“Ihmisiä on osallistettava ja heille on viestittävä niin kauan, kunnes he alkavat haluta muutosta.”

– Mia Nikula, Business Executive, Platform Transformations, Sofigate

Miksi niin moni transformaatio epäonnistuu?

 • BCG:n tutkimuksen mukaan 70% transformaatioista epäonnistuu ja syynä on usein heikko yhteistyö. Vaikka organisaatiot ovat tunnistaneet yhteistyön puutteellisuuden, lukuisat transformaatiohankkeet kariutuvat edelleen liian vähäiseen osallistamiseen. On radikaalin muutoksen aika. 
 • Teknologiatransformaatiot ovat merkittäviä investointeja organisaatioille. Tulokset voivat olla vaikuttavia, mutta transformaatio voidaan määritellä onnistuneeksi ainoastaan silloin, kun yhdessä ymmärretty muutos saadaan näkyväksi ja kestämään.

ABB ja Sofigate: “Ihmiset mukaan muutoksen tekijöiksi”

Webinaarissa kuulet eri tahojen näkemyksiä osallistamisen merkityksestä ja keinoista isoissa transformaatiohankkeissa. Oivalluksia synnyttämässä ovat muutosjohtamisen ammattilaiset ABB:lta, Howspacelta ja Sofigatelta.

Saat vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Missä vaiheessa transformaatioprosessia osallistaminen on erityisen tärkeää, vaikkakin haastavaa?
 • Miten tuoda koko organisaation ja eri sidosryhmien osaaminen entistä laajemmin osaksi päätöksentekoa ja muutosta?
 • Miten tukea osallistujien sitoutumista ja muutoksen käynnistymistä matkan aikana?
 • Miten varmistaa muutoksessa mukana olevien henkilöiden oppiminen?

Tarinaa kertomassa

Lassi Kurkijärvi

Lassi Kurkijärvi

Executive CTO, Sofigate

Lassi on kokenut muutosjohtaja niin olemassaolevan liiketoiminnan uudistamisessa kuin innovaatioiden kaupallistamisessa. Hän on työskennellyt urallaan sekä kansainvälisten suuryhtiöiden että kasvuyhtiöiden kanssa.

Mia Nikula

Mia Nikula

Business Executive, Platform Transformations, Sofigate

Mia on liiketoimintajohdon sparrauskumppani digitransformaatioissa. Häntä kiinnostaa kyvykkyyksien kasvattaminen liiketoiminnassa – erityisesti ihmisten johtaminen isoissa muutoshankkeissa. Mian motto kuuluu: ”Innosta, mahdollista ja tuo hyödyt esiin sekä käy jatkuvaa dialogia.”

Mika Mäkinen

Mika Mäkinen

MODP Business Transformation & ERP Lead, ABB

Mika vastaa ABB Motion Drive Products ERP- ja MES-transformaatiohankkeista.

Olli-Pekka Juoperi

Olli-Pekka Juoperi

Customer Relations, Founder, Howspace

Olli-Pekka on yksi kolmesta Howspacen perustajasta. Pitkällä urallaan Oopee on auttanut erilaisia organisaatioita ratkomaan oppimiseen ja kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

Mitä onnistunut transformaatio edellyttää?

Kohti yhteistä ymmärrystä

Jotta transformaatio voi onnistua, ihmisten tulee kokea olevansa sen tekijöitä – ei ainoastaan muutoksen kohteita.

Ihmisille tulee myös tarjota riittävä mahdollisuus ymmärtää muutoksen syyt ja vaikutukset niin itsensä, tiiminsä kuin organisaationkin näkökulmasta.

Työntekijöiden on johdettava muutosta

Muutoksista viestiminen ylimmästä johdosta käsin ei enää riitä.

Osallistamisen on ulotuttava laajalle, jolloin sitoutuminen transformaatioon tapahtuu jo prosessin aikana. Tukea voi pyytää myös organisaation ulkopuolelta, mutta työntekijöille täytyy tarjota työkalut ja tarvittavaa valmennusta johtaa transformaatiota itse.

Kehitä osaamistasi muutosjohtamisessa!

Me Howspacella haluamme auttaa sinua onnistumaan työssäsi ja saavuttamaan transformaatiokokonaisuuksille asettamanne tavoitteet. Samalla tahdomme tutustuttaa sinut juuri niihin työkaluihin ja käytänteisiin, jotka helpottavat navigointia organisaatiomuutosten monimutkaisessa maailmassa.

Maksuttoman, sosiaalista oppimista hyödyntävän virtuaalikoulutuksen tavoitteena ontarjota tukea transformaatiomatkan johtamiseen erilaisten viitekehysten, menetelmien ja kokemusten kautta.

3 viikkoa kestävän kurssin aikana:

 • Syvennät tietämystäsi osallisuuden merkityksestä organisaatiomuutoksen onnistumisessa
 • Tutustut tärkeimpiin työkaluihin, menetelmiin ja viitekehyksiin, jotka voivat tukea organisaatioiden uudistumista
 • Pääset mukaan yhteisölliselle oppimismatkalle hyödyntäen myös vertaisoppijoidesi osaamista ja kokemuksia

Kurssi koostuu:

 • Yhteisestä aloitusinfosta (24.1. klo 9–9.45, vapaaehtoinen)
 • 5 joustavasti suoritettavasta moduulista (30min/moduuli)
 • Yhteisöllisestä oppimisympäristöstä
 • Yhteisestä loppureflektoinnista, jonka jälkeen saat koulutuksesta todistuksen

Virtuaalinen kurssi suoritetaan joustavasti kolmen viikon aikana oman aikataulun mukaisesti (joka viikko julkaistaan 2 uutta moduulia). Osallistujien on hyvä varata viikoittain noin 1–2 tuntia aikaa moduulien läpikäymiseen ja omatoimiseen oppimiseen.

Kurssin aikana osallistujien tukena toimivat muut ammattilaiset sekä kokonaisuuden fasilitaattorit.

Koulutuskokonaisuus on muuten suomenkielinen, mutta teoriavideot on toteutettu englanniksi. Kurssi on maksuton.

Ilmoittaudun mukaan!

Howspace tukee uudistumista

Gucci logo
Valtiovarainministeriö
Alma logo
Walmart logo
Business Finland logo

Asiakkaamme kertovat

Wärtsilä ja Howspace

Henkilöstön sitoutuminen keskiössä: Wärtsilä Energy osallisti kaikki mukaan strategiatyöhön

Wärtsilä Energy päätti osallistaa koko organisaationsa strategiatyöhön ja ottaa käyttöönsä entistä ketterämmät työskentelytavat mukautuakseen energiateollisuuden muuttuneisiin vaatimuksiin.

Lue lisää
Kone ja Howspace

Hissiyhtiö Koneen kulttuurin ytimessä henkilöstö: ”Uusissa arvoissa kuuluu ihmistemme ääni!”

KONE on yhteisöllisen kulttuurin rakentamisen edelläkävijä. Howspace tuki Konetta organisaatiokulttuurin uudistamisen matkalla ja arvotyössä.

Lue lisää
Fellowmind ja Howspace

Microsoft-kumppani Fellowmind loi osallistavan datastrategiaprosessin Howspacen avulla

Fellowmindin konsultit rakensivat asiakkailleen osallistavan datastrategiaprosessin Howspace-alustalle. Howspace tukee erinomaisesti Microsoftin tuoteportfoliota.

Lue lisää