Howspace kanal för visselblåsning

På Howspace använder vi en visselblåsningskanal som heter First Whistle för att hantera rapporter om oönskat beteende. Det är viktigt för oss att behandla alla våra kunder, anställda och arbetssökande rättvist och med jämlikhet.

Detta omfattar individer av alla bakgrunder, oavsett ålder, kön, språk, etniskt och nationellt ursprung, religion, trotillhörighet, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller liknande. Vi tror helhjärtat på att upprätthålla dessa värderingar och strävar efter att sätta en föredömlig standard för andra att följa.

First Whistle

Vi har en First Whistle-kanal där våra interna och externa intressenter kan ta upp anonyma farhågor om oönskat beteende som de har noterat eller bevittnat. Det kan till exempel handla om korruption, olagliga handlingar, kränkningar av mänskliga rättigheter, oärligt eller olämpligt beteende eller andra oetiska och oönskade aktiviteter.

First Whistle är en säker kanal som hanteras av en extern partner. Våra engagerade ärendehanterare hanterar varje rapport som lämnas in med största diskretion. Du kan skicka in din rapport anonymt eller med dina kontaktuppgifter som ger dig kontroll över processen. Skriv på engelska.

Hanteringsprocessen utförs av namngivna personer som har tystnadsplikt och som noggrant bedömer och vidtar åtgärder när de får dessa rapporter.

Du kommer att kontaktas inom sju dagar efter att du lämnat in en rapport genom kanalen. Ärendet kommer att utredas inom tre månader och du kommer att kontaktas under processen och informeras om slutresultat och vidtagna åtgärder.

För alla kundrelaterade funderingar eller frågor ber vi dig att använda vår dedikerade e-postadress för support: support@howspace.com.

Vi tackar dig för ditt förtroende för vårt engagemang för transparens, etik och jämlikhet, och vi är fortsatt dedikerade till att främja en säker och inkluderande miljö för alla.