RÖTT

RÖTT ökar involvering och engagemang med Howspace

RÖTT hjälper företag att utveckla sina kundrelationer. Sedan hösten 2016 använder de Howspace för att kunna erbjuda sina kunder ett flexibelt digitalt verktyg som bidrar till att öka effekten i uppdragen.

Varje kontakt som en kund har med ett företag är en sanningens minut. RÖTT hjälper företag att utveckla sina kundrelationer via ledarskapet. Sedan hösten 2016 använder RÖTT den digitala plattformen Howspace för att öka mervärdet och effekten av sitt arbete för sina kunder. Ett av företagen som valt att samarbeta med RÖTT och använda Howspace är Aleris, ett av Skandinaviens största privata företag inom vård och omsorg.

I detta program tränas först interna handledare på Aleris som får verktyg och stöttning så att de ska kunna ta en aktiv roll i de ledarträningar som genomförs tillsammans med Rött. Träningarna pågår under ungefär ett år, där fysiska workshops varvas med uppgifter som ledarna genomför på hemmaplan tillsammans med sina medarbetare.

Frida Jöhnk är konsult på RÖTT och den som tillsammans med Aleris har utvecklat Howspace för att passa just det här uppdraget.

– Involvering och engagemang har alltid varit ledstjärnor för oss, och därför passar Howspace så bra in i vårt erbjudande. Alla kan aktiveras, alla kan vara med och bidra. Det är inte bara ett bra sätt för oss att nå ut till alla. Vi kan också lyfta upp och sprida kraften som kommer inifrån organisationen, berättar Frida. 

Howspace används före, under och mellan workshoparna. Inför en workshop är det här ledarna hittar all bakgrunds- och bokningsinformation, samt en föruppgift. Under de fysiska träffarna används plattformen för att variera metodiken och aktivera alla. Och mellan träffarna är Howspace platsen för att dela material, tips och erfarenheter. Howspace är helt enkelt hubben, samlingsplatsen, för alla involverade.

– Howspace är ett bra och uppskattat verktyg i arbetet med kundupplevelsen och är en förutsättning för programmets framgång här på Aleris. Vi sparar mycket tid och administration genom att använda Howspace och gör det enkelt för alla deltagare med EN plats där allt material samlas. Dessutom förenklar Howspace möjligheten att dela med sig av erfarenheter och på så sätt lära av varandra, säger Lena Nordin, projektledare för arbetet med kundupplevelsen i Aleris.

Howspace är en arbetsyta som skräddarsys utifrån varje enskilt behov. Sidorna byggs med moduler för bland annat text, bild, video, dokumentdelning och interaktion. I uppdraget för Aleris används de flesta modulerna.  Eftersom Howspace är så flexibelt, har Frida kunnat utveckla konceptet allteftersom nya idéer och behov har uppstått i projektet.

– Något jag också uppskattar är att det går att se statistik på aktiviteten på plattformen. Vi kan se vad som sätter igång engagemanget och hur många vi når. Det ger oss värdefull information om vad som fungerar och hur vi ska arbeta framåt, säger Frida Jöhnk.

Förslag på färdiga mallar

Se alla

Design a Hybrid Workshop

With this template, you can build a complete hybrid workshop, ready to go live, including before, during and after workshop activities.
Prova mallen

How Now Wow Matrix

Brainstorm ideas on future initiatives according to ease of implementation, creativity, and ROI.
Prova mallen

Hybrid Team Meetings

Develop more purposeful workflows and reflections that can be done asynchronously and synchronously for hybrid teams.
Prova mallen
Se alla