howspace innehåller t.ex. en intuitiv dra-och-släpp-funktion som gör det enkelt att kopiera, ta bort, lägga till och redigera innehåll på olika arbetsytor.

Om du behöver facilitera ett stort program med många grupper kan du med hjälp av våra AI funktioner snabbt hantera och sortera kommentarer och bidrag från flera hundra deltagare.

Tänk också på – innan du väljer lärplattform – att det finns många olika inlärningsstilar. Kolla gärna i vår e-bok om lärande där du kan läsa mer om olika inlärningstekniker. Du kan ladda ner e-boken längre ner på denna sida.

3. Fungerar ditt nuvarande program enbart online eller är det individuellt anpassningsbart?

Behöver du facilitera verksamhetskritisk utbildning som kan skräddarsys för individuella grupper? Hur ser lärandemiljön ut? Är den virtuell, fysisk eller en kombination av båda?

Om programmet enbart behöver omfatta ett begränsat antal personliga möten (eller inga personliga möten alls) är det bättre att välja en plattform med stöd för videosamtal mellan och under sessionerna. Då kan du på så sätt få ut fördelarna med personliga sessioner, trots att det sker online.

För program som löper över längre tid (från några månader till flera år) bör du välja en plattform där deltagarna kan samlas före, under och efter sina personliga sessioner. Många av våra kunder som driver lärandeprogram använder Howspace för en förberedande introduktion. På så sätt kan gruppdeltagarna bekanta sig med varandra och kursinnehållet i förväg vilket sparar mycket värdefull tid som istället kan användas till aktivt samarbete under den första sessionen. Därefter kan dialogen fortsätta på plattformen även mellan sessionerna, och om det implementeras på rätt sätt kan lärandet blir en del av det dagliga arbetet.

Genom att använda Howspace för personliga sessioner sparar du värdefull tid som du annars skulle behöva lägga ned på att dokumentera och sammanställa deltagarnas arbete. Du kan helt enkelt be dem skriva ned eller videofilma arbetet i realtid!

4. Hur tekniskt kunniga är deltagarna?

Den fjärde frågan är minst lika viktig och gäller deltagarnas datorkunskaper.

Om medarbetarna har en relativt hög kunskapsnivå kan en mer komplex plattform kanske vara ett bra val om deltagarna är motiverade att logga in för att själva gå vidare med sitt lärande.

Om du har många medarbetare som inte är så vana vid att använda digitala verktyg är det bästa alternativet att välja en intuitiv och kollegial plattform som Howspace som inte kräver några föregående kunskaper. Vi hör ofta förstagångsanvändare säga att Howspace är lika lätt att använda som Facebook – men man behöver inte ens registrera sig eller använda ett lösenord för att logga in!


Testa Howspace kostnadsfritt! Det går att anpassa Howspace efter vad som passar just ditt utbildningsprogram, men för att göra det enklare att komma igång har vi skapat mallar med exempelövningar. Kolla t.ex. in denna mall som kan användas vid utvärdering av en kurs eller övning.

Fyll i formuläret för att ladda ner mallen helt kostnadsfritt. Är du redan kund hos oss? Då kan du istället ladda ner den till ditt konto här.

Mall för bedömning och reflektion