Johto kohtaa massiivisia haasteita hybridityöhön siirtymisessä – suomalaisyritykset nähdään edelläkävijöinä

By

Kyselyn tulokset osoittavat, että hybridityömallin suurimmat haasteet ovat työn johtaminen sekä yhteisistä työskentelytavoista päättäminen organisaatioissa, joissa ihmisillä on hyvin erilaiset odotukset ajatusten ja mielipiteiden jakamisesta.

HELSINKI (23.11.2021) Howspacen uuden globaalin kyselyn mukaan 94 % vastaajista tuntee olevansa hyvin valmis siirtymään hybridityömalliin. Tästä huolimatta johtoryhmillä ei vielä näytä olevan selkeää kuvaa siitä, miten tiimejä tulisi johtaa tai miten työtapoja voitaisiin yhtenäistää. Syy löytyy siitä, että monilla työntekijöillä tuntuu olevan erilaiset mieltymykset ajatusten ja mielipiteiden jakamisesta organisaatioissa. Suomalaisyritykset nähdään edelläkävijöinä tässä tietotyön murrostilanteessa.

“Kun puhutaan uuden työn maailmasta, ei ole olemassa yhtä mallia, joka toimii jokaiselle organisaatiolle. Monet haluavat parhaat puolet uudesta ja vanhasta ‘normaalista’ ja joustavuuden valita missä ja milloin työskentelevät. Kyselymme tuloksista käy ilmi, että tiimeillä on vielä paljon haasteita johtamisen ja sisäisen viestinnän kanssa”, kertoo Howspacen toimitusjohtaja Ilkka Mäkitalo.

Tietotyön muutosta ja organisoitumista tutkinut, muun muassa The Economist -mediaan etätyötä koskevan haastattelun antanut tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist kertoo Suomen olevan etä- ja hybridityön mallimaa.

“Suomi on yksi edelläkävijöistä etä- ja hybridityömalliin siirtymisessä. Yhteiskunnan luottamus, kehittynyt infrastruktuuri, korkea koulutus ja tietotyön suuri osuus tukevat muutosta. Luulen, että se, miten nopeasti suomalaiset sopeutuivat etätöihin yllätti monet johtajat. Työntekijät myös haluavat jatkaa etätyössä ja perustehtävät hoituvat mainiosti. Tässä on paljon maakohtaisia eroja, ja Suomi on kiinnostanut myös ulkomaista mediaa edelläkävijänä”, sanoo LUT-yliopiston tietojohtamisen professori Blomqvist. 

Yrityksillä haasteita työntekijöiden etätyötoiveiden kuulemisessa

Kyselytulosten mukaan pienten ja isojen yritysten metodeissa palata toimistolle on merkittäviä eroavaisuuksia. Suuremmissa yhtiöissä (250+ työntekijää) on tiukimmat käytännöt etätyöskentelyyn, kun taas useimmissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä suunnitelmana on tarjota täyttä vapautta ja joustavuutta.

“Yrityksen kokoluokasta riippumatta koen tärkeäksi kuulla työntekijöiden toiveita työskentelytapoihin liittyen. Kolmasosa kyselymme vastaajista kertoi, että koronaviruspandemian jälkeisistä työn muotoilun päätöksistä vastasi johtoryhmä, mikä tarkoittaa, ettei työntekijöiltä kysytty heidän mieltymyksistään. 20 % työntekijöinä toimivista vastaajista ei koe, että johtoryhmät ottaisivat palautteen huomioon siitä miten, missä ja milloin he haluaisivat työskennellä”, Mäkitalo jatkaa.

Etätyöhön liittyvistä työvälineistä ei organisaatioilla ole pulaa.

“Työntekijät käyttävät helposti 15 erilaista työvälinettä etä- tai hybridityöympäristössään. Sen sijaan, että ongelmaa pyritään ratkomaan erilaisilla välineillä, meidän tulee pohtia tapoja, joilla varmistamme että oppimista ja kehittymistä tuetaan samalla, kun kulttuuria ja tasa-arvoa edistetään koko organisaatiossa. Hybridiaikakausi ei tarkoita, että me vain luomme erilaisia tapoja ja malleja tehdä työtä yhdessä muiden kanssa synkronisesti, eli samanaikaisesti, mutta eri paikoista käsin. Johtajien tulisi myös tarjota ihmisille mahdollisuutta työskennellä asynkronisesti, eri aikaan eri paikoissa, ja oikeasti tehdä yhteistyöstä mahdollista uusin keinoin“, Mäkitalo avaa.

Tietotyön murros vaatii luottamusta ja vuorovaikutusta

Lähes 50 % vastaajista näkee organisaatiokulttuurin säilyttämisen ja yhteyden puutteen työkavereihin suurimpina haasteina hybridityöskentelyssä. Yli 25 % tuntee häkeltyvänsä kokousten ja viestien määrän lisääntyessä.

Elämme parhaillaan saman kokoluokan muutosta kuin 1900-luvun teollisen vallankumouksen aikaan. Meidän täytyy olla valmiita työskentelemään uusien, entistä avoimempien yhteistyömetodien avulla ja luottaa koko henkilöstöömme, jotta voimme onnistua yhdessä. On luotettava siihen, että jokainen tekee töissä parhaansa”, Mäkitalo toteaa.

Tietotyön muutosta ja organisoitumista tutkinut Blomqvist yhtyy Mäkitalon näkemykseen luottamuksen rakentamisen tärkeydestä sekä synkronisen ja asynkronisen yhteistyön kehittämismahdollisuuksista.

”Uudet työskentelytavat ja teknologian mahdollistama kustannustehokas kytkeytyminen ja nopea organisoituminen mahdollistavat sekä tietotyön tuottavuuden kehittämisen että lisäävät tietotyöntekijöiden toivomaa autonomiaa ja työskentelyn joustavuutta. Innovatiivisuuden ei myöskään tarvitse kärsiä. Tässä isossa murroksessa avainasemassa on johtaminen kaikilla tasoilla, ylimmästä johdosta tiimeihin ja itsensäjohtamiseen asti. Johtamisessa selkeät johtamiskäytännöt, työntekijöiden tuki ja luottamuksen merkitys korostuvat”, Blomqvist sanoo.

Me LUT:ssa pilotoimme ja tutkimme uusia digitaalisia organisoitumismalleja, ns. fast expert teams -toimintatapaa, mikä yhdistää nopeasti hajallaan olevan tiedon ja osaamisen ja tukee uuden tiedon luomista, oppimista ja yhteisöllisyyttä”, Blomqvist päättää.

Richard Barrett: Hybridikulttuurista kilpailutekijä

Howspace vetää virtuaalista johtamisen kehittämisohjelmaa yhdessä johtamiseen, johtamisen kehittämiseen sekä yhteiskunnan ja liiketoiminnan tutkimukseen syventyneen kumppaninsa, englantilaisen Richard Barrettin kanssa. Barrettin mukaan paluuta vanhaan ei ole ja organisaatioiden on tehtävä joustavista työnteon tavoista ja hybridikulttuurista kilpailutekijä.

Pandemia pakotti organisaatiot kokeilemaan uutta lähestymistapaa työhön – tapaa, joka on aiempaa terveellisempi ja joustavampi ja tukee paremmin työntekijöiden yksityiselämää ja arjen balanssia. Suurin osa ihmisistä toivottaa uuden lähestymistavan mielellään tervetulleeksi, sillä se antaa heille mahdollisuuden viettää entistä enemmän aikaa perheidensä kanssa. Työmatkoihin käytetty aika on vähentynyt huomattavasti ja tuo aika vapautuu nyt muulle tekemiselle. Ajan saatossa tulemme huomaamaan, että tästä mallista tulee tulevaisuuden normi, sillä ihmiset siirtyvät pikkuhiljaa työskentelemään niihin organisaatioihin, jotka ovat valmiita tarjoamaan työntekijöilleen tätä joustoa”, Barrett toteaa.

Howspace auttaa organisaatioita luopumaan laajoista työkalukokoelmista, jotka tekevät yhteistyöstä ja haastavaa tämän päivän etä- ja hybridityössä, ja se on hiljattain listattu yhdeksi Quartzin 2021 parhaista keskikokoisista yrityksistä etätyöskentelijöille.

Howspacen hybridityön kyselyyn osallistui 303 tiiminvetäjää, konsulttia ja työntekijää useilta eri toimialoilta ja monenlaisista sekä monen kokoisista organisaatioista 31 maasta. Kysely toteutettiin 1.7.2021–6.8.2021.

Kyselyn tuloksiin perustuva e-kirja “Hybridityön opas” julkaistiin 23.11.2021. Opas yhdistelee Howspacen tekemän tutkimuksen tuloksia, Howspacen vankkaa organisaatiokehittämisen osaamista sekä suomalaisten organisaatioiden hybridityön kokemuksia.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Miten rakentaa organisaatiomuutosta tehokkaasti digitaalisessa ympäristössä

Lataa ilmainen oppaamme saadaksesi käytännön ideoita organisaatiokehittämisen prosessien toteuttamiseen digitaalisten välineiden avulla. Oppaastamme löydät myös tietoa muutosjohtamisen trendeistä ja esimerkkejä virtuaalisten työtapojen vaikutuksista organisaation kehittämiseen.

Lue lisää
Yhteistyön nykytila organisaatioissa

TOP5: Yhteistyön tarpeeseen ja nykytilaan pureutuvan tutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poimintamme kansainvälisen State of Collaboration -tutkimuksen tuloksista (2022). Miten ihmiset tekevät yhteistyötä ja miten nykyiset työskentelymallit vastaavat tulevaisuuden työelämän asettamiin vaatimuksiin.

Lue lisää
Valtiovarainministeriö ja Howspace

Valtiovarainministeriön kehittämistyö muuttui isoin harppauksin etäaikaan siirryttäessä

Valtiovarainministeriö tehosti sisäistä tiedonkulkuaan ja toi tasa-arvoa yhteistyöhön virtuaalisen Howspace-alustan avulla.

Lue lisää