“Människor måste informeras och engageras tills dom själva börjar sträva efter förändring.”

– Mia Nikula, Business Executive, Platform Transformations, Sofigate

Varför misslyckas så många transformationer?

 • Enligt en studie av BCG misslyckas 70% av transformationerna, ofta på grund av bristande samarbete. Trots att organisationer har identifierat brister i samarbete, misslyckas fortfarande många transformationsprojekt på grund av otillräcklig delaktighet. Det är dags för en radikal förändring.
 • Teknologitransformationer är gigantiska investeringar för organisationer. Resultaten kan vara imponerande, men en transformation kan endast anses framgångsrik när en gemensamt förstådd förändring blir synlig och hållbar.

ABB och Sofigate: Delaktighet utgör grunden för framgångsrika transformationsprocesser

Kolla på inspelningen och ta del av värdefullla synpunkter gällande vikten av delaktiget och metoder i stora transformationsprojekt. Projektledningsproffs från ABB, Howspace samt vår partner Sofigate delar med sig av sina insikter.

Vi diskuterar följande ämnen genom konkreta exempel:

 • I vilket skede av transformationsprocessen är delaktighet särskilt viktig, även om den är utmanande?
 • Hur kan hela organisationens och olika intressenters kompetens integreras mer i beslutsfattandet och förändringen?
 • Hur kan man stödja deltagarnas engagemang och initiera förändringen under resans gång?
 • Hur kan man effektivisera förändringen genom att utnyttja olika arbetssätt vid olika tidpunkter?
 • Hur säkerställer man socialt lärande för de personer som deltar i förändringen?

Våra inspirerande talare

Lassi Kurkijärvi

Lassi Kurkijärvi

Executive CTO, Sofigate

Lassi är en erfaren förändringsledare i både att förnya befintlig affärsverksamhet och kommersialisera innovationer. Han har arbetat med både internationella storföretag och tillväxtföretag under sin karriär.

Mia Nikula

Mia Nikula

Business Executive, Platform Transformations, Sofigate

Mia är en sparringpartner för affärsledningen i digitala transformationer. Hon är engagerad i att stärka förmågor inom affärsverksamheten– särskilt ledarskap av människor i stora förändringsprojekt. Mias motto är: ”Inspirera, möjliggör och framhäv fördelarna samt för en kontinuerlig dialog.”

Mika Mäkinen

Mika Mäkinen

MODP Business Transformation & ERP Lead, ABB

Mika ansvarar för ABB Motion Drive Products ERP- och MES-transformationsprojekt.

Olli-Pekka Juoperi

Olli-Pekka Juoperi

Customer Relations, Founder, Howspace

Olli-Pekka är en av grundarna av Howspace. Under sin långa karriär har Oopee hjälpt olika organisationer att lösa stora strategiska utmaningar relaterade till lärande och utveckling.

Hur kan vi lyckas med transformation?

Aktivt deltagande i processen

För att en transformations- eller förändringsprocess ska bli framgångsrik, måste människor känna att de aktivt deltar i dess utformning – inte bara föremål för förändring.

Människor måste också ges tillräckliga möjligheter att förstå orsakerna till förändringen och lära sig nya arbetsmetoder.

Personalen tar en roll i att leda förändringen

Ledning av transformation och kommunikation från toppledningen räcker inte längre. Delaktighet måste sträcka sig längre, så att implementering också sker under processens gång.

När uppdragsgivare, leverantör och slutanvändare bygger förändringen tillsammans ökar sannolikheten för framgång avsevärt.

Howspace stöttar transformation hos

Gucci logo
Walmart logo

Boka ett möte med oss

Lär dig hur du kan använda Howspace transformationsplattform för att:

 • Utnyttja kraften i dialogen, oavsett antal deltagare
 • Få snabbt insikter och håll kursen i rätt riktning
 • Håll samarbetet levande på en och samma yta och se till att inga initiativ rinner ut i sanden
 • Främja en inkluderande kultur och ett kollaborativt ledarskap