Howspace whistleblowing-kanava

Howspacella on käytössä whistleblowing-kanava, jossa hallinnoidaan ilmoituksia epätoivotusta käytöksestä. Olemme sitoutuneet kohtelemaan kaikkia asiakkaitamme, työyhteisömme jäseniä sekä työnhakijoita oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.

Yhdenvertaisuuslaissa kiellettyjä syrjintäperusteita ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja muu henkilöön liittyvä syy. Sitoudumme tähän vahvasti ja pyrimme toimimaan esimerkkinä myös muille.

First Whistle -kanava

Olemme perustaneet First Whistle -kanavan, jossa sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät voivat raportoida nimettömänä epätoivotusta käytöksestä, jota ovat nähneet ja/tai todistaneet. Esimerkkejä tällaisesta käytöksestä ovat esimerkiksi korruptio, laittomuudet, ihmisoikeusloukkaukset, epärehellinen tai epäasiallinen käytös tai muu epäeettinen toiminta, jotka koetaan ei-toivotuiksi.

First Whistle on turvallinen kanava, jota hallinnoi ulkopuolinen kumppani. Nimetyt tapauskäsittelijät käsittelevät jokaista ilmoitusta äärimmäisen hienovaraisesti. Ilmoituksen voit tehdä nimettömänä tai antaa halutessasi yhteystietosi.

Käsittelyprosessista vastaavat nimetyt henkilöt, joilla on salassapitovelvollisuus, ja he hoitavat ilmoitusten arvioinnin ja ryhtyvät toimenpiteisiin ilmoituksen vastaanotettuaan.

Sinuun otetaan yhteyttä 7 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä First Whistle -kanavalle. Tapaus tutkitaan 3 kuukauden kuluessa. Sinuun ollaan yhteydessä prosessin aikana ja saat väliaikatietoja tapauksen kulusta sekä toteutetuista toimenpiteistä.

Asiakkuuteen liittyvien huolien tai kysymysten osalta pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä Howspacen keskitettyyn tukeen: support@howspace.com.

Kiitämme luottamuksestasi siihen, että sitoudumme avoimuuteen, eettisyyteen ja tasa-arvoon. Haluamme jatkuvasti edistää turvallista ja osallistavaa ympäristöä kaikille.