Kan ett digitalt möte vara lika bra som ett fysiskt?

By

Digitaliseringen gör att det inte behöver vara så stor skillnad på ett digitalt möte och ett fysiskt. I många fall kan ett digitalt möte dessutom vara både bättre och effektivare!

Ibland är det svårt att mötas fysiskt. Tiden räcker inte till. Resekostnaderna är för stora. Eller så är det något annat som står i vägen.

Människor som har ansvar för att driva frågor står och stampar för att de inte ens kan få till ett startmöte. Än mindre ett uppföljningsmöte. Vi kan inte agera så agilt och flexibelt som vi skulle vilja.

Vi måste lära oss att använda tekniken på ett sätt som gynnar oss människor och det vi behöver åstadkomma tillsammans. Vi kan ta små steg i den riktningen, men vi kan också ta stora. Till exempel genom att omdefiniera gamla sanningar om vad ett möte är och hur det ser ut.

Att göra om ett fysiskt möte till ett digitalt behöver inte vara så svårt som man kan tro

Vi behöver bara omvärdera våra invanda metoder och strukturer. En workshop som normalt samlar 20 personer i ett rum i två timmar kan göras minst lika bra och kanske till och med ännu effektivare med andra arbetssätt i vår digitala värld.

Det gäller bara att ta första steget över tröskeln. Det är nödvändigt för att vi människor ska få ordning på våra svårigheter att samarbeta på ett effektivt sätt. Nu när vi har verktyg som möjliggör faciliterade (modererade) dialoger och samarbeten på en digital plattform behöver vi inte vänta tills alla kan ses. Vi kan börja jobba asynkront och platsobereonde, och varva det med så många och långa fysiska möten och videokonferenser som vi har möjlighet till.

Och tänk vad det kan ge i följdeffekter:

Tänk! Vi står här alltså inför möjligheten att tänka på ett nytt sätt. Att omvärdera sanningen att möten ansikte mot ansikte alltid är det bästa. Och att det är bättre att vänta tills vi kan ses fysiskt än påbörja arbetet i närtid – digitalt.


Testa Howspace kostnadsfritt! Det går att anpassa Howspace efter vad som passar era arbetsätt, men för att göra det enklare att komma igång har vi skapat mallar med exempelövningar. Kolla t.ex. in denna mall som innehåller förslag på aktiveringsfrågor!

Fyll i formuläret för att ladda ner mallen helt kostnadsfritt. Är du redan kund hos oss? Då kan du istället ladda ner den till ditt konto här.

Mall med aktiveringsfrågor