5 fördelar med Howspace – effektiv förändringsledning och kommunikation

By

Managementkonsulten med inriktning på ledarskap berättar hur den digitala plattformen Howspace har förändrat hans arbetssätt.

”Facilitering tar mindre tid än tidigare, och därför har jag nu mer tid att fokusera på dialog,” säger Lisandro Morón från Implement Consulting Group.

Den digitala plattformen Howspace är en viktig del av de chefsutvecklingsprogram som Implement utvecklar för sina kunder. Genom plattformen lär deltagarna känna varandra bättre, både ur ett professionellt och ett privat perspektiv. Lisandro Morón, chef för Leadership and Change på Implement i Stockholm, berättar om fem fördelar med Howspace.

Se videon om hur den digitala plattformen Howspace har förändrat Lisandro Moróns konsultarbete.

1. Skapar öppenhet

”Med hjälp av Howspace är det lätt att dela erfarenheter och perspektiv. Plattformen skapar en miljö som känns trygg, eftersom den helt kan formas efter kundens varumärke. Då inspireras människor att i högre grad dela tankar och coacha varandra i förändringsarbetet.”

2. Uppmuntrar till att experimentera

”Många digitala plattformar är komplicerade och väcker misstankar hos människor. Men jag upplever att tröskeln för att använda Howspace är låg. Även de kunder som inte är bekanta med den här typen av verktyg, har varit mycket engagerade och överraskade över hur lätt det är att använda Howspace.”

3. Faciliterar kommunikation

”Howspace en utmärkt kommunikationskanal som gör det mycket enklare att följa trådar och resonemang än det går att göra i exempelvis mejl.”

4. Ökar engagemanget

”Howspace är oerhört flexibelt vilket gör det enklare att variera frågeställningar och aktiviteter och därmed hålla engagemanget uppe. Jag håller även själv betydligt mer kontakt med mina kunder än tidigare, även mellan mötena. Dessutom blir det mer tid över till deltagarna att tänka.”

5. Främjar deltagandet

”Howspace gör det möjligt för människor på olika platser i landet eller i världen att delta oavsett var de befinner sig. De kan besvara flervalsfrågor eller skriva öppna svar och kommentarer i realtid. Det är också lätt att ge snabb feedback, att se till att alla blir hörda, även i en stor grupp.”

Läs om hur Implement har använt Howspace i elbolaget E.ONs chefsutbildning.

Implement Consulting Group är ett europeiskt bolag med över 700 konsulter och med kontor i Danmark, Sverige, Norge, Schweiz och Tyskland.


Använder du inte Howspace ännu? Prova Howspace gratis i 30 dagar för upp till fem användare och utforska plattformens olika funktioner och användningsområden.